Láb

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 27.10.2013
Umístění: Láb, park uprostred obce
Nápis:
MILAN
RASTISLAV
ŠTEFÁNIK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'46.2'' E16°58'15.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.07.2013
Umístění: Láb, vedľa hlavnej cesty, oproti kostolu Všetkých svätých
Nápis:
1914 1918

SVOJIM HRDINOM PADLÝM VO SVET.
VOJNE VENUJE OBEC LÁB

Izidor Drahoš 1885-1918, Michal Jurica1892-1914, Pavel Ledník 1876-1914, Štefan Buday 1883-1914, Blažej Kovár 1890-1915, Jan Klena 1893-1915, Marek Hrebeň 1890-1915, Matej Ort Šnep 1894-1915, Rochus Baček 1889-1915, Eduard Janec 1879-1915, Frant. Hrebeň 1894-1915, Joachym Žaludný 1889-1915, Richard Čermák 1895-1916, Ján Hrebeň 1895-1916, Mikuláš Rechtorovič 1881-1916, Marcel CHmela 1883-1916, Anton Kočiš 1895-1916, Imrich CHmela 1892-1917, Wolfgang CHmela 1888-1917, Alojz Malinovský 1891-1917, Ferdinand Sloboda 1896-1917, Matej Šimkovič 1889-1918, Tomáš Filipek 1875-1918, Matuš Drahoš 1885-1918, Matej Drahoš 1895-1920

sign. A WEINBERGER
STUPAVA

POSTAVENÝ R. 1929.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'42.2'' E16°58'19.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Dufek

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2015
Umístění: Láb, vpravo od hlavného kríža na cintoríne
Nápis:
Tu v Kristu Pánu odpočíva
Tomáš Dufek
*24.VII.1931 zomr. trag. smrťou
ako obeť vojny 20.IX.1944
v Malackách za leteckého náletu.

Drahý rodičia.
Nechal som Vás bez rozlúčky
v ťažkom Vašom bôli
život mladý vlasti som dal,
byste šťastný boli.
Odpočívaj v pokoji!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'49.4'' E16°58'32.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Matuš Drahoš

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2015
Umístění: Láb, cintorín, vľavo od hlavného kríža
Nápis:
Tu
odpočívajú v Kristu Pánu
DRAHOŠ MATUŠ
rod. 21.9.1885.
zom. 16.10.1918

Pokoj prachu jejich!
Poznámka:

Matuš Drahoš je uvedený aj na pomníku obetiam 1. svetovej vojny v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob vojáka

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2015
Umístění: Láb, cintorín
Nápis:
LADISLAV (Sirota)
*20.6.1928
+29.7.1970

MIROSLAV DVOŘÁK
*22.11.1925
+8.3.1999
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás