Bratislava

Kenotaf Lujze Raabová, Emanuel a Julia Reich

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 23. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
LUJZE RAABOVA
EMANUEL REICH
JULIA REICH
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.1'' E17°04'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alexander Frank

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 23. rad
Nápis:
NA PAMIATKU
ALEXANDROVI FRANKOVI,
KTORÝ V 45. ROKU SVOJHO VEKU
ZAHYNUL V KONCENTRAČNOM TÁBORE.
JEHO TRUCHLIACA MANŽELKA A SYN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.1'' E17°04'58.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf József Erdély

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
ERDÉLY JÓZSEF
1877 - 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.9'' E17°04'58.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alexander Polák a Míra Poláková

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 14. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
MOJÍM DRAHÝM ZAHYNULÝM
V ROKU – 1942
ALEXANDER NAR. 1895 – OTEC
MÍRA NAR. 1925 – SESTRA
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.5'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Kornel a Terezia Pollak

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
KORNEL POLLAK
TEREZIA POLLAK
4. OKTÓBER 1944
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.8'' E17°04'58.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Július Pollák

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 15. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
JÚLIUS POLLÁK
NAR. 31.V.1880, ZAHYNUL 17.X.1944
V KONCENTRAČNOM TÁBORE V OSWIENTIMI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.6'' E17°04'58.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, pravá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
ARMIN, ALEXANDER RAUCHWERGER
BEDRICH, EUGENIA, ERIKA HEXNER
ERNEST VALENT
Poznámka:

nápis je na zadnej strane náhrobníka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.8'' E17°05'00.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Erna Mászová a Vily Mász

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 30. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
ERNA MÁSZOVÁ
VILY MÁSZ
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.7'' E17°04'58.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Janka Fischlová

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, stredná časť židovského cintorína, 22. rad
Nápis:
Na pamiatku
martýrskej smrti
našej matky
JANKA FISCHLOVÁ
ROD. GROSZOVÁ
24.XI.1896 – 28.II.1945
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.8'' E17°04'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Imrich Kramer

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 29. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
IMRICH KRAMER
1891 – 1945
NÁŠMU DRAHOMILOVANÉMU
MANŽELOVI A OTECKOVI.
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.6'' E17°04'58.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás