Neratovice

Kameny zmizelých - Berta Pirunčíková a Karla Picková

Autor: Jaroslav Kotlaba, 04.04.2014
Umístění: Neratovice, Berty Pirunčíkové, před budovou skladu
Nápis:
ZDE BYDLELA
BERTA PIRUNČÍKOVÁ
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
KARLA PICKOVÁ
NAR. 1869
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 07.12.2012
Umístění: Neratovice, Byškovická
Nápis:
1914-1918
ČERNÁŠ JOSEF
DLOUHÝ FRANT.
HÁDEK FRANTIŠEK
HRDLIČKA RUDOLF
KOSÍK MAŤEJ
KUBIŠTA FRANT.
MACH VÁCLAV
NEDVÍDEK JOSEF
POSTRÁNECKÝ VÁCLAV
RYJANT FRANTIŠEK
SEDLÁČEK ANT.
ŠMUCR FR.
TUREK JAN
ŽIŽKA ANTONÍN
1938-1945
ŠTĚPÁN ŠKORPIL
VÁCLAV CHYTRÝ
JAROSLAV PLICKA

ŽNĚ OPĚT TU A NAŠI JEŠTĚ NEJDOU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01903
Souřadnice: N50°15'20.35'' E14°29'53.01''
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 24.08.2014
Umístění: Neratovice, Byškovická, v budově základní školy
Nápis:
TEBE DRAHÝ
VÁCLAVE
POSTRÁNECKÝ,
legionář, *26/9. 1876,
padl na Ukrajině,
dne 22/4. 1918.
ŠTĚPÁNE ŠKORPILE,
stroj. zám. 20/5. 1913,
nezvěstný od r. 1945
VÁCLAVE CHYTRÝ,
elektromech. *18/7. 1922,
nezvěstný od r. 1944
JAROSLAVE PLICKO,
žák, nar. 30. 3. 1936,
+po náletu, 22/4. 1945.

NEZAPOMENOU
Žáci a spoluobčané z Byškovic
Poznámka:

prostor není běžně přístupný
Podstránecký Václav, svobodník 10. roty 2. stř. pluku. Narozen 26.9.1876, Byškovice, u Mělníka. Příslušen tamtéž. V čs. vojsku od 8.9.1916. Zemřel 22.3.1918 v Kirsanově. (zdroj http://www.pamatnik.valka.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2117-41588
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 07.02.2014
Umístění: Neratovice, Kostelecká, u hlavní silnice
Nápis:
PAMÁTNÍK
NÁRODNÍ REVOLUCE
5.-9. V. 1945
Poznámka:

Památník národní revoluce 5.-9. května 1945 v Lobkovicích
K ukončení druhé světové války máme ve městě a sice v Lobkovicích při státní silnici do Kostelce na skalce u silnice před odbočkou v Kačátkách k zámku Lobkovice Památník národní revoluce 5.-9. května 1945, ještě s původním státním znakem, který byl odhalen v květnu 1946. Odhalení tohoto památníku bylo součástí několikadenních oslav.
(zdroj kniha Neratovice Tudy šla historie, autor Miroslav Pavlík)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Jaroslav Kotlaba, 17.12.2013
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
Tabačuková
Rovno SSSR
1945 v Mlekojedech

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-39398
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Blaženka Krejčová

Autor: Jaroslav Kotlaba, 05.03.2014
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
BLAŽENKA KREJČOVÁ
*10. 7. 1928 +22. 3. 1945
ZAHYNULA PŘI NÁLETU
Poznámka:

v seznamu mrtvých kroniky Neratovice uvedena jako Krejčová Beatrice
hrob č. 193


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Růža Čubová

Autor: Jaroslav Kotlaba, 05.03.2014
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
RŮŽA ČUBOVÁ
*19. 1. 1906 +22. 3. 1945
Poznámka:

oběť leteckého náletu na Neratovice
hrob č. 56


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Antonín Horák

Autor: Jaroslav Kotlaba, 05.03.2014
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
ANTONÍN
HORÁK
27. 8. 1886 - 6. 11. 1951
Poznámka:

HORÁK Antonín, nar. 27.8.1886, okres narození Mělník, obec narození Hostín, domovský okres Praha Neratovice, domovská obec Praha, první rakousko-uherský útvar 28.p.pl. zde sloužil jako vojín, datum zařazení do legií 28.6.1918, první útvar v legiích, u kterého sloužil jako vojín byl koňský zál.dvůr, demobilizován jako vojín stráž.pr. 18.12.1920
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Miloslav Krčma

Autor: Jaroslav Kotlaba, 05.03.2014
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
MILOSLAV KRČMA
*10. 5. 1921. +5. 6. 1974
Poznámka:

- foto vojáka v uniformě
- hrob č. 247


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Miroslav Plesinger Božinov

Autor: Jaroslav Kotlaba, 05.03.2014
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
pamětní deska:
ING. MIROSLAV PLESINGER BOŽINOV- RODÁK Z LOBKOVIC 1883-1963
LEGIONÁŘ A VÝZNAMNÝ DIPLOMAT ČSR
ČERVEN 1915-VYSLÁN ČLENY MAFIE S POSELSTVÍM T. G. MASARYKOVI DO
ŽENEVY, DÁLE PRACOVAL JAKO JEHO OSOBNÍ SEKRETÁŘ U ZRODU LISTU
ČESKOSLOVENSKÁ SAMOSTATNOST
1916-ÚSTŘEDNÍ OSOBNOST ZAHRANIČNÍHO ODBOJE VE ŠVÝCARSKU
S GENERÁLEM M. R. ŠTEFANIKEM NÁBOR A ORGANIZACE ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
1918-TAJEMNÍK DR. E. BENEŠE V ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADĚ V PAŘÍŽI
PROSINEC 1918-NÁVRAT DO VLASTI S PREZIDENTEM T. G. MASARYKEM
1919-SEKRETÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ DELEGACE PRO MÍROVOU KONFERENCI V PAŘÍŽI
1919-CHARGÉ D AFFAIRES ČSR V HAAGU
1920-1927 KODAŇ MIMOŘÁDNÝ VELVYSLANEC A ZPLNOMOCNĚNÝ MINISTR ČSR
1927 ZÁSTUPCE ŠÉFA POLITICKÉ SEKCE MZV V PRAZE
1928-1930 ČESKOSLOVENSKÝ ZÁSTUPCE U STÁLÉHO DVORA MEZINÁRODNÍ
SPRAVEDLNOSTI V HAAGU, ŠÉF DELEGACE PRO KODIFIKACI MEZINÁRODNÍHO PRÁVA,
ZABEZPEČIL SMLOUVU O VĚČNÉM PACHTU KOSTELÍKA S HROBEM J. A. KOMENSKÉHO
V NARDENU PRO ČESKÝ STÁT
1935-PENZIONOVÁN
1953-ZATČEN V POLITICKÝCH PROCESECH A ODSOUZEN NA ROK A DEVĚT MĚSÍCŮ,
POLITICKÝ VĚZEŇ PANKRÁC, ILAVA
V ROCE 1992 REHABILITOVÁN IN MEMORIAM.

náhrobní kámen:
MIROSLAV PLESINGER-BOŽINOV
VYSLANEC ČSR
*8. VII. 1883 - +18. I. 1963
Poznámka:

hrob č. 18


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba