Hodonín

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 28.06.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, u hlavní silnice na Rohatec, proti nemocnici a lázeňskému parku
Nápis:
ZDE STANUL
DNE 12. DUBNA 1945
PRVNÍ SOVĚTSKÝ VOJÁK
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ
MĚSTA HODONÍNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-43233
Souřadnice: N48°51'45.3'' E17°8'39.01''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 28.06.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37628
Souřadnice: N48°51'45.78'' E17°9'18.84''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník obětem holokaustu

Autor: Feťour, 12.09.2012
Umístění: Hodonín, Purkyňova, nový židovský hřbitov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ VÍCE NEŽLI 700 OBĚTÍ
RASISMU Z HODONÍNSKA, KTERÉ ZEMŘELY
MUČEDNICKOU SMRTÍ V NĚMECKÝCH KONC. TÁBORECH
A NA VĚČNOU PAMĚŤ ZDEJŠÍCH ŽID. DOBROVOLNÍKŮ,
KTEŘÍ PADLI NA SVĚTOVÝCH BOJIŠTÍCH
V LETECH HRŮZY A ZKÁZY 1939 - 1945
Poznámka:

pomník postaven v roce 1960.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'44.31'' E17°9'16.55'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Rodina Schullerova

Autor: Feťour, 12.09.2012
Umístění: Hodonín, Purkyňova, nový židovský hřbitov
Nápis:
RODINA SCHULLEROVA
UMUČENI V OSVĚTIMI V.R. 1943
JULIE *1895 GERTA *1924 HARRY *1929
KDO BYL MILOVÁN NENÍ ZAPOMENUT.
Poznámka:

Nový židovský hřbitov v Hodoníně byl založen v roce 1939 pod městským křesťanským hřbitovem. Stalo se tak na příkaz německých okupantů. Nachází se asi 2 km severovýchodně od hodonínského Mírového náměstí, při Purkyňově ulici, sousedí s městským křesťanským hřbitovem.
(Zdroj: wikipedia.cz)
Poznámka: Schuller Harry: *29.6.1931, Transport Co, Nr. 368, 27. 01. 1943, Uherský Brod – Terezín. Transport Ct, Nr. 615, 29. 01. 1943, Terezín – Auschwitz.
Schullerová Greta ( na pomníku Gerta ): *29.10.1923 ( na pomníku 1924 ),Transport Co, Nr. 371, 27. 01. 1943, Uherský Brod – Terezín. Transport Ct, Nr. 618, 29. 01. 1943, Terezín - Auschwitz.
Schullerová Julie: *10.11.1895, Transport Co, Nr. 369, 27. 01. 1943, Uherský Brod – Terezín. Transport Ct, Nr. 616, 29. 01. 1943, Terezín – Auschwitz.
(zdroj: holocaust.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'44.31'' E17°9'16.55'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník pruským vojákům - válka 1866 - místo je zrušené

Autor: Státní okresní archiv Hodonín, 01.02.2021
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov
Nápis:
ZUR ERINNERUNG
AN DIE IM JAHRE
1866
HIER ZUR EWIGEN
RUHE BESTATTETEN
PREUSSISCHEN
KRIEGER

GEWIDMENT VON CARL REDLICH
UND FRITZ REDLICH
Poznámka:

Překlad: Na památku v roce 1866 zde na věčný odpočinek pohřbených pruských vojáků / Věnováno Karlem Redlichem a Fritzem Redlichem

Boční desky se jmény jsou na fotografiích nečitelné

Pomník byl vybudován pravděpodobně v roce 1906 majitelem cukrovaru a cihelen v Hodoníně a pozdějším starostou města Fritzem Redlichem. V roce 1945 byl zbourán a jeho součásti byly použity pro stavbu dvou památníků rudoarmějcům.
postranní válce z pomníku - https://www.vets.cz/vpm/2054-pamatnik-vojakum-rude-armady/#2054-pamatnik-vojakum-rude-armady
základ pomníku - https://www.vets.cz/vpm/2063-hrob-vojaku-rude-armady/#2063-hrob-vojaku-rude-armady
(zdroj: Byl jednou jeden pomník, Petr Gruber, časopis Malovaný kraj 1/2021, str. 12)

Více ve filmu Mgr. Petra Grubera:
https://www.youtube.com/watch?v=n8E420w4gBM&feature=emb_title&fbclid=IwAR39qWtWLOnr8AvMEZwF3ysBUQ2KM0O53cvgMOMcgZohZCkBi4SPxTMp47M


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'51.15'' E17°9'14.7''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pamětní desky vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
КУЗНЕЦОВ В. Г. РОД. 1911 ПОГ. 17.4.1945
ПОЛИЩУК А. Р. РОД. 1922 ПОГ. 11.4.1945
ЛЭОНТЕВ В. М. РОД. 1917 ПОГ. 14.4.1945
ГРИНИШИН Г. И. РОД. 1905 ПОГ. 14.4.1945
ЛИХОДЕЙ А. М. РОД. 1905 ПОГ. 14.4.1945
ЛИСКИН И. А. РОД. 1918 ПОГ. 23.4.1945
БАРАНОВСКИ К. Ш. РОД. ПОГ. 26.4.1945
НЕКРАХА Л. П. РОД. 1925 ПОГ. 15.4.1945
ДРИГА Н. С. РОД. 1926 ПОГ. 14.4.1945
ТИНОВСКИЙ И. П. РОД. 1926 ПОГ. 15.4.1945
РАМОНОВ Д. З. РОД. 1924 ПОГ. 9.4.1945
СЛЮСАР В. Д. РОД 1914 ПОГ. 16.4.1945
СТАЛНИЦКИИ Ю. Д. РОД. 1905 ПОГ. 15.4.1945
БОБЫР П. Д. РОД. 1903 ПОГ. 29.4.1945
ТИМОФЕИЕВ Н. Т. РОД. 1924 ПОГ. 9.4.1945
ВАСАЛАЕВ Е. В. РОД. 1924 ПОГ. 15.4.1945

МАЛЫШЕВ М. С. РОД. 1921 ПОГ. 10.4.1945
БРАЧИЛОВСКИЙ С. Н. РОД. 1925 ПОГ. 9.4.1945
ВИДУТА Г. Н. РОД. 1925 ПОГ. 12.4.1945
КИПЕНКО А. Е. РОД. 1909 ПОГ. 17.4.1945
МУРАВКИН Н. Г. РОД. 1903 ПОГ. 15.4.1945
ГУЖВА А. Д. РОД. 1896 ПОГ. 15.4.1945
ОРЗУЛ С. И. РОД. 1906 ПОГ. 13.4.1945
ДЕГТЯРЕВ В. А. РОД. 1923 ПОГ. 14.4.1945
НИКОЛАЕВ И. С. РОД. 1916 ПОГ. 11.4.1945
ГОРДИЕНКО З. А. РОД. 1899 ПОГ. 20.4.1945
ХАРИТОНОВИЧ И. Н. РОД. 1918 ПОГ. 12.4.1945
ВИСЛОГУЗОВ В. Ф. РОД. 1915 ПОГ. 12.4.1945
МОЛЧАНОВ М. Т. РОД. 1924 ПОГ. 15.4.1945
ЦАПОВ М. А. РОД. 1910 ПОГ. 17.4.1945
СУПРУН Г. И. ПОГ. 9.4.1945
ТИМКАЙЕВ Г. А. РОД. 1926 ПОГ. 23.4.1945

НАЙДА Ф. Г. РОД. 1901 ПОГ. 13.4.1945
ШОСТАК В. Й. РОД 1917 ПОГ. 20.4.1945
ШВЕЦ Н. Ф. РОД. 1906 ПОГ. 15.4.1945
БЛИДЧЕНКО М. П. РОД. 1906 ПОГ. 8.4.1945
ЗАТОЧНИЙ М. Ф. РОД. 1915 ПОГ. 8.4.1945
МУРГАЗАЛИЕВ Д. Б. РОД. 1923 ПОГ. 14.4.1945
МАКАРА М. В. РОД. 1905 ПОГ. 13.4.1945
КУСЫЙ С. А. РОД. 1898 ПОГ. 13.4.1945
ЧЕРЕВАЙКО И. А. РОД. 1905 ПОГ. 14.4.1945
МАЛАХОВ А. В. РОД. 1904 ПОГ. 7.4.1945
ДРУМОВ А. К. РОД. 1907 ПОГ. 14.4.1945
САЙГАНОВ П. Н. РОД. 1912 ПОГ. 10.4.1945
ПАНАСЮК В. О. РОД. 1919 ПОГ. 18.4.1945
КОВАЛЕНКО Д. Т. РОД. 1909 ПОГ. 13.4.1945
СЛОБОДЕНЮК М. И. РОД. 1914 ПОГ. 12.4.1945
РЕМБАЙЛО И. М. РОД. 1913 ПОГ. 18.4.1945
Poznámka:

Jedná se o tři samostatné desky, na první desce bylo v roce 2006 na základě pátrání rodiny a jejich zjištění, že je zde pohřben doplněno jméno Kuzněcov.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14155
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°51'44.16'' E17°9'18.84''
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Antonín Horák

Autor: Petr Tichý, 28.06.2003
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
Zde
v Pánu odpočívá
ANTONÍN HORÁK
nar. 29.5.1901 v Bornicích
zemřel 23.8.1926 po utrpěném
smrtelném zranění jako vojín
jezd. pl. č. 7 při splašení koní.
Spi sladce drahý manželi
Poznámka:

v roce 2006 došlo k poškození náhrobku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37635
Souřadnice: N48°51'45.54'' E17°9'18.42''
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Marie Lubinská

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
Ošetřovatelka val. nemoc.
MARIE
hraběnka
LUBINSKA
1873 1918
Poznámka:

vzhledem k tomu, že byla pohřbena na vojenském hřbitově je pravděpodobné, že zemřela na infekční onemocnění, kterým se nakazila ve vojenské nemocnici v Hodoníně


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-37629
Souřadnice: N48°51'44.94'' E17°9'20.46''
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob vojáků Turecké armády

Autor: Milan Zachodil, 01.09.2019
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
BURADA, BIRINCI DÜNY A HARBINDE

1916 - 1917 YILLARI ARASINDA

AVUSTURYA-RUSYA (GALICYA) CEPHESINDE

CARPISAN 387 TÜRK ASKERI YATMAKTADIR.

RUHLARI SAD OLSUN.

ZDE ODPOČÍVÁ 387 TURECKÝCH VOJÁKŮ,

KTEŘÍ BOJOVALI V I. SVĚTOVÉ VÁLCE NA

RUSKO - RAKOUSKÉ FRONTĚ

(U HALIČE) V LETECH 1916 - 1917.

ODPOČÍVEJTE V POKOJI.

ISIM / JMÉNO

ABDULLAH OĞLU EYÜP, ABDULLAH OĞLU HALIL, ABDULAH OĞLU HÜSEYIN, ABDÜLKADIR OĞLU ISMAIL, ABDULLAH OĞLU ÖMER, ADEM OĞLU ABDULLAH, ADEM OĞLU MEHMET, AHMET OĞLU ABDI, AHMET OĞLU ABDULLAH, AHMET OĞLU AHMET,AHMET OĞLU AHMET, AHMET OĞLU ALI, AHMET OĞLU BATTAL, AHMED OĞLU EMIR, AHMET OĞLU HACI MUSA, AHMET OĞLU HASAN, AHMET OĞLU HÜSEYIN, AHMET OĞLU IBRAHIM, AHMET OĞLU ISMAIL, AMET OĞLU MEHMET, AHMET OĞLU MEHMET, AHMET OĞLU MEHMET, AHMET OĞLU MEHMET, AHMET OĞLU MEHMET, AHMET OĞLU MUSTAFA, AHMET OĞLU MUSTAFA, AHMET OĞLU MUSTAFA, AHMET OĞLU MUSTAFA, AHMET OĞLU MUSTAFA, AHMET OĞLU ÖMER, AHMET OĞLU SÜLEYMAN, AHMET OĞLU SÜLEYMAN, AHMET OĞLU YAHYA, AHMET OĞLU YUSUF, AHMET OĞLU YUSUF, ALI OĞLU ABDULLAH, ALI OĞLU AHMET, ALI OĞLU ALI, ALI OĞLU ALI, ALI OĞLU FAHIR, ALI OĞLU HACI, ALI OĞLU HACI SÜLEYMAN, ALI OĞLU HALIL, ALI OĞLU HASAN, ALI OĞLU HASAN, ALI OĞLU HASAN, ALI OĞLU ISMAIL, ALI OĞLU MAHMUT, ALI OĞLU MEHMET, ALI OĞLU MEHMET, ALI OĞLU MEHMET ALI, ALI OĞLU MESTAN, ALI OĞLU MEVLÜT, ALI OĞLU MUSTAFA, ALI OĞLU MUSTAFA, ALI OĞLU NEZIH, ALI OĞLU OSMAN, ALI OĞLU OSMAN, ALI OĞLU OSMAN, ALI OĞLU RASIM, ALI OĞLU SALIH, ALI OĞLU SÜLEYMAN, ALI OĞLU YUSUF, ALI OSMAN OĞLU HASAN, ARIF OĞLU ÖMER, BESIR OĞLU BAYRAM, DEMIR OĞLU ALI, DURDU OĞLU HALIL, DURMUS OĞLU ALI, DURMUS OĞLU IBRAHIM, EMIN OĞLU AHMET, EMIN OĞLU ALI, EMIN OĞLU KAZIM, EMIN OĞLU MEHMET, EMIN OĞLU SEFER, EMIN OĞLU SÜLEYMAN, EMIN OĞLU SAKIR, EMRULLAH OĞLU MEHMET, ESAT OĞLU ISKENDER, ETHEM OĞLU SAID, FERHAT OĞLU ALI, FEVZI OĞLU MEHMET, FEYZULLAH EMRULLAH OĞLU, HABIBULLAH OĞLU ZEKERIYA

ISIM / JMÉNO

HACI MEHMET OĞLU RIZA, HACI OĞLU MUSTAFA FETTAH, HACI OĞLU SEVKET, HAD OĞLU IBRAHIM MAHMUT, HALIL NURULLAH, HALIL OĞLU AHMET, HALIL OĞLU ALI, HALIL OĞLU HASAN, HALIL OĞLU HASAN, HALIL OĞLU HÜSEYIN, HALIL OĞLU KÄMIL, HALIL OĞLU MEHMET, HALIL OĞLU MEHMET, HALIL OĞLU MEHMET, HALIL OĞLU MEHMET, HALIL OĞLU MUSTAFA, HALIL OĞLU SÜLEYMAN, HALIM, HALIM OĞLU IZZET, HAMDI OĞLU MEHMED, HASAN OĞLU AHMET, HASAN OĞLU AHMET, HASAN OĞLU ARIF, HASAN OĞLU EDIP, HASAN OĞLU EMIN, HASAN OĞLU HALIL, HASAN OĞLU HALIL, HASAM OĞLU HALIL, HASAN OĞLU HUSEYIN, HASANOĞLU HUSEYIN, HASAN OĞLU KARAMAN, HASAN OĞLU MEHMET, HASAN OĞLU MEHMET, HASAN OĞLU MURAT, HASAN OĞLU MURAT, HASAN OĞLU MUSTAFA, HASAN OĞLU MUSTAFA, HASAN OĞLU ÖMER, HASAN OĞLU RASIM, HASAN OĞLU SÜKRÜ, HASIM OĞLU SALIM, HAYRULLAH OĞLU ALI, HAYRULLAH OĞLU CEMAL, HIMMET OĞLU MEHMET, HÜSEYIN OĞLU ABDULAH, HÜSEYIN OĞLU AHMET, HÜSEYIN OĞLU AHMET, HÜSEYIN OĞLU AHMET, HÜSEYIN OĞLU BEKIR, HÜSEYIN OĞLU DURMUS, HÜSEYIN OĞLU HALIL, HÜSEYIN OĞLU HASAN HÜSEYIN OĞLU HASAN, HÜSEYIN OĞLU HASAN, HÜSEYIN OĞLU HÜSEYIN, HÜSEYIN OĞLU HÜSEYIN, HÜSEYIN OĞLU MEHMET, HÜSEYIN OĞLU MEHMET, HÜSEYIN OĞLU MEMIS, HÜSEYIN OĞLU MUSTAFA, HÜSEYIN OĞLU MUSTAFA, HÜSEYIN OĞLU RAMAZAN, HÜSEYIN OĞLU RAMAZAN, HÜSEYIN OĞLU VELI, IBIS OĞLU MUSTAFA, IBRAHIM MEHMET, IBRAHIM OĞLU AHMET, IBRAHIM OĞLU AHMET, IBRAHIM OĞLU ALI, IBRAHIM OĞLU ALI, IBRAHIM OĞLU DURMUS, IBRAHIM OĞLU HACI HASAN, IBRAHIM OĞLU HASAN, IBRAHIM OĞLU HASAN, IBRAHIM OĞLU HÜSEYIN, IBRAHIM OĞLU MEHMET, IBRAHIM OĞLU MUSTAFA, IBRAHIM OĞLU RASID, IBRAHIM OĞLU SALIH, IBRAHIM OĞLU SABAN, IBRAHIM OĞLU YUSUF, ????? ALI, ????? ALI, ????? AHMET, ISMAIL OĞLU AHMET, ISMAIL OĞLU ALI, ISMAIL OĞLU BILAL, ISMAIL OĞLU ILYAS, ISMAIL OĞLU KADIR, ISMAIL OĞLU KADIR, ISMAIL OĞLU MAHMUT, ISMAIL OĞLU OSMAN, ISMAIL OĞLU SADIK, ISMAIL OĞLU SALIM, ISMAIL OĞLU SÜLEYMAN, ISMAN SÜLEYMAN, KADIR OĞLU HÜSEYIN, KADIR OĞLU MUSTAFA, KARAAHMET OĞLU HUSEYIN, KAZIM OĞLU MEHMET, M. ALI OĞLU IBRAHIM, M. ALI OĞLU OSMAN, MAHMUT OĞLU ALI, MAHMUT OĞLU EMIN, MAHMUT OĞLU MEHMET, MEHMET EMIR ILMET OĞLU, MEHMET OĞLU ABDULLAH, MEHMET OĞLU AHMET, MEHMET OĞLU AHMET, MEHMET OĞLU AHMET, MEHMET OĞLU ALI, MEHMET OĞLU HALIL, MEHMET OĞLU EHMER, MEHMET OĞLU EMIN, MEHMET OĞLU H. HUSEYIN, MEHMET OĞLU HAKI, MEHMET OĞLU HASAN, MEHMET OĞLU HASAN, MEHMET OĞLU HASAN, MEHMET OĞLU HÜSEYIN, MEHMET OĞLU HÜSEYIN, MEHMET OĞLU HÜSEYIN, MEHMET OĞLU HÜSNÜ, MEHMET OĞLU HÜSNÜ, MEHMET OĞLU IBRAHIM, MEHMET OĞLU IBRAHIM, MEHMET OĞLU M. ALI, MEHMET OĞLU MAHMUT, MEHMET OĞLU MEHMET, MEHMET OĞLU MEHMETM MEHMET OĞLU MEHMET, MEHMET OĞLU MEHMET ALI, MEHMET OĞLU MURAT, MEHMET OĞLU MUSA, MEHMET OĞLU MUSTAFA, MEHMET OĞLU MUSTAFA, MEHMET OĞLU MUSTAFA, MEHMET OĞLU MUSTAFA, MEHMET OĞLU MUSTAFA, MEHMET OĞLU OSMAN, MEHMET OĞLU RASID, MEHMET OĞLU RASID, MEHMET OĞLU RECEP, MEHMET OĞLU RECEP, MEHMET OĞLU SALIH, MEHMET OĞLU SALIH, MEHMET OĞLU SÜLEYMAN, MEHMET OĞLU SÜLEYMAN, MEHMET OĞLU SABAN, MEHMET OĞLU SÜKRÜ, MEHMET OĞLU YUSUF, MEKEN OĞLU DURMUS, MESTAN OĞLU HÜSEYIN, MISTI OĞLU HALIL, MUHAMMED OĞLU FEHMI, MUHAMMED OĞLU HAMIT, MUHAMMED CENTAIL OĞLU, MURAT OĞLU ALI, MURAT OĞLU MIFTAR, MUSA OĞLU HÜSEYIN, MUSA OĞLU RIZA, MUSA OĞLU TAHIR, MUSTAFA OĞLU AHMET, MUSTAFA OĞLU AHMET, MUSTAFA OĞLU AHMET OSMAN, MUSTAFA OĞLU ALI, MUSTAFA OĞLU ???MAN

ISIM / JMÉNO

MUSTAFA OĞLU HASAN, MUSTAFA OĞLU HASAN, MUSTAFA OĞLU HASAN, MUSTAFA OĞLU HIMMET, MUSTAFA OĞLU HÜSEYIN, MUSTAFA OĞLU HÜSEYIN, MUSTAFA OĞLU HÜSEYIN, MUSTAFA OĞLU IBRAHIM, MUSTAFA OĞLU ISMAIL, MUSTAFA OĞLU MEHMET, MUSTAFA OĞLU MEHMET, MUSTAFA OĞLU MEHMET, MUSTAFA OĞLU MEHMET, MUSTAFA OĞLU MEHMET, MUSTAFA OĞLU MEHMET, MUSTAFA OĞLU MUSTAFA, MUSTAFA OĞLU MUSTAFA, MUSTAFA OĞLU ÖMER, MUSTAFA OĞLU SÜKRÜ, NAZIR OĞLU HALIL, NEZIR OĞLU BEHLÜL, NUMAN OĞLU AZIZ, NURI OĞLU ESREF, OSMAN OĞLU AHMET, OSMAN OĞLU ALI, OSMAN OĞLU ALI, OSMAN OĞLU EMIR, OSMAN OĞLU EMRULLAH, OSMAN OĞLU HASAN, OSMAN OĞLU MEHMET, OSMAN OĞLU MÜMIN, OSMAN OĞLU OSMAN, OSMAN OĞLU SÜLEYMAN, ÖMER OĞLU AHMET, ÖMER OĞLU ALI, ÖMER OĞLU DURMUS, ÖMER OĞLU HÜSEYIN, ÖMER OĞLU IBRAHIM, ÖMER OĞLU ÖMER, ÖMER OĞLU SADULLAH, ÖMER OĞLU SÜLEYMAN, RASID OĞLU HALIL, RAZAMAN OĞLU ALI, RECEP OĞLU HASAN, RECEP OĞLU MEHMET, REDIF OĞLU HASAN, SADIK OĞLU MEHMET, SAIT OĞLU TEVFIK, SALIH OĞLU ABDULLAH, SALIH OĞLU AHMET, SALIH OĞLU ISMAIL, SALIH OĞLU MEHMET, SALIM OĞLU KADIR, SEFER OĞLU HIZIR, SEYIT OĞLU HALIL, SEYIT OĞLU MUSTAFA, SÜLEYMAN ABDULLAH OĞLU, SÜLEYMAN OĞLU ALI, SÜLEYMAN OĞLU DURSUN, SÜLEYMAN OĞLU HALIL, SÜLEYMAN OĞLU HALIL, SÜLEYMAN OĞLU IBRAHIM, SÜLEYMAN OĞLU MEHMET, SÜLEYMAN OĞLU SALIH, SAKIR OĞLU MEHMET, SAKIR OĞLU MUSTAFA, SAKIR OĞLU OSMAN, SÜKRO OĞLU MEHMET, TAHIR OĞLU MAHMUT, TAYIB OĞLU RASIM, VELI OĞLU HAMZA, VEYSI OĞLU TAHIR, YNUS OĞLU ABDULHAK, YUSUF OĞLU ARIF, YUSUF OĞLU DEMIR ALI, YUSUF OĞLU HACI, YUSUF OĞLU IBRAHIM, YUSUF OĞLU MUSTAFA, ZEKERYIA OĞLU ALI, VE ISEMLERI BELLI OLMAYAN 54 ASKERIMIZ - A 54 VOJÁKŮ JEJICHŽ JMÉNA JSOU NEZNÁMÁ.
Poznámka:

jde o vojáky kteří během 1. světové války zemřeli v hodonínské nemocnici i o exhumované z jiných míst v republice, v roce 2006 došlo k úpravě okolí, ošetření zeleně, oprava chodníku, osazení vlajkových stožárů.
Pomník kompletně opraven, původní stav viz foto v příloze.
Přepis jmen: Aleš Zahradníček.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14156
Souřadnice: N48°51'45.54'' E17°9'21.48''
Pomník přidal: Petr Tichý
Doplnění informací: KVH Litobratřice, Milan Zachodil

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 26.09.2006
Umístění: Hodonín, Purkyňova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШИЕ 1.ОГО МАЯ 1945 Г.
КАПИТАН КОРЧИОФФИЙ
ИВАН АНТОНОВИЧ 1913 Г. - 1945 Г.
ЛЕИТЕНАНТ МАРКИН ВЛАДИМИР
ПАНТЕЛЕИМОНОВИЧ 1901 Г. - 1945 Г.
РЯДОВОЙ СЕДЛЕЦКИЙ
ФЕДОР АРТЕМЕВИЧ 1895 Г. - 1945 Г.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИМ ТОВАРИШАМ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14155
Souřadnice: N48°51'44.82'' E17°9'18.12''
Pomník přidal: Petr Tichý