Topoľníky

Pomník Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Topoľníky, Hlavná 126, pred obecným úradom
Nápis:
Petőfi Sándor

" A NEPPEL TŰZÖN-VÍZEN ÁT!"
TISZTELET PETŐFI SÁNDOR EMLÉKÉNEK
NYÁRASD LAKOSSÁGA
ÖNKORMÁNYZATA
CSEMADOK HELYI SZERVEZETE
1995. márc 19
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Topoľníky, Hlavná 128, na budove kultúrneho domu
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE
OBCE TOPOĽNÍKY DŇA 1. APRÍLA 1945
Z PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA OSLOBODENIA

KÖZÖNET ÉS HALA A SZOVJET HADSEREGNEK
TOPOĽNÍKY
FELSZABADITÁSÁERT 1945 ÁPRILIS 1.
FELSZABADULÁSUNK 30-EV FORDULOJA ALKALMÁBOL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam bojov v roku 1849

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2013
Umístění: Topoľníky, Mierová, na cintoríne, za domom smútku
Nápis:
AZ
1849 ÉVI JÚNIUS HÓ 20 ÁN
ELESETT
VITÉZ HONVÉDEKNEK

AZ ALSÓ CSALLÓKÖZI JÁRÁS
KÖZÖNSÉGE
A 20 ÉVES CSEH RABSÁG ALÓL VALÓ
FELSZABADULÁSUNK EMLÉKÉRE
1938. NOVEMBER 7.

HAZÁNK FENNÁLLÁSA
EZREDIK ÉVÉBEN
1896
Poznámka:

Pomník venovaný obetiam dvoch bitiek medzi cisárskymi a uhorskými vojskami v roku 1849 bol postavený pri príležitosti tisíceho výročia príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny. O dva roky neskôr sa tu pri príležitosti 50. výročia bojov v roku 1849 zišli na oslavách zástupcovia Dolnožitnoostrovského okresu, čo je zaznamenané na pomníku. Ďalší nápis súvisí s Viedenskou arbitrážou (2. novembra 1938), ktorou boli južné oblasti Slovenska pričlenené k Maďarsku. Nápis znie: Na pamiatku oslobodenia sa spod 20. ročnej českej poroby, 7. november 1938.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'09.7'' E17°46'58.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 12.08.2013
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, na kaplnke pri vchode,ktorá slúži ako dom smútku
Nápis:
VILÁGHÁBORU
ÁLDOZATAI
VONTSZEMÜ RÓKUS

BARTALOS FERENC, BOGNÁR JÓZSEF, BORKA ISTVÁN, CSÓKA BURDI, CSÖLLE IGNÁC, CSÖLLE ISTVÁN, CSÖLLE JÁNOS, CSÖLLE JÓZSEF, DÖMÉNY IMRE, DÖMÉNY JÁNOS, GAÁL JÓZSEF, GAÁL LAJOS, KAMOCSAI ISTVÁN, KÁROLYI MIHÁLY, KISS GYULA, KISS JÁNOS, KLINER ISTVÁN, KNAZSIK GYÖRGY, SZOMOLAI FERENC, SZOMOLAI IMRE, KRASCSENICS ALAJOS, KRASCSENICS ISTVÁN, KRASCSENICS JÓZSEF, KRASCSENICS PÉTER, KURINA DEZSŐ, KURINA ALAJOS, NOVOSZÁK GÉZA, NOVOSZÁK IGNÁC, POLÁK VINCE, RAJKOVICS ALAJOS, RÓZSA VENDEL, SOÓKY ISTVÁN, SZABÓ RUDOLF, SZALAY IGNÁC, SZUHA GÉZA, TAKÁCS VIDOR, TÓTH GERGELY, TÓTH ISTVÁN, TÖRÖK MIHÁLY, VÁRADY LÁSZLÓ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'08.6'' E17°46'58.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätné tabule Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 12.11.2013
Umístění: Topoľníky, Mierová, pod prístreškom pred domom smútku
Nápis:
II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI

ANGYAL MIHÁLY, ANDROVICS PÉTER, BABOS JÓZSEF, BALOGH JENŐ, BARTAL GERGELY, BOGNÁR IMRE, BOGNÁR ISTVÁN, BOGNÁR LÁSZLÓ, CSÖLLE GÉZA, CSÖLLE GYULA, CSÖLLE JÁNOS, DEUTSCH BERTA, DEUTSCH GUSZTÁV, DEUTSCH MIHÁLY, DEUTSCH MIKLÓS, DEUTSCH SÁNDOR, DEUTSCH VILMOS, DÖMÉNY GÉZA, FIGURA VINCE, FORSCHNER MÁRIA, KATONA TIBOR, KISS JÁNOS, KISS JÓZSEF, KLÍNER ISTVÁN, KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS GYULA, KOVÁCS SÁNDOR, KOVÁCS VITÁL, KÓNYA ISTVÁN, KÜRTHY DEZSŐ, KRASTENICS LAJOS, LAKATOS FERENC, LAKATOS LAJOS, LELOVICS FERENC, LIBÁRDI ELEK, LŐRINCZ ISTVÁN, LŐRINCZ FÜLÖP, MADARÁSZ FERENC, MALINA GÉZA

II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI

FORSCHNER MÓR, GAJER LAJOS, GAÁL GYULA, GAÁL ISTVÁN, GAÁL JÓZSEF, GAÁL LÁSZLÓ, GAÁL MÁRIA, GAÁL MÁRIA, JASSA ELEK, KAMOCSAI DEZSŐ, KAMOCSAI ISTVÁN, KATONA ALAJOS, KATONA ÁRPÁD, REISZ IZIDOR, REISZ LÍVIA, REISZ MAXIMILIÁN, REISZ SARLOTA, SARKÖZI IMRE, SOÓKY JÓZSEF, SOÓKY LÁSZLÓ, KATONA FRIGYES, MAROSSI PÉTER, MIKÓCZI IGNÁC, MOLNÁR IGNÁC, MOLNÁR ISTVÁN, NAGY GUSZTÁV, NAGY ISTVÁN, NAGY LAJOS, NAGY MIHÁLY, NAGY VIDOR, PÉNZES GÉZA, RAJKOVICS ALAJOS, RAJKOVICS ERNŐ, RAJKOVICS IGNÁC, RÁCZ MIHÁLY, REISZ ANNA, REISZ ÁRPÁD, REISZ EDIT, REISZ ÉVA, REISZ IRÉN

II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI

SZABÓ ALBERT, SZABÓ FLÓRIÁN, SZABÓ IMRE, SZALAI IMRE, SZALAI JÁNOS, SZALAI TIBOR, SZALAI VINCE, SZINGHOFFER ALAJOS, SZINGHOFFER SÁNDOR, SZOMOLAI JÁNOS, TAMÁSOVICS FERENC, SZŰCS JÁNOS, TAKÁCS ISTVÁN, TÓTH ALAJOS, TÓTH IMRE, TÖRÖK GYULA, VANGEL IMRE, VANGEL JÓZSEF, VIRÁGVÖLGYI JÁNOS, VÖRÖS ISTVÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'08.6'' E17°46'58.4'' (merané pred prístreškom)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alajos a Ignácz Rajkovics

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, ľavá časť
Nápis:
Itt örökítjük meg a második vil. háborúban
hősi halált halt 2 fiunk emlékér is
ALAJOS 1919-1942 és IGNÁCZ 1922-1945
Poznámka:

foto vojaka v rovnošate; text pripomína ich smrť vo vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'08.7'' E17°46'55.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Lajos Nagy

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, ľavá predná časť
Nápis:
és LAJOS aki hősi
halált halt 1944-ben
Poznámka:

jeho meno je na pamätnej tabuli obetiam 2. svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'09.0'' E17°46'56.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Venczel Rózsa

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, predná ľavá časť
Nápis:
Itt örökítjük meg
I világháborúban eltünt
szeretett édesápánk emlékét is
RÓZSA VENCZEL
1874 - 1918
Poznámka:

nezvestný účastník 1. svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'08.9'' E17°46'56.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Géza Szuha

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, predná ľavá časť
Nápis:
és emléke GÉZA fiuknak
ki hős halált halt
1915
Poznámka:

Géza Szuha je uvedený na pamätnej tabuli padlých v 1. svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'09.1'' E17°46'55.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Mihály Török

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, ľavá strana, asi v strede
Nápis:
Hősi halált halt férje
TÖRÖK MIHÁLY
1885 – 1914
Poznámka:

jeho meno je na pamätnej tabuli medzi padlými v prvej svetovej vojne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'08.4'' E17°46'55.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás