Bratislava

Kenotaf Helena Holzová

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá časť židovského cintorína, 12. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
HELENA HOLZOVÁ
GEB. GROSS
1885 – 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.3'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ede Hollaender

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 14. rad
Nápis:
IN MEMORIAM!
HOLLAENDER EDE
FÉRJE
1868 – 1942
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.4'' E17°04'58.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Pavel Bernstein

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 21. rad
Nápis:
IM MEMORIAM
PAVEL BERNSTEIN
1905 - 1945
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.9'' E17°04'58.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ida Brandeis

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 21. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
IDA BRANDEIS
1881 - 1942
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.1'' E17°04'58.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Mikuláš Goldberger

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova, ľavá časť židovského cintorína, 3. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
Dr. MIKULÁŠ GELDBERGER
1887 - 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.4'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Weissovej

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 8. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
KARL VILMA HANZI
FRIDA VIKTOR
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.9'' E17°04'57.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Lujze Raabová, Emanuel a Julia Reich

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 23. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
LUJZE RAABOVA
EMANUEL REICH
JULIA REICH
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.1'' E17°04'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alexander Frank

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 23. rad
Nápis:
NA PAMIATKU
ALEXANDROVI FRANKOVI,
KTORÝ V 45. ROKU SVOJHO VEKU
ZAHYNUL V KONCENTRAČNOM TÁBORE.
JEHO TRUCHLIACA MANŽELKA A SYN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.1'' E17°04'58.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf József Erdély

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
ERDÉLY JÓZSEF
1877 - 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.9'' E17°04'58.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alexander Polák a Míra Poláková

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 14. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
MOJÍM DRAHÝM ZAHYNULÝM
V ROKU – 1942
ALEXANDER NAR. 1895 – OTEC
MÍRA NAR. 1925 – SESTRA
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.5'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás