Topoľníky

Hlavná, Mierová, Orlová

Kenotaf Ágoston Nagy

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, asi v strede ľavej časti
Nápis:
NAGY ÁGOSTON
*1907 - †1943
II világháború áldozata

Az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugdjanak békében
Jésus Mária szent nevédel.
Poznámka:

obeť druhej svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'09.1'' E17°46'55.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Pál Nagy

Autor: Ladislav Barabás, 24.06.2015
Umístění: Topoľníky, Mierová, cintorín, pravá predná časť
Nápis:
Emlékül
szeretett PÁL testvérünknek
a ki hősi halált halt 1915.
24 éves korában.

Emléke
örökké szivünkben él.
Poznámka:

obeť prvej svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°58'10.3'' E17°46'56.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník bojov v r. 1849

Autor: Ladislav Barabás, 12.11.2013
Umístění: Topoľníky, Orlová, na konci Orlovej ulice
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Na pomníku nie je žiadny pôvodný nápis. Druhotne tam bola umiestnená tabuľka s nápisom: KULTÚRNA PAMIATKA, maď. MŰEMLÉK. Postavenie pomníka súvisí s bitkami medzi uhorskými povstalcami a cisárskymi vojskami v roku 1849. Na zadnej strane pomníka sú diery po pôvodnom nápise, ktorý podľa internetových stránok obce Topoľníky mal podobu: „Hier starb Gustav Feriherr von Geramb k.k. Oberstleutenant der gränz banal Regiments am 13. Jänner 1849 an der Spitze seines Battalions seinem Kaiser und der Fahne getreu den Heldentod.“ Meno padlého: Gustav Feriherr von Geramb sa zrejme písalo Gustav Freiherr von Geramb. Otázne je aj slovné spojenie banal Regiments.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°57'40.9'' E17°47'59.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás