Praha 18

Bechyňská, Beranových, Cukrovarská, náměstí 25. března, náměstí Jiřího Berana, Rychnovská, sady Husitské revoluce, Schoelerova, U hřbitovů, U zbrojnice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, před Úřadem městské části Praha 18
Nápis:
Z ÚCTY
K OBĚTEM VÁLEK
A PRO VÝSTRAHU ŽIJÍCÍM
OBYVATELÉ LETŇAN

1914-1918
ČERNÝ VÁCLAV 1889-1915
DUDKA KAREL 1893-1914
KOPECKÝ ANTONÍN 1886-1914
MÁLEK KAREL 1893-1915
MARŠÁL FRANTIŠEK 1899-1918
PATRAS FRANTIŠEK 1881-1914
PAZDERA ANTONÍN 1881-1914
STAŘEČEK JOSEF 1893-1915
VACEK VÁCLAV 1882-1915

1939-1945
BERAN JOSEF 1902-1945
BERAN FRANTIŠEK 1892-1945
BERANOVÁ EMA 1909-1944
BRABCOVÁ ELIŠKA 1891-1944
ČERNÝ JOSEF 1904-1942
DUDKA VÁCLAV 1899-1941
DVOŘÁK JAROSLAV 1908-1945
MARVÁNEK VÁCLAV 1898-1943
RUBÁČEK VÁCLAV 1909-1945
SLAVÍK ANTONÍN 1915-1945
TVRDÝ BEDŘICH 1914-1942
VILD JOSEF 1901-1943
Poznámka:

pomník stál původně v parku v ulici Tvrdého


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0018-18170
Souřadnice: N50°8'17.17'' E14°30'54.66''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: František Nový, 06.09.2023
Umístění: Praha 18, Beranových, Letňany, areál Letov, za vjezdem vlevo (za budovou 715)
Nápis:
PADLI ZA VLAST 1939-1945
ANDRES JAROSLAV MOHR JOSEF
BEK LADISLAV NĚMEČEK ALOIS
BUREŠ JAN NOVÁK JOSEF
CAHA JAROSLAV OKTÁBEC BOHUMIL
CIHLÁŘ KAREL PAŠA JIŘÍ
ČADA CIRIL PAVLOVIČ ANTONÍN
ČAPEK STANISLAV P ELIKÁN RUDOLF
ČULÍK FRANTIŠEK DR. PETRŽÍLKA RUD.
ČUMPELÍK JAROSLAV PERGL VÁCLAV
DVOŘÁK OTAKAR PROUZA ROMAN
DYMÁČEK LADISLAV RÁDL ZDENĚK
EICHELMANN ZDENĚK ROŽÁNEK FRANTIŠEK
HÁJEK OTAKAR RUBÁČEK VÁCLAV
HAMR PŘEMYSL RŮŽIČKA FRANTIŠEK
HANUŠ BOHUMIL SLÁMA VÍT
HANZLÍK BEDŘICH SMETENA RUDOLF
HERMA KAREL ŠKOPEK FRANTIŠEK
HNYK KAREL ŠRÁMEK KAREL
HOLÍK JOSEF TOMÍČEK OTTO
JIRKA JAN TUREK JOSEF
KOLÁŘ RUDOLF UHLÍŘ JAROSLAV
KONRÁD JIŘÍ VÁCHA FRANTIŠEK
KRÁL JOSEF VANĚK JAROSLAV
KRAUS KAREL VLK JAN
KŘÍŽ ALOIS VOJTĚCH ANTONÍN
KUBÁT VÁCLAV VOŇKA VÁCLAV
KULMON JOSEF VOSEJPKA JAROSLAV
KUNC FRANTIŠEK VYCPÁLEK JAROSLAV
LHOTKA FRANT. WEIS-DUPA RUDOLF
MALÝ LADISLAV ZELENKA EMANUEL
MATZKE MIROSLAV ZRZAVÝ JINDŘICH
MANSFELD JAROSL. JAJUBŮV JOSEF
ARON JAROSLAV KOZÁK JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-18168
Souřadnice: N50°8'7.27'' E14°30'53.74''
Pomník přidal: František Nový

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.05.2006
Umístění: Praha 18, Beranových 65, areál firmy Letov
Nápis:
V BOJI PROTI OKUPANTŮM PŘI HÁJENÍ ÚSTAVU
PADLI DNE 5. KVĚTNA 1945 PŘÍSLUŠNÍCI ZDEJŠÍHO ÚSTAVU:
KPT. ŠTYS VLADIMÍR * 14.8.1906
ZAHRADNÍK JIŘÍ * 19.2.1923
FIALA MIROSLAV * 29.7.1923
PŘÍSLUŠNÍCI LETOVA:
DVOŘÁK OTAKAR * 19.11.1911
NĚMEČEK ALOIS * 8.1.1915
PELIKÁN RUDOLF * 4.2.1905
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0018-18167
Souřadnice: N50°8'7.91'' E14°30'50.76'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, Cukrovarská 95/19, Čakovice, za domem, ve dvoře
Nápis:
1939-1945
HEJL VÁCLAV *20.8.1909
JINDŘICH JOSEF *21.4.1899
PŘIBYL FR. *2.12.1896
SOUSTRUŽNÍK FR. *3.1.1896

DRUHOVÉ NAŠI DALI ŽIVOT ZA VÁLKY
NEBUDIŽ ANI NÁM V MÍRU
ŽÁDNÁ OBĚŤ PŘÍLIŠ TĚŽKOU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20421
Souřadnice: N50°9'5.65'' E14°31'19.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, náměstí 25. března 121/1, Čakovice, před budovou Úřadu městské části Praha-Čakovice
Nápis:
PIAVE
TERRON
ZBOROV
*
TEREZÍN
BUCHENWALD
MAUTHAUSEN
OSWIETCÍM
LODŽ
REVOLUCE 1945.

LIDÉ BDĚTE!

OBĚTI I.SVĚTOVÉ VÁLKY
BRABEC ALOIS, BUBENÍČEK ANT., CÍREK JAROSLAV, CZERMAK FRANTIŠEK, ČERNÝ JOSEF, FLANDERKA OSKAR, FOŘT FRANTIŠEK, HAŠEK LUDVÍK, HAŠEK FRANTIŠEK, HLIŇÁK VÁCLAV, HRADECKÝ VÁCLAV, HRDINA JOSEF, JANOUŠEK VÁCLAV, JIROUŠEK ALOIS, JUKL ADOLF, KAŠPAR FRANTIŠEK, KEFURT JOSEF, KONÍČEK KAREL, KOŽMÍN LUDVÍK, KOZLOVSKÝ JOSEF, KRBEC JOSEF, KRBEC BOH., KRISTLÍK JAROSLAV, KRISTLÍK JAN, KROULÍK JOSEF, KŘIKAVA KAREL, KUČERA KAREL, LIŠKA EMAN, LOCH JOSEF, MARŠÁLEK BOH., MÁLEK JAN, MICKA JOSEF, NOVOTNÝ KAREL, NOVÁK FRANTIŠEK, OPLATKA ALFRED, PAZDERA KAREL, SEIBERT JOSEF, SKŘIVÁNEK JAN, SLÁDEČEK JOSEF, SCHOELLER ALFRED, ŠPLÍCHAL JOSEF, ŠVEC JOSEF, TUREK ANT., TŮMA ALOIS, TŮMA FRANTIŠEK, TŮMA KAREL, ULRICH OTTA, VLK FRANTIŠEK, VORLÍČEK BEDŘICH, ZALÁBÁK JOSEF

OBĚTI II.SVĚTOVÉ VÁLKY
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
BERANOVÁ EMA, BERAN JIŘÍ, ČECH VÁCLAV, DANIEL JIŘÍ JUDr., HULINSKÝ JAROSLAV, JIRSÁK MIROSLAV, KRÁL JOSEF, KRÁL VÁCLAV, GOTTFRIED OTTA, GOTTFRIEDOVÁ ŽOFIE, HOLLENDEROVÁ RŮŽENA, HOLLENDER IVAN, KATZ ADOLF, KATZOVÁ KARLA, MAUTNER FELIX, MARODY ARNOŠT MUDr., MARODYOVÁ BERTA, MARODY LEOŠ, NEURAD RUDOLF, NAVRÁTIL JAN, NOSEK MILOSLAV, STEIN KAREL, ŠUBRT BEDŘICH, VOŠOUST KAREL, KULHÁNEK BOHUSLAV,

PŘI NÁLETU
BARTOŠ KAREL, BÍLKOVÁ RŮŽENA, CIREK JAN, ČVANČAROVÁ BOŽENA, ČVANČAROVÁ EVA, ČVANČARA JOSEF, HAKL VÁCLAV, HRUŠKOVÁ JARMILA, MARŠÍČKOVÁ KATEŘINA, MARŠÍČEK VÁCLAV, NESVADBA ZDENĚK, PODZIMEK JOSEF, PŘIBYL FRANT., SLEPIČKOVÁ LUDMILA, ŠINDELÁŘ JOSEF, VYHNÁLEK VINCENC

V REVOLUCI 1945
ČERMÁK JOSEF, JINDŘICH JOSEF, KYMR ANTONÍN, HAŠEK KAREL, OUHRABKA KAREL, PETŘÍK FRANT., VOJÁČEK JOSEF, VYHLÍDKA KAREL, ZÁMIŠ JOSEF
Poznámka:

autor: F.LAHODA-L.HORÁK


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20427
Souřadnice: N50°9'4.43'' E14°31'26.18'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Padevět, 29.11.2022
Umístění: Praha 18, náměstí 25. března 100/2, vstupní chodba gymnázia
Nápis:
1939 - 1945
PADLÍ V REVOLUCI.

JOSEF ČERMÁK *1919 KAREL HAŠEK *1910 JOSEF JINDŘICH *1899
ANTONÍN KYMR *1909 KAREL OUHRABKA *1926 FRANTIŠEK PETŘÍK *1911
JOSEF VOJÁČEK *1911 KAREL VYHLÍDKA *1919 JOSEF ZÁMIŠ *1898

OBĚTI NÁLETU A OKUPACE.

KAREL BARTOŠ *1899 RŮŽENA BÍLKOVÁ *1922 JAN CÍREK *1925
BOŽENA ČVANČAROVÁ *1921 EVA ČVANČAROVÁ *1941 JOSEF ČVANČARA *1942
VÁCLAV HAKL *1904 JARMILA HRUŠKOVÁ *1931 KATEŘINA MARŠÍČKOVÁ *1873
VÁCLAV MARŠÍČEK *1893 ZDENĚK NESVADBA *1891 JOSEF PODZIMEK *1890
FRANTIŠEK PŘIBYL *1896 LUDMILA SLEPIČKOVÁ *1900 JOSEF ŠINELÁŘ *1929
VINCENC VYHNÁLEK *1910

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20414
Souřadnice: N50°9'4.51'' E14°31'27.09''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem koncentračních táborů

Autor: Jiří Padevět, 29.11.2022
Umístění: Praha 18, náměstí 25. března 100/2, vstupní chodba gymnázia
Nápis:
1939 - 1945
UMUČENI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

EMA BERANOVÁ *1909 RAWENSBRÜCK ŽOFIE GOTTFRIEDOVÁ *1880 OSVĚTIM
JIŘÍ BERAN *1899 OSVĚTIM ADOLF KATZ *1871 OSVĚTIM
VÁCLAV ČECH *1904 BUCHENWALD KARLA KATZOVÁ *1873 OSVĚTIM
JUDR. JIŘÍ DANIEL *1905 MAUTHAUSEN FELIX MAUTNER *1916 OSVĚTIM
RŮŽENA HOLLENDROVÁ *1924 OSVĚTIM MUDR. ARNOŠT MARODY *1896 TEREZÍN
IVAN HOLLENDR *1943 OSVĚTIM BERTA MARODYOVÁ *1907 OSVĚTIM
JAROSLAV HULÍNSKÝ *1907 MAUTHAUSEN LEOŠ MARODY *1929 OSVĚTIM
JOSEF KRÁL *1906 MAUTHAUSEN RUDOLF NEURAD *1879 TEREZÍN
OTTA GOTFRIED *1881 LODŽ KAREL STEIN *1885 TEREZÍN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20414
Souřadnice: N50°9'4.51'' E14°31'27.09''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, náměstí Jiřího Berana, Čakovice, dní část parku
Nápis:
VYKONALI
SVOU POVINNOST
1939-1945

JAN NAVRÁTIL
MILOSLAV NOSEK
KAREL PÍSECKÝ
BOHUSL. KULHÁNEK
KAREL STEIN
MIROSLAV VAJSAR
KAREL VOŠOUST
KAREL VYHLÍDKA
JINDŘ. HUMBURGEROVÁ
HELENA RITTEROVÁ
ARMÍN HAIMAN
JOSEF JELÍNEK
VILÉM KOLÁR
ARNOŠT NETTL
HERBERT STRÁNSKÝ
OTTO SCHICK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20415
Souřadnice: N50°9'3.42'' E14°31'40.22'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Jiří Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 15.02.2020
Umístění: Praha 18, náměstí Jiřího Berana, Čakovice, roh s ulicí Ostravická
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
br. JIŘÍ BERAN
STAROSTA SOKOLA ČAKOVICE
8.10.1941 BYL ODVLEČEN NACISTY
A 3.3.1942 UMUČEN V OSVĚTIMI
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-54344
Souřadnice: N50°9'3.42'' E14°31'40.22'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Padevět, 29.11.2022
Umístění: Praha 18, náměstí Jiřího Berana 500/1, přízemí školy u centrálního schodiště
Nápis:
1939 - 1945

UMUČENI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

EMA BERANOVÁ *1909 RAWENSBRÜCK IVAN HOLLENDR *1943 OSVĚTIM
JIŘÍ BERAN *1899 OSVĚTIM ADOLF KATZ *1871 OSVĚTIM
VÁCLAV ČECH *1904 BUCHENWALD KARLA KATZOVÁ *1873 OSVĚTIM
JUDR. JIŘÍ DANIEL *1905 MAUTHAUSEN FELIX MAUTNER *1916 OSVĚTIM
JAROSLAV HULÍNSKÝ *1907 MAUTHAUSEN MUDR. ARNOŠT MARODY *1896 TEREZÍN
JOSEF KRÁL *1906 MAUTHAUSEN BERTA MARODYOVÁ *1907 OSVĚTIM
OTTA GOTFRIED *1881 LODŽ LEOŠ MARODY *1929 OSVĚTIM
ŽOFIE GOTTFRIEDOVÁ *1880 OSVĚTIM RUDOLF NEURAD *1879 TEREZÍN
RŮŽENA HOLLENDROVÁ *1924 OSVĚTIM KAREL STEIN *1885 TEREZÍN

PADLÍ V REVOLUCI

JOSEF ČERMÁK *1919 KAREL OUHRABKA *1926
JOSEF JINDŘICH *1899 FRANTIŠEK PETŘÍK *1911
ANTONÍN KYMR *1909 JOSEF VOJÁČEK *1911
KAREL HAŠEK *1910 KAREL VYHLÍDKA *1919
JOSEF ZÁMIŠ *1898

OBĚTI NÁLETU A OKUPACE

KAREL BARTOŠ *1899 KATEŘINA MARŠÍČKOVÁ *1873
RŮŽENA BÍLKOVÁ *1922 VÁCLAV MARŠÍČEK *1893
JAN CÍREK *1925 ZDENĚK NESVADBA *1891
BOŽENA ČVANČAROVÁ *1921 JOSEF PODZIMEK *1890
EVA ČVANČAROVÁ *1941 FRANTIŠEK PŘIBYL *1896
JOSEF ČVANČARA *1942 LUDMILA SLEPIČKOVÁ *1900
VÁCLAV HAKL *1904 JOSEF ŠINELÁŘ *1929
JARMILA HRUŠKOVÁ *1931 VINCENC VYHNÁLEK *1910

LIL FRANTA ANÝŽ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0018-20416
Souřadnice: N50°9'2.24'' E14°31'34.65''
Pomník přidal: Jiří Padevět