Praha 10

Kameny zmizelých - Stránských, Weichbrodovi a Valentina Straussová

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 10, Petrohradská 27/155, nalevo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
MARGITA STRÁNSKÁ
NAR. 1921
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
MARTA STRÁNSKÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
RICHARD STRÁNSKÝ
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
ADÉLA WEICHBRODOVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V ZAMOŠČI

ZDE ŽIL
MARKUS WEICHBROD
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V ZAMOŠČI

ZDE ŽIL
KURT WEICHBROD
NAR. 1930
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V ZAMOŠČI

ZDE ŽILA
VALENTINA STRAUSSOVÁ
NAR. 1874
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 5. 11. 1943
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Porteš, 10.02.2014
Umístění: Praha 10, Roztylské náměstí, Dolní Roztyly
Nápis:
15.3.1939 – 9.5.1945
Za německé okupace v době protektorátu Čechy a Morava
obětovali život z lásky k národu, vlasti a svobodě
nebo se stali nevinnou obětí nacistické zvůle tito
naši spoluobčané Spořilova a Roztyl:
Pavel Altschul, Rudolf Altschul, Eduard Bernášek, Irena Bernášková, Vilém Bruml, Zikmund Bruml, Anna Brumlová, Herta Brumlová, Jana Brumlová, František Cikánek, Josef Čmelík, Vladimír Distl, Jaroslav Dvořák, Hermína Eislerová, Karel Eisner, Jaroslav Falta, Eva Faltová, Jarmila Faltová, Josef Fukar, Herbert Grotte
Richard Grotte, František Hájek, František Hájek, Přemysl Hájek, RNDr. Vilém Havlík, Ida Herrmanová, Ing. Mírumil Kadlec, Ludvík Kautzký, Hugo Klein, Otakar Klein, Eliška Kleinová, Emanuel Klíma, Jaroslav Klíma, Vladimír Kočí, Kamila Krausová, Josef Krejčí, Antonín Kryšpín, Zdeněk Marek, PhDr. Rudolf Mudroch, Karel Neumann, Jan Novák
Leo Oserst, PhDr. František Páte, Univ. prof. PhDr. Josef Páta, Jaroslav Pentlička, Leo Popper, Františka Popperová, Růžena Popperová, Vojtěch Preissig, Václav Procházka, Zdeněk Prokop, Hynek Roth, Valtr Roth, MUC Eliška Sternová, Gerta Strausová, Vladimír Šmejkal, Jan Týml, Lubomír Vašátko, Rudolf Vodák, Karel Vojtěch

Při Českém národním povstání v Praze ve dnech
5.- 9.5.1945 hrdinně padli:
František Bulín, Vilém Hruška, JUDr. Bedřich Krejný, František Nekovář, František Novák, Jaroslav Stýblo, Antonín Zacharda.

Na věčnou paměť věnují občané Prahy 4 v roce 2013


FRANTIŠEK BULÍN

ANTONÍN ZACHARDA

FRANTIŠEK NOVÁK

DR. BEDŘICH KREJNY

5. – 9. KVĚTNA 1945
V. HRUŠKA
F. NEKOVÁŘ
J. STÝBLO
Poznámka:

CZE-0004-31394, CZE-0004-31395, CZE-0004-31396, CZE-0004-31397, CZE-0004-31398, CZE-0004-38616


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník František Hrabáně

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Ruská 711/82, Vršovice
Nápis:
ZDE PADL PŘI
OSVOBOZOVÁNÍ PRAHY
DNE 5.V.1945
FRANTIŠEK
HRABÁNĚ
Z DOLNÍCH KRALOVIC
VE STÁŘÍ 33 LET
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20220
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: David Kosina, 07.10.2016
Umístění: Praha 10, Ruská 818/114, zděný sloup vpravo u vrat od vjezdu na pozemek domu
Nápis:
na tomto místě
padli
za svobodu národa
hrdinové
KAREL FESSL
*2.X.1910 +5.V.1945
Z PRAHY XIII č.p. 1037

a neznámý
BOJOVNÍK
Poznámka:

V evidenci CEVH MO je uloženo foto zřejmě starší verze této pamětní desky. Ve vyhledávači google.cz je ve fotografické mapě patrné, že tato starší pamětní deska na oplocení domu chybí. Mapa byla snímkována v červenci 2014. Současná instalovaná pamětní deska má zcela totožný text jako původní verze této pam. desky.
(zdroje: https://www.google.cz/maps , http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE0010-20245&pfil=True&fnin=Karel&srn=Fessl&st=1&; )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20245
Pomník přidal: David Kosina

Kameny zmizelých - Anna Hönigová

Autor: Jiří Padevět, 19.11.2021
Umístění: Praha 10, Ruská 934/136, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA HÖNIGOVÁ
NAR. 1920
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Anna Hönigová byla do Ghetta Terezín deportována 12.9.1942 rransportem Bg, do Malého Trostince potom 22.9.1942 transportem Bn.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/94661-anna-h-nigova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'24.8'' E14°28'24.8''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska - Dům barikádníků

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 02.03.2007
Umístění: Praha 10, Saratovská 20
Nápis:
DŮM BARIKÁDNÍKŮ
POSTAVEN V ROCE 1945 - 1946
SVÉPOMOCÍ ÚČASTNÍKŮ
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ PRAHY 10

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'24'' E14°29'35''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Saratovská 400/4, na průčelí budovy Sokola Strašnice
Nápis:
ZA NAŠÍ SVOBODU
ŽIVOT POLOŽILI
1939 – 1945

BENETKA JAROS.
CIMRHAKL VLAD.
NEKVASIL FRANT.
NAVÁK JAROSL.
ING. MEISSNER K.
POPPER LUD.
DR. RAIŠL STAN.
ŠRÁMEK MIROSL.
VIRT OTTO
VOJTĚCHOVSKÝ M.
ZDRCHANÝ ANT.
TOBIÁŠEK FRANT.


NAŠÍM PADLÝM BRATŘÍM
1914 – 1918
KRÁL AUGUSTIN
KŮHNER EDUARD
MALÍK JAN
PLÍVA JAROSLAV
ROUBAL VÁCLAV
TALIAN MARTIN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-54793
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kameny zmizelých - Anna Voglová

Autor: Josef Kareš, 10.04.2012
Umístění: Praha 10, Slovinská 760/17, Vršovice, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
ANNA VOGLOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO UJAZDOWA
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Rudolf a Kamila Voglovi

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 10, Slovinská 6/1041, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF VOGL
NAR. 1907
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
KAMILA VOGLOVÁ
NAR. 1910
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.05.2013
Umístění: Praha 10, Starostrašnická 25/5, v areálu vozovny Strašnice
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
ZA SVOBODU NÁRODA
1939 – 1945

JOSEF BARTOŇ
VÁCLAV BENEŠ
JAROSLAV JARKA
ANTONÍN KRUML
JOSEF MARTINEC
VILÉM MEJSTŘÍK
JOSEF PÍSAŘÍK
LADISLAV POSL
FRANTIŠEK ZAJÍČEK
ANTONÍN ZDRCHANÝ
JOSEF ZIKMUND
VÁCLAV DOLEŽAL
JOSEF KOS

VĚNUJÍ
SPOLUZAMĚSTNANCI
VOZOVNY STŘEŠOVICE
Poznámka:

V seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) jsou uvedeni:

Jaroslav Járka (Jarka), *4.2.1903, +5.5.1945, zřízenec Elektrických podniků, bydliště: Praha XII Král. Vinohrady, V Olšinách č. p. 1126, padl na Vinohradech na Korunní tř.

Ladislav Pösl, *12.1.1906, +4.5.1945, řidič a průvodčí tramvaje, těžce zraněn ve Vršovicích, téhož den zemřel ve Vinohradské nemocnici.

František Zajíček, *22.6.1914 (jinde chybně 26.6.), +5.5.1945, zřízenec Elektrických podniků, bydliště: Praha XIII Záběhlice, Průhonická č. p. 197, padl u Rozhlasu.

Černobílá fotografie původního umístění laskavě poskytnuta pracovníky archivu Dopravního podniku hl. města Prahy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-54780
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Aleš Zahradníček