Praha 18

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, před Úřadem městské části Praha 18
Nápis:
Z ÚCTY
K OBĚTEM VÁLEK
A PRO VÝSTRAHU ŽIJÍCÍM
OBYVATELÉ LETŇAN

1914-1918
ČERNÝ VÁCLAV 1889-1915
DUDKA KAREL 1893-1914
KOPECKÝ ANTONÍN 1886-1914
MÁLEK KAREL 1893-1915
MARŠÁL FRANTIŠEK 1899-1918
PATRAS FRANTIŠEK 1881-1914
PAZDERA ANTONÍN 1881-1914
STAŘEČEK JOSEF 1893-1915
VACEK VÁCLAV 1882-1915

1939-1945
BERAN JOSEF 1902-1945
BERAN FRANTIŠEK 1892-1945
BERANOVÁ EMA 1909-1944
BRABCOVÁ ELIŠKA 1891-1944
ČERNÝ JOSEF 1904-1942
DUDKA VÁCLAV 1899-1941
DVOŘÁK JAROSLAV 1908-1945
MARVÁNEK VÁCLAV 1898-1943
RUBÁČEK VÁCLAV 1909-1945
SLAVÍK ANTONÍN 1915-1945
TVRDÝ BEDŘICH 1914-1942
VILD JOSEF 1901-1943
Poznámka:

pomník stál původně v parku v ulici Tvrdého


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0018-18170
Souřadnice: N50°8'17.17'' E14°30'54.66''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.05.2006
Umístění: Praha 18, Beranových 65, areál firmy Letov
Nápis:
V BOJI PROTI OKUPANTŮM PŘI HÁJENÍ ÚSTAVU
PADLI DNE 5. KVĚTNA 1945 PŘÍSLUŠNÍCI ZDEJŠÍHO ÚSTAVU:
KPT. ŠTYS VLADIMÍR * 14.8.1906
ZAHRADNÍK JIŘÍ * 19.2.1923
FIALA MIROSLAV * 29.7.1923
PŘÍSLUŠNÍCI LETOVA:
DVOŘÁK OTAKAR * 19.11.1911
NĚMEČEK ALOIS * 8.1.1915
PELIKÁN RUDOLF * 4.2.1905
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0018-18167
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, Cukrovarská 95/19, Čakovice, za domem, ve dvoře
Nápis:
1939-1945
HEJL VÁCLAV *20.8.1909
JINDŘICH JOSEF *21.4.1899
PŘIBYL FR. *2.12.1896
SOUSTRUŽNÍK FR. *3.1.1896

DRUHOVÉ NAŠI DALI ŽIVOT ZA VÁLKY
NEBUDIŽ ANI NÁM V MÍRU
ŽÁDNÁ OBĚŤ PŘÍLIŠ TĚŽKOU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20421
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, před budovou Úřadu městské části Praha-Čakovice
Nápis:
PIAVE
TERRON
ZBOROV
*
TEREZÍN
BUCHENWALD
MAUTHAUSEN
OSWIETCÍM
LODŽ
REVOLUCE 1945.

LIDÉ BDĚTE!

OBĚTI I.SVĚTOVÉ VÁLKY
BRABEC ALOIS, BUBENÍČEK ANT., CÍREK JAROSLAV, CZERMAK FRANTIŠEK, ČERNÝ JOSEF, FLANDERKA OSKAR, FOŘT FRANTIŠEK, HAŠEK LUDVÍK, HAŠEK FRANTIŠEK, HLIŇÁK VÁCLAV, HRADECKÝ VÁCLAV, HRDINA JOSEF, JANOUŠEK VÁCLAV, JIROUŠEK ALOIS, JUKL ADOLF, KAŠPAR FRANTIŠEK, KEFURT JOSEF, KONÍČEK KAREL, KOŽMÍN LUDVÍK, KOZLOVSKÝ JOSEF, KRBEC JOSEF, KRBEC BOH., KRISTLÍK JAROSLAV, KRISTLÍK JAN, KROULÍK JOSEF, KŘIKAVA KAREL, KUČERA KAREL, LIŠKA EMAN, LOCH JOSEF, MARŠÁLEK BOH., MÁLEK JAN, MICKA JOSEF, NOVOTNÝ KAREL, NOVÁK FRANTIŠEK, OPLATKA ALFRED, PAZDERA KAREL, SEIBERT JOSEF, SKŘIVÁNEK JAN, SLÁDEČEK JOSEF, SCHOELLER ALFRED, ŠPLÍCHAL JOSEF, ŠVEC JOSEF, TUREK ANT., TŮMA ALOIS, TŮMA FRANTIŠEK, TŮMA KAREL, ULRICH OTTA, VLK FRANTIŠEK, VORLÍČEK BEDŘICH, ZALÁBÁK JOSEF

OBĚTI II.SVĚTOVÉ VÁLKY
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
BERANOVÁ EMA, BERAN JIŘÍ, ČECH VÁCLAV, DANIEL JIŘÍ JUDr., HULINSKÝ JAROSLAV, JIRSÁK MIROSLAV, KRÁL JOSEF, KRÁL VÁCLAV, GOTTFRIED OTTA, GOTTFRIEDOVÁ ŽOFIE, HOLLENDEROVÁ RŮŽENA, HOLLENDER IVAN, KATZ ADOLF, KATZOVÁ KARLA, MAUTNER FELIX, MARODY ARNOŠT MUDr., MARODYOVÁ BERTA, MARODY LEOŠ, NEURAD RUDOLF, NAVRÁTIL JAN, NOSEK MILOSLAV, STEIN KAREL, ŠUBRT BEDŘICH, VOŠOUST KAREL, KULHÁNEK BOHUSLAV,

PŘI NÁLETU
BARTOŠ KAREL, BÍLKOVÁ RŮŽENA, CIREK JAN, ČVANČAROVÁ BOŽENA, ČVANČAROVÁ EVA, ČVANČARA JOSEF, HAKL VÁCLAV, HRUŠKOVÁ JARMILA, MARŠÍČKOVÁ KATEŘINA, MARŠÍČEK VÁCLAV, NESVADBA ZDENĚK, PODZIMEK JOSEF, PŘIBYL FRANT., SLEPIČKOVÁ LUDMILA, ŠINDELÁŘ JOSEF, VYHNÁLEK VINCENC

V REVOLUCI 1945
ČERMÁK JOSEF, JINDŘICH JOSEF, KYMR ANTONÍN, HAŠEK KAREL, OUHRABKA KAREL, PETŘÍK FRANT., VOJÁČEK JOSEF, VYHLÍDKA KAREL, ZÁMIŠ JOSEF
Poznámka:

autor: F.LAHODA-L.HORÁK


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20427
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, náměstí Jiřího Berana, Čakovice, dní část parku
Nápis:
VYKONALI
SVOU POVINNOST
1939-1945

JAN NAVRÁTIL
MILOSLAV NOSEK
KAREL PÍSECKÝ
BOHUSL. KULHÁNEK
KAREL STEIN
MIROSLAV VAJSAR
KAREL VOŠOUST
KAREL VYHLÍDKA
JINDŘ. HUMBURGEROVÁ
HELENA RITTEROVÁ
ARMÍN HAIMAN
JOSEF JELÍNEK
VILÉM KOLÁR
ARNOŠT NETTL
HERBERT STRÁNSKÝ
OTTO SCHICK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20415
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Jiří Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, náměstí Jiřího Berana, Čakovice, roh s ulicí Ostravická
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
br. JIŘÍ BERAN
STAROSTA SOKOLA ČAKOVICE
8.10.1941 BYL ODVLEČEN NACISTY
A 3.3.1942 UMUČEN V OSVĚTIMI
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-54344
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska František Fajtl

Autor: Václav Bártík, 18.05.2012
Umístění: Praha 18, Rychnovská 350, na budově základní školy generála Františka Fajtla DFC
Nápis:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GENERÁLA FRANTIŠKA FAJTLA.DFC

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Václav Bártík
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války a Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 25.11.2020
Umístění: Praha 18, sady Husitské revoluce
Nápis:
BRABEC ALOIS.
CÍREK JAROS.
CZERNAY FRANT.
FLANDERKA OSK.
FOŘT FRANT.
HAŠEK LUDV.
HAŠEK FRANT.
HLIŇÁK VÁCL.
HRADECKÝ VÁCL.
HRDINA JOS.
JANOUŠEK VÁCL.
JIROUŠEK ALOIS.
JUKL ADOLF.
KAŠPAR FRANT.
KEFURT JOS.
KONÍČEK KAR.
BUBENÍČEK ANT.

KOŽMÍN LUDV.
KRBEC JOS.
KRBEC BOH.
KRISTLÍK-JAROSL.
KRISTLÍK JAN.
KROULÍK JOS.
KŘIKAVA KAR.
KOZLOVSKÝ JOS.
KUČERA KAR.
LIŠKA EMAN.
LOCH JOS.
MARŠÁLEK BOH.
MÁLEK JAN.
MICKA JOS.
NOVOTNÝ KAR.
NOVÁK FRANT.
ČERNÝ JOS.

OPLATKA ALFR.
PAZDERA KAR.
SEIBERT JOS.
SKŘIVÁNEK JAN.
SLÁDEČEK JOS.
SCHOELERR-ALFR.
ŠPLÍCHAL-FRANT.
ŠVEC JOSEF.
TUREK ANT.
TŮMA ALOIS.
TŮMA KAREL.
TŮMA FRANT.
ULRICH OTTA.
VLK FRANT.
VORLÍČEK BED.
ZALÁBÁK JOS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20417
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 10.06.2014
Umístění: Praha 18, Schoelerova 95, Třeboradice, pomník v parčíku naproti č.p. 95
Nápis:
N PAMĚŤ
TŘEBORADICKÝCH OBČANŮ
OBĚTÍ NACISMU
UMUČENÝCH V MUTHAUSENU
1938 -1945
HULÍNSKÝ JAROSLAV *1913
JERSÁK MÍROMIL *1913
KRÁL VÁCLAV *1909
ŠUBRT BEDŘICH *1914
PADL PŘI NÁLETU
DUŠEK BEDŘICH *1897

NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0018-20418
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 10.06.2014
Umístění: Praha 18, Schoelerova, Třeboradice, socha sv. Václava s pamětní deskou v parčíku u křižovatky Pšovanská x Schoelerova


Nápis:
PADLÝM OBČNŮM 1914 - 1918

BLAŽEK JOSEF
DOLEJŠ FRANT.
DRÁB JOSEF
FRANČ ANT.
KLEPŠ JOSEF

KOPAL ANT.
PAZDERA KAR.
PODANÝ VÁC.
POKORNÝ JAR.
ŘEPKA VÁC.
19 28/X 21.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0018-20426
Pomník přidal: Milan Lašťovka