Želiezovce

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Želiezovce, časť Svodov, vedľa kalvínskeho kostola
Nápis:
Az 1914 – 1918 évi
Világháború áldozataink
emlékére emelte
Szódó község
áldozatkész közönsége
1929 évben

ALFÖLDI JÁNOS, BALOGH ZSIGMOND, BUCSEK LAJOS, CSEKEI VILMOS, CSEKEI FLÓRIS, DOBROVICZKI PÁL, DUDÁS LÁSZLÓ, FEKETE JÓZSEF, FISCHER IZIDOR, FISCHER JENŐ, HUGYECZ JÓZSEF, KECSKEMÉTI JÁNOS, KORENKO JÓZSEF, LISKA FERENCZ, MIKUS SÁNDOR, MOCSI JÁNOS, NAGY LAJOS, PETROVICS JÁNOS, SÁRIK JÁNOS, KONCZ MIKLÓS

Éltűk kűzdés szenvedés volt, a haláluk bána
Imánk szálljon rájuk, lelkűnk majd feltámad!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°04'44.3'' E18°39'18.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Ľudovít Gregor, 21.01.2014
Umístění: Želiezovce, F. Schuberta
Nápis:
1914-1918 ban
elesett hősök emlékére

TISZTEK:
Dr. SZEDLACSEK KORNÉL
Dr. HALBWIRTH OSZKÁR
KAKODY DÁNIEL
NYÁRY ARTÚR
ADLER VIKTOR
ADLER BÉLA
NEMES ÁGOSTON

LEGÉNYSÉG:
ÁMON JÁNOS
BELICZKI ISTVÁN
BELICZKI JÁNOS
BELICZKI SÁNDOR
BALOG BÉLA
BALLA ISTVÁN
BEDNÁR JÁNOS
BEDNÁRIK ANDRÁS
CSETŐ ISTVÁN
CSURGAI LAJOS
DÓKA JÓZSEF
DÓKA JÁNOS
DÓKA LAJOS
DÓKA JÁNOS
DÁNIEL LAJOS
DOMBI JÓZSEF
DOZNA ISTVÁN
FÁBIK JÓNÁS
FÁBIK ISTVÁN
FEJES GÉZA
FERENCZI ANDRÁS
FISCHER MIKSA

BRANDISZ JÓZSEF
DÁVID JÁNOS
GERGELY JÁNOS
GREGOR ANDRÁS
GREGOR LÁSZLÓ
HASZNOS JÁNOS
KABAI ISTVÁN
KAJTÁR LAJOS
KISS IMRE
KISS LAJOS
KISS LÁSZLÓ
KONCZ ANDRÁS
KONCZ LAJOS
KRISTÓF ISTVÁN
MAJTÁN LAJOS
MATUS KÁLMÁN
MIHÓK MIHÁLY
MOLNÁR JÓZSEF
NÓSZÁD ISTVÁN
VANK ISTVÁN
VANK LAJOS
VARGA JÓZSEF 1890
VARGA JÓZSEF 1896
VARGA GÉZA

MÉSZÁROS SÁNDOR
MÉSZÁROS LAJOS
MAJTÁN JÓZSEF
MOLNÁR JÁNOS
MALINA JÁNOS
MICHLO JÁNOS
NISZLER ERNŐ
NAGY JÁNOS
NEVIZSANSZKY JÓZSEF
OTMÁR SÁNDOR
PÁSZTOR ANDRÁS
PETROVICS JÓZSEF
POMOZI SÁNDOR
POMPOS KÁROLY
ROMA ANDRÁS
ROMA JÓZSEF
SIMON FERENCZ
SOMOGYI JÁNOS
SERFŐZŐ SÁNDOR
SEGYIVI JÓZSEF
SAFÁR ANDRÁS
SZALAI ANDRÁS 1878
SZALAI ANDRÁS 1892
TÓTH LAJOS 1881
TÓTH LAJOS 1884
TÓTH JÓNÁS 1875
TÓTH LAJOS 1886
TÓTH JÓZSEF 1887
TÓTH JÓNÁS 1895
TÓTH JÁNOS 1895
TÓTH JÁNOS 1889
TÓTH JÓZSEF 1895
TÓTH SÁNDOR
TÓTH JÓZSEF 1893

FELÚJÍTVA 1994-BEN
Poznámka:

překlad:
Ban elesett hősök emlékére - Na pamiatku padlým hrdinom v rokoch ...
TISZTEK - DÔSTOJNÍCI:
LEGÉNYSÉG - MUŽSTVO:
FELÚJÍTVA 1994-BEN - OBNOVENÉ V ROKU 1994


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Ľudovít Gregor

Pomník revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 11.05.2012
Umístění: Želiezovce, Mierová, pred domom kultúry
Nápis:
1848 - 49

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Želiezovce, Námestie Sv. Jakuba
Nápis:
ŽIVÝM POKOJ
SLOBODA,
PADLÝM VĎAKA
NÁRODA

AZ ÉLŐKNEK
BÉKE,
SZABADSÁG,
AZ ELESETT
HŐSÖKNEK
NÉPÜNK HÁLÁJA

NA PAMIATKU OBETIAM
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE
1939-1945

PADLÍ NA BOJISKU
A HARCTÉREN ELESETTEK

BARANYAI JÓZSEF, BARANYAI SÁNDOR, BARTOS LÁSZLÓ, BENE LAJOS, BENYO LAJOS, BÓNA LAJOS, CSEH JÓZSEF, DÁNIEL FERENC, DÓKA VILMOS, ĎURICA JÁN, ERTL ISTVÁN, ÉDER IMRE, GUBÍK ANDRÁS, HAJNOVICS JÁNOS, HANULA ISTVÁN, HORÁNSZKI SÁNDOR, KABAI LAJOS, KAJTÁR JÁNOS, KAJTÁR LAJOS, KOLOMPÁR JENŐ, KONCZ LAJOS, KOZÁK PÁL, KRIZSOVICS JÁNOS, KRIZSOVICS LAJOS, MAJTÁN GYULA, MÁTÉ JÁNOS, MÉSZÁROS GÉZA, MIHÁLY ISTVÁN, MIHÁLY LAJOS, MIHÁLY LÁSZLÓ, MINÁROVICS JÁNOS, MOLNÁR FERENC, NÉMETH FERENC, NÉMETH JÓZSEF, NOVÁK JÁNOS, OZSVALD DEZSŐ, PATUS JÁNOS, PAULISZ ERNŐ, RAFAEL JÁNOS, REMÉNYSÉG LAJOS, RENDEK LAJOS, SÉDA JÁNOS, SÉDA JÁNOS, SÉDA LAJOS, SUPPEN JÓZSEF, SZALAI ISTVÁN, SZALAI SÁNDOR, SZALMA FERENC, SZALMA LAJOS, SZTREDA JÁNOS, TAKÁCS LAJOS, TÁBIÁS LAJOS, TÓTH LAJOS, VANEK SÁNDOR, VAVRÓ L. KÁROLY, VÁRAY LAJOS, VISERACZKI JÁNOS, ZÓLYOMI LAJOS, ZIMMERMAN JÁNOS, ZVARA FERENC

OBETE BOJOV V ŽELIEZOVCIACH
A HARCOK ÁLDOZATAI ZSELÍZEN

BOGDÁNY MIHÁLY, BOZSENYIK LAJOS, CSATAI JÁNOSNÉ, ERTL TIBOR, GREGOR LAJOS, GREGOR LAJOSNÉ, GYÜRKY JÓZSEF, GYÜRKY JÚLIA, GYÜRKY VERONIKA, KONCZ JÁNOS, KONCZ JOLÁN, MAJTÁN JÓZSEFNÉ, MOLNÁR JOZSEF, MUKA LAJOS, NÉMETH KÁLMÁN, PÁSZTOR KÁLMÁN, SZÁMUEL ERZSÉBET, SZÁMUEL ILONA, SZÁMUEL IRÉN, TÓTH SÁNDOR, TÓTH ZSIGMOND, VANK GYULA, VARGA DÁNIELNÉ, VARGA LAJOS, VARGA LAJOSNÉ, VARGA ZSIGMOND, VÁMOS ERZSÉBET, VÁMOS JÁNOSNÉ, VENCEL LAJOS

OBETE HOLOKAUSTU
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAI

MENÁ RODÍN
CSALÁDNEVEK

AZUSTEIN, BLAU, BLUM, BLUMENSTOCK, BRUCK, DEUTSCH, EIBENSCHÜTZ, ENGEL, GEMEINER, GERGELY, GROSZ, GROSZHAUSZ, GROSZMANN, HALMAI, HEIMANN, HOLZER Dr., JUNGREISZ, KOHN, LÁBESZ, LAUFER, LENGYEL, LICHTENSTEIN, MUNK, NEMSITZ, NEUHAUSZ, POLÁK, PREISICH, REZNYIK, RÓTH, SEIDNER, SINGER, STIENER, SCHWARC, SCHWIMMER, UNGÁR, WEIMANN, WEISZ, WERTHEIMER, WILD, WOHLNER, WOHLSTEIN

POČET ODVLEČENÝCH OSÔB 134
AZ ELHURCOLT SZEMÉLYEK LÉTSZÁMA 134

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°03'03.6'' E18°39'37.9''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 11.05.2012
Umístění: Želiezovce, Slovenského národného povstania, na rohu ulíc Mierová a SNP, pred Mestským úradom Želiezovce
Poznámka:

Autorom busty je Norbert Kelecsény.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°03'03.4'' E18°39'32.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás