Znojmo

Kenotaf Christoph Kratschmann

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Suchohrdelská, hřbitov, zadní sestupná cesta, zcela dole, vpravo u zdi
Nápis:
JAGDFLIEGER FELDW.
CHRISTOPH
KRATSCHMANN
25.10.1920 – 10.9.1942
Poznámka:

Nachname:Kratschmann
Vorname:Christoph
Dienstgrad:Feldwebel
Geburtsdatum:25.10.1920
Geburtsort:Znaim
Todes-/Vermisstendatum:10.09.1942
Todes-/Vermisstenort: Königsbach
zdroj: volksbund.de

Uveden v pamětní knize brněnského vojenského hřbitova.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Kenotaf Antonín Brychta

Autor: Ing. František Jedlička, 08.10.2014
Umístění: Znojmo, Suchohrdelská, hřbitov, spodní cesta, střed, u zdi
Nápis:
V UPOMÍNKU NA PLK.
ANTONÍNA BRYCHTU
1893 – 1942
Poznámka:

Brychta Antonín: * 14.8.1893 Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč. RU armáda: Fähnr.,
k. k. LIR. Nr. 25. Zajat: 28.7.1916 Dimitrovka. Přihlášení do legií: 10.5.1917. Legie: Čs. Legie v Rusku. První útvar v legiích: 7. stř. pl., poslední útvar v legiích: 12. stř. pl. První hodnost: podporučík, poslední: poručík. Konec v legii: 14.9.1920. Po návratu služba v ČSA. 1927 jako štábní kapitán pěšího pluku č. 24 ve Znojmě. Za nacistické okupace zapojen v odbojové organizaci Obrana národa (skupina Brno-sever, úsek Královo Pole). Poslední hodnost před zatčením: podplukovník. Zatčen během 2. stanného práva, stanným soudem v Brně odsouzen 21.6.1942 pro: „rušení veřejného pořádku a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku“, a téhož dne v Kounicových kolejích zastřelen. Ve zprávě SS-Wachbataillon Böhmen-Mähren Brünn, den 21. Juni 1942. Ia/Az. 8/Be.v.6.42/tgb. Nr. 116/42 geh. o popravě 12 osob je veden pod číslem 3. In memoriam povýšen do hodnosti plukovník.
(zdroj: VÚA, encyklopedie.brna.cz, vojenskaakademiehranice.ic.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf rodina Wertheimer

Autor: Feťour, 26.08.2011
Umístění: Znojmo, Únanovská, židovský hřbitov
Nápis:
VZPOMÍNÁME NAŠICH DRAHÝCH ZEMŘELÝCH,
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ NACISTICKÉ RASOVÉ
PERSEKUCE V LETECH 1939 -1945
LEOPOLD WERTHEIMER
VOJÍN CIZINECKÉ LEGIE .......
BEDŘICH WERTHEIMER
UMUČEN V DACHAU
JAHO MANŽELKA LILI UMUČENA V TEREZÍNĚ
ALFRED WERTHEIMER
A JEHO MANŽELKA IRMA A SESTRA CHARLOTA
PROVDANÁ PARNASOVÁ
ZEMŘELI NA MOŘI PO PERSEKUČNĚ K VÝBUCHU
PŘIVEDENÉ LODI.

RICHARD WERTHEIMER
*20 - 7 - 1887
+27 - 6 - 1942
UMUČEN V OSVĚTIMI
Poznámka:

Část textu z fotografie nečitelná.
Wertheimer Bedřich: *1.5.1894 - +1942.
Wertheimerová Lily: *21.6.1901 - +1944 Osvětim. Rozená Reichová, na kenotafu +Terezín.
Wertheimer Alfréd: *14.1.1884 - +16.11.1941 Minsk. Jiný zdroj udává transport do tábora Minsk až 26.11.1941.
Wertheimerová Irma: *2.7.1891 – +16.11.1941 Minsk. Rozená Bergerová. Jiný zdroj udává transport do tábora Minsk až 26.11.1941.
Parnassová Charlota: *17.8.1885 - +16.11.1941 Minsk. Rozená Wertheimová. Jiný zdroj udává transport do tábora Minsk až 26.11.1941.
Parnass Josef: *4.9.1874 - +1942 Treblinka.
Na kenotafu je u posledně čtyř jmenovaných uvedeno místo úmrtí na lodi. Patrně se jedná o mylnou informaci, která se týkala lodě Struma, která byla 24.2.1942 zřejmě potopena sovětskou ponorkou v Bosporské úžině, kam byla odvlečena tureckou pobřežní stráží z Istanbulu a na jejíž palubě zahynulo téměř 770 židovských uprchlíků.
(zdroj: holocaust.cz, Wertheimer Family Genealogy, http://www.haaretz.com/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'26.39'' E16°2'35.59'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser