Zámrsk

Pomník Arnošt a Truda Bondyovi

Autor: Mgr. Jana Černínová, 22.04.2012
Umístění: Zámrsk, na okraji obce u řeky pod zámkem, směrem k Dobříkovu
Nápis:
16.3.1939
Arnošt a Truda
Bondyovi

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'22.5'' E16°08'16.7''
Pomník přidal: Mgr. Jana Černínová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, Ivana Pochobradská, 04.08.2006
Umístění: Zámrsk, u prodejny potravin
Nápis:
UTRPENÍM
K SVOBODĚ

1914 - 1918

ACKERMANN VLAD., BALADA JOS. LEG., COUFAL JAR., DOLEŽAL RUD. LEG., DVOŘÁK JOS. LEG., FIDRHEL JOS., JANECKÝ VINC., JIRÁSKÝ JOS., JIROUŠEK LAD., JIROUŠEK KAR., JENIŠTA FRANT., JENIŠTA STAN., KOČKA BOH., LOHYNSKÝ FRANT., MARTINEC JOS., MARTINEK JOS., MARTINEK JAN, MATOUŠEK JOS., MELŠ FRANT., POPILKA VINC., RÁČEK JOS., SVATOŠ VÁC., TÄUBER FRANT., VITOUŠ FRANT., SCHEJBAL JOS.
Poznámka:

Balada Josef, nar. 13.9.1895, Zámrsk. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako svobodník. Zajat 23.5.1917, Konstanjevo. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 14.5.1918, Padula. Zařazen 26.5.1918 jako svobodník k 32. pěšímu pluku. Zemřel na následky zranění 23.5.1919 jako desátník, pohřben v Sv. Petr n. Šájavou – Slovensko.
Doležal Rudolf, nar. 4.1.1897, Zámrsk. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako vojín. Zajat 24.5.1917, Hudilog Selo. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 30.9.1917, Padula. Zařazen 26.4.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Padl 30.5.1919, Hidveg Slovensko.
Dvořák Josef, nar. 4.11.1894, Zámrsk. V RU armádě sloužil u 158. zeměbraneckého pěšího pluku jako četař. Zajat 18.7.1918, Gramcha, Srbsko. Do ČS legií ve Francii se přihlásil 14.9.1918, Marseille. Zařazen 4.10.1918 jako vojín k 21. pěšímu pluku. Zemřel 20.10.1918, zápal plic, chřipka, pohřben Brevil u Cognacu.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06928
Souřadnice: N49°59'11.52'' E16°07'29.07''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb, Ivana Pochobradská
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Ferdinand Antonín, hrabě z Bubna a Litic

Autor: Jaromír Knotek, 05.09.2019
Umístění: Zámrsk, zámek
Nápis:
DNE 26.11.1768 SE ZDE NARODIL

FERDINAND ANTONÍN,
HRABĚ Z BUBNA A LITIC

VOJÁK A DIPLOMAT
Z OBDOBÍ
NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

ÚČASTNÍK BITVY NÁRODŮ
U LIPSKA 1813

OSVOBODITEL ŽENEVY
V PROSINCI 1813

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŽENEVY

ZEMŘEL 6.6. 1825 V MILÁNĚ

POHŘBEN V HORNÍM JELENÍ
Poznámka:

Hrabě bojoval proti Napoleonovi a v říjnu roku 1813 přispěl k vítězství spojeneckých vojsk v bitvě národů u Lipska. V prosinci téhož roku vstoupil v čele rakouských osvoboditelských vojsk do Ženevy, čímž zásadní měrou přispěl k obnovení samostatnosti ženevského státu. Ottův slovník naučný k tomu uvádí: „Tam v pravý čas doraziv velice k vítězství přispěl a tou měrou se vyznamenal, že na bojišti řád Marie Terezie obdržel. Když pak vojska vítězná proti Francii táhla, svěřen mu přední voj veškeré armády, jenž ze Švýcarska Francouze vypudiv v Genevě se usadil."
Návštěvníci se mohli podívat do zámku, kde dnes sídlí archiv, a zúčastnit se vzpomínkové zádušní mše v kostele svatého Martina v Zámrsku. „Překvapilo mě, že digitalizace Sbírky matrik východočeského kraje byla z technicko-provozních důvodů na začátku roku 2012 přerušena. Byl jsem však ujištěn, že se s ní opět započne od listopadu 2013," komentoval prohlídku badatelny a dalších prostor archivu hejtman.
(zdroj: https://www.denik.cz/pardubicky-kraj/slavny-vojevudce-se-dockal-pametni-desky-v-zamrsku-20131023-kwv7.html )

Většina předků Ferdinanda z Bubna a Litic byli vojáci v rakouských armádách. Zřejmě proto i on už v 16 letech nastoupil k rakouskému pluku v Haliči a zahájil tak strmý kariérní vzestup. Už ve 28 letech byl povýšen na plukovníka.
Po bitvě u Slavkova doprovázel knížete Lichtensteina k Napoleonovi na jednání o míru. Později se zúčastnil bojů s Francouzi v Německu, byl povýšen na polního podmaršálka a při jednání s Francouzi se projevil jako schopný diplomat.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaromír Knotek

Hrob František Šolc

Autor: Marek Skýpala, 18.11.2012
Umístění: Zámrsk, hřbitov, za obcí u silnice směrem na Dobříkov
Nápis:
Frant. Šolc,
řídící učitel
a r.l. kpt. v záloze
* 10.9.1884 + 25.9.1934
Poznámka:

František Šolc, svobodník, 98.p.pl. R-U armády. Vstoupil 2.11.1917 v Berezovce do Čs. legií. Do ČSR se vrátil v roce 1920 jako podporučík 11.střeleckého pluku (ruských legií). (zdroj databáze VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'35'' E16°08'01.6'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Milan Gardian

Autor: Marek Skýpala, 13.07.2013
Umístění: Zámrsk, hřbitov, za obcí u silnice směrem na Dobříkov
Nápis:
MAJOR MILAN GARDIAN *14.6.1892 +26.11.1976

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'35.04'' E16°08'02.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ilja Procenko

Autor: Jan Richtr, 11.09.2021
Umístění: Zámrsk, hřbitov, za obcí u silnice směrem na Dobříkov
Nápis:
VOJÁK RUDÉ ARMÁDY
ILJA
PROCENKO
TRAGICKY ZAHYNUL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06776
Souřadnice: N49°59'35.52'' E16°8'2.22''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Stěpan Maklakov

Autor: Marek Skýpala, 13.07.2013
Umístění: Zámrsk, hřbitov, za obcí u silnice směrem na Dobříkov
Nápis:
PAMÁTCE
RUSKÉHO VÁL. ZAJATCE Z R. 1918
STĚPANA MAKLAKOVA
Poznámka:

Na spodní části náhrobku je rozsáhlejší text v azbuce,který je obtížně čitelný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5314-40045
Souřadnice: N49°59'35.58'' E16°8'1.98''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Obětí transportu smrti

Autor: Jan Richtr, 11.09.2021
Umístění: Zámrsk, obecní hřbitov, východní roh
Nápis:
Oběti transportu smrti
z koncentračního tábora
Auschwitz - Birkenau
(Osvětim - Březinka)
do koncentračního tábora
Sachsenhausen
24.1.1945

9253 Marszalek Ladislaus, Bochnia, Polsko
129625 Walter Selmanson, Polsko
B-5375 muž transportovaný do tábora
Osvětim II z Ostrowice, 4.8.1944 Polsko
B-55596 (5596) muž transportovaný
do tábora Osvětim II, 6.8.1944, Itálie
B-10011 muž transportovaný
do tábora Osvětim II, 8.9.1944, Itálie
Poznámka:

V tomto hrobě jsou uložena těla obětí transportu smrti, která byla nalezena vyhozená ze železničních transportů jednoucích přes stanici Zámrsk.
Následující údaje byly získány z Evidence válečných hrobů: Vezeň č.B-10011 zemřel v lednu 1945, při transport smrti z k.t. Auschwitz- Birkenau do k.t. Sachsenhausen. Byl italské státní příslušnosti a židovské národnosti.
Vezeň č.B-5375 zemřel v lednu 1945, při transport smrti z k.t. Auschwitz- Birkenau do k.t. Sachsenhausen. Byl polské státní příslušnosti a židovské národnosti. Do Osvětimi byl přivezen z Ostrowic v tehdejším Západním Podmořansku dne 4.8.1944.
Vezeň č.B-5596 zemřel v lednu 1945, při transport smrti z k.t. Auschwitz- Birkenau do k.t. Sachsenhausen. Byl italské státní příslušnosti a židovské národnosti. Do Osvětimi byl přivezen z koncentračního tábora v severní Itálii Fossoli di Carpi nedaleko Modeny dne 6.8.1944.
Vezeň Vladislav Maršálek, č. 9253, nar. 27. 1. 1920 v Bochini u Krakova zemřel v lednu 1945, při transport smrti z k.t. Auschwitz- Birkenau do k.t. Sachsenhausen. Byl polské státní příslušnosti a židovské národnosti. Do Osvětimi byl přivezen z Grodna Biastoku a Krakova na podzim 1942.
Vezeň Walter Selmanson, č. 129625, zemřel v lednu 1945, při transport smrti z k.t. Auschwitz- Birkenau do k.t. Sachsenhausen. Byl polské státní příslušnosti a židovské národnosti. Do Osvětimi byl přivezen přivezen v létě 1943.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5314-6800
Souřadnice: N49°59'35.16'' E16°8'3.42''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Obětí 1. světové války

Autor: Jan Richtr, 11.09.2021
Umístění: Zámrsk, hřbitov, za obcí u silnice směrem na Dobříkov
Nápis:
TŘI SYNOVÉ UPŘIMNÍ VE VÁLCE ZAHYNULI:
FRANTIŠEK
padl 29.4.1915 STÁR 36 r.
ANTONÍN
PROFESOR
padl 18.10.1914 stár 33 r.
JAN
+ v Lublani 15.11.1917 stár 32 r.
převezen a zde pohřben 29.11.1917.
SPĚTE SLADCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5314-06927
Souřadnice: N49°59'35.46'' E16°8'3.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Josef Kopecký a kenotaf Rudolf Zerzán

Autor: Marek Skýpala, 13.07.2013
Umístění: Zámrsk, hřbitov, za obcí u silnice směrem na Dobříkov
Nápis:
JEJICH SYN JOSEF PADL U JAROSLAVI
V POLSKU 1914 VE VĚKU 24 LET.
RUDOLF ZERZÁN UMUČEN
V HAMBURKU 1945, VE VĚKU 53 L.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5314-40035
Souřadnice: N49°59'35.22'' E16°8'2.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala