Neratovice

Hrob Milda Novotný

Autor: Vladimír Štrupl, 12.03.2016
Umístění: Neratovice, Kostelecká, hřbitov Lobkovice
Nápis:
MILDA NOVOTNÝ VOJÍN
*5.8.1931 +15.7.1952
Poznámka:

hrob 362


Souřadnice: N50°15'3.33'' E14°31'44.26'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a Jaroslav Kotlaba
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.01.2005
Umístění: Neratovice, Kostomlatského sady, v parku
Nápis:
Prostř. pomník:

HROBŮM V DÁLI
STRÁNSKÝ BOH., RICHTER FRANT., HÁDEK FRANT., ŠŮLA JOSEF, PETSCHL JAN, KOVAŘÍK ANT., JINDRÁČEK VLAD., ŠEBEK JAN, KOČOVSKÝ EMIL, ŠÁDEK FRANT., KRČMA MATĚJ, NOVÁK JOSEF, RYS THEODOR, ŽEBRÁK KAREL
PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918
VĚNUJÍ KORPORACE A OBČANÉ V NERATOVICÍCH

PRSŤ Z BOJIŠŤ ČSL. LEGIÍ ZBOROV–DOSS´ALTO–TERRON 27. ČERVNA 1937.

Pomník nalevo:
V BOJI ZA VLAST 1939-1945
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
TITO ŽELEZNIČÁŘI:
V OSVĚČIMI /12.II.1942/ NEVOLE ANTONÍN
V MAUTHAUSENU /29.IX.1942/HAMPL FRANTIŠEK

USMRCENI PŘI NÁLETU 22.III.1945:
BRABEC FRANTIŠEK, JANOUŠEK JOSEF, KOUDELA FRANTIŠEK, MATOUŠEK ANTONÍN, PŘESLIČKA VÁCLAV, ŠŤASTNÝ FRANTIŠEK
VĚČNÁ JIM PAMĚŤ!

Pomník napravo:
SOKOLSKÝM OBĚTEM
OSVĚČIM
A. NEVOLE, J. ŘEPA, V. DLASK
MAUTHAUSEN
F. HAMPL, V ŠULC, A. VALTR, J. HAMPLOVÁ, J. ŠULCOVÁ, M. VALTROVÁ
TEREZÍN
V. STEIN, ,R. NEUMANN
1939-1945
Poznámka:

Prostř. pomník: CZE-2117-01899
Pomník nalevo: CZE-2117-01805
Pomník napravo: CZE-2117-01900

Pomník v Kostomlatského sadech, slavnostně odhaleny 5. října 1924, je dílem sochaře Antonína Hlouška z Říčan. Stavební náklad 7200 Kč opatřen obecním zastupitelstvem a dary občanstva i spolků ( divadelní spolek Havlíček přispěl nejvíce na stavbu pomníku a zároveň u něj zasadil Havlíčkovu lípu), za vedení starosty Neratovic A. Růžičky. Na černé desce, pod sochou ženy držící v náručí děcko a nápisem Hrobům v dáli, jsou zlatým písmem připomínání tito padlí spoluobčané Neratovic: Bohumil Stránský (*1889, ubit Němci 4. srpna 1914 na ulici města Lince), František Richter (*1884, padl 22. srpna 1914 u Jinčína v Haliči), František Hádek(*1891, padl na ruském bojišti 10. září 1914), Josef Šůla (*1877, zemřel v Haliči 20. listopadu 1914), Jan Petschl (*1884, zemřel 22. března 1915 v Prištině v Srbsku), Antonín Kovařík (* 1877, zemřel v srbském zajetí na jaře 1915), Vladimír Jindráček (*1889, padl na ruském bojišti 15. června 1915), Jan Šebek (*1888, zemřel 30. července 1915), Emil Kočovský (*1894, zemřel 16. dubna 1915 v Košicích na Slovensku), František Šádek ( bližší údaje neznámé), Matěj Krčma (*1870, zemřel v Břežanech v Polsku ), Josef Novák (*1897, padl na italském bojišti 5. září 1917), Theodor Rys (*1895, zemřel 19. listopadu 1917 ve Vídní), Karel Žebrák (*1897, padl 15. června 1918).

Dne 27. června r. 1937 uspořádala Jednota československé Obce legionářské slavnost uložení prstě z legionářských bojišť do pomníku padlým v Sadech Kostomlatského. Místo uložení ve spodní části pomníku je označeno pamětní deskou.
( zdroj Listy města Neratovice)

Ve válce padli nebo následkem válečných útrap zemřeli následující vojíni-občané z Neratovic: Emil Kočovský, železniční zřízenec, čp. 7, Theodor Rys, syn přednosty stanice, čp. 43, František Hádek, železniční zřízenec, čp. 92, Matěj Krčma, obchodník, čp. 93, Jan Petschl, mlynářský, čp. 87, Josef Šůla, truhlář, čp. 84, Antonín Kovařík, čp. 53.
( zdroj Jaroslav Řepa, kronikář)

Seznam mrtvých při leteckém útoku na Neratovice 22. 3. 1945: Bernardová Anna z Neratovic č. p. 85, Boháč Jan z Libiše č. p. 275, Brabec František z Kojetic č. p. 152, Brož Alois z Veltrus č. p. 90, Čemus Josef z Nové vsi, okres České Budějovice, Červa Josef z Prahy, Čubová Růžena z Neratovic č. p. 400, Dočekalová Marie z Neratovic č. p. 459, Fafejta Alois z Mlékojed č. p. 87, Hanykýřová Božena z Byšic č. p. 117, Hoffman Zdeněk z Prahy- Dejvic, Hrzálek Jan z Byškovic č. p. 133, Hubálek Josef z Libiše č. p. 261, Hyka Josef z Lobkovic č. p. 104, Jandová Helena z Odolené Vody č. p. 117, Janoušek Josef z Neratovic č. p. 279, Jirásek Josef z Ostrova u Brandýsa n. L. Kaplan Antonín z Čelákovic, Kolář Karel z Neratovic č. p. 410, Koudelář František z Neratovic č. p. 85, Krabs Jan z Kostelce n. L č. p. 339, Krejčová Beatrice z Libiše 246, Malý Josef Zdětín 31, Maryška František z Neratovic č. p. 529, Matoušek Antonín z Kozel, Mikeš Antonín ze Všetat č. p. 356, Miláček Ladislav z Hostěžova č. p. 61, Pátek Václav z Chlumína, Pezold Hans Wehrmachtangehörige, Plicka Jaroslav z Byškovic, Pokorný C ing. z Prahy XII, Polívka Václav z Ovčár, Procházková Ant. Bráník č. p. 455, Přeslička Václav z Neratovic č. p. 213, Přesličková Božena z Neratovic č. p. 213, Přeslička František z Neratovic č. p. 213, Řeháková Marta z Neratovic č. p. 213, Řeháková Anna z Neratovic č. p. 213, Řehák Miroslav z Neratovic č. p. 213, Smolová Anna z Neratovic č. p. 188, Smolík Jaroslav z Toušeně, Škabradová Frant. z Kirsasen č. p. 367, Šliková Božena z Čelákovic č. p. 809, Špot Karel z Neratovic č. p. 424, Štrupl Josef z Roudnice n. L. č. p. 133, Šťastný Jan z Neratovic č. p. 294, Štůla František z Neratovic č. p. 566, Třešňák Václav z Velkých Makovic, Tříska Otomar z Kokotina, Urban Václav z Neratovic č. p. 193, Urbanová Marie z Neratovic č. p. 193, Vacek Jiří z Hrobců č. p. 3.
(zdroj kronika Neratovic)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Souřadnice: N50°15'41.44'' E14°31'26.43''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Jaroslav Kotlaba

Kameny zmizelých - Arnošt Oplatka

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, Kpt. Jaroše 236/34, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
ARNOŠT OPLATKA
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Narozen 18. 3. 1883. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 222 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dm, č. 3726 (6. 9. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: www.holocaust.cz )
Kameny zmizelých byly v Neratovicích pokládány v roce 2010.


Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, Masarykova 450/14, před Gymnáziem Františka Palackého
Nápis:
TGM
1850-1937

Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Jaroslav Řepa

Autor: Jaroslav Kotlaba, 09.12.2013
Umístění: Neratovice, Masarykova 250, čelní stěná rodinného domku
Nápis:
ZDE ŽIL
JAROSLAV ŘEPA
ČLEN VÝBORU A PŘEDSEDNICTVA ČOS
STAROSTA ŽUPY BARÁKOVY
UMUČENÝ V OSVĚČIMI
4.DUBNA 1942
SOKOLSKÁ ŽUPA BARÁKOVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-40382
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Kameny zmizelých – rodina Hellerova

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, Masarykova 600, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
OTTO HELLER
NAR. 1911
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
ADOLF HELLER
NAR. 1919
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
LUDVÍK HELLER
NAR. 1910
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
ALŽBĚTA HELLEROVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
ARNOŠT HELLER
NAR. 1880
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Otto Heller, narozen 28. 04. 1911, poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 296 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1090 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Ing. Adolf Heller, narozen 16. 2. 1919. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 294 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1088 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Ludvík Heller, narozen 9. 3. 1910. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 295 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1089 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Alžběta Hellerová, narozena 10. 2. 1893. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 293 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1072 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Arnošt Heller, narozen 19. 2. 1880. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 292 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1071 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: www.holocaust.cz )
Kameny zmizelých byly v Neratovicích pokládány v roce 2010.


Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Mudr. Bedřich Klemperer, Gustav a Olga Neumannovi

Autor: Jaroslav Kotlaba, 04.04.2014
Umístění: Neratovice, Nádražní 80, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
MUDR. BEDŘICH
KLEMPERER
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
GUSTAV NEUMANN
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
OLGA NEUMANNOVÁ
NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Kameny zmizelých - Vilém, Elsa, Hana a Věra Steinovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, Nádražní 103/5, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
VILÉM STEIN
NAR. 1867
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
ELSA STEINOVÁ
NAR. 1886
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
HANA STEINOVÁ
NAR. 1919
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VĚRA STEINOVÁ
NAR. 1927
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Vilém Stein, narozen 28. 10. 1867. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 282 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dr, č. 2129 (15. 12. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Elsa Steinová, narozena 2. 10. 1886. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 283 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dr, č. 2114 (15. 12. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Hana Steinová, narozena 14. 4. 1919. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 284 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 544 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Věra Steinová, narozena 11. 4. 1927. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 285 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Dm, č. 3731 (6. 9. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )
Kameny zmizelých byly v Neratovicích pokládány v roce 2010.


Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 04.12.2013
Umístění: Neratovice, Palackého, park u kostela
Nápis:
FINFERLE JOSEF padl
MALINA JOSEF "
HAVLIK ALOIS "
ČERNÝ JAN "
NOVOTNÝ KAREL "
HAVLIK JOSEF "
NOHEJL VÁCLAV "
HOLEČEK FRANT. "
NOVÝ JOSEF zemřel
OPLT VÁCLAV "
BÍLEK VÁCLAV "
ULMAN JOSEF "
NOVOTNÝ VACL. "
PRACHAŘ JAN nezvěstný

1914-1918

EM. ZENTNER BRANDÝS N. L.
Poznámka:

Dle záznamu kronikáře Lobkovic, byl památník odhalen při slavnosti 2.září 1928. Památník je dílem sochaře Emanuela Zentnera z Brandýsa nad Labem. Kronikář Jindřich Konečný uvádí v roce 1923,že za I.světové války padli a obětovali život z Lobkovic: Jan Černý narozen 1889,Josef Finferle narozen 1887,Alois Havlík narozen 1884,Josef Havlík narozen 1891,Josef Malina narozen 1873,Karel Novotný narozen 1894,Václav Oplt narozen 1883, Bohuslav Šubrt narozen 1893,Josef Ulman,Václav Nohejl narozen 1888,Václav Novotný,Karel Ondrák narozen 1887,Jan Prachař narozen 1896,Emerich Vegner narozen 1896. (zdroj kniha Neratovice Tudy šla historie, autor Miroslav Pavlík)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01890
Souřadnice: N50°15'9.87'' E14°31'57.59''
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Otto a Helena Pollakovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2020
Umístění: Neratovice, V Lesíčkách 206/10, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
OTTO POLLAK
NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
HELENA POLLAKOVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Otto Pollak, narozen 1. 3. 1882. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 267 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1976 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Helena Pollaková, narozena 19. 9. 1890. Poslední bydliště před deportací Neratovice. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kostelec nad Labem. Transport Cl, č. 268 (13. 1. 1943, Mladá Boleslav-Terezín). Transport Cq, č. 1977 (20. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )
Kameny zmizelých byly v Neratovicích pokládány v roce 2010.


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf