Přeštice

Hrob Ludvík Krippner

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
LUDVÍK
KRIPPNER
c. a k. účetní poddůst. I.tř.
x19.XI.1880. +13.VI.1909.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob Jaroslav Kozák

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
Kpt.v.v.
JAROSLAV KOZÁK
7.4.1879-29.1.1939

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob Jaroslav Bažant

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
BAŽANT
OBĚŤ SVĚT. VÁLKY
*27.10.1898

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob Josef Vaněk

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
Letec Čsl. armády
zemřel 7.10.1952, stár 22 roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hrob Václav Křen

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
plk. MUDr.
VÁCLAV
KŘEN
1909-1982

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
16 OBĚTEM
POCHODU SMRTI
Z ROKU 1945

FERCOQ André
MAAHS Emil
LEHMANOVÁ Viktorie
KUHNT Martha
NIKOLAI Paul
BELYNARA Alexander
PIERRKE Marie
RADOMSKI Hubert
OLÁH Alexander
TSCHORST Johana
WILLMEROTH Josef
OLÁH Zikmund
FALTIN Christian
KUSKA Heinrich
NEZNÁMÝ
NEZNÁMÝ
Poznámka:

FERCOQ André CZE3210-5986, (Francouz, zajatec) pomník také v obci Lužany
MAAHS Emil CEVH:CZE-3210-05985 (německá armáda, spadl z auta)
LEHMANOVÁ Viktorie CEVH:CZE-3210-30799
KUHNT Martha CEVH:CZE-3210-30794
NIKOLAI Paul CEVH:CZE-3210-30793
BELYNARA Alexander CEVH:CZE-3210-05989 (Maďar, zajatec) zajatec)
PIERRKE Marie CEVH:CZE-3210-30795(správně Piercke)
RADOMSKI Hubert CEVH:CZE-3210-30790 (zajatec)
OLÁH Alexander CEVH:CZE-3210-05988 (Maďar, zdravotník)
TSCHORST Johana CEVH:CZE-3210-30791
WILLMEROTH Josef CEVH:CZE-3210-05990 (německá armáda, zastřelen hloubkaři v Lužanech u školy)
OLÁH Zikmund CEVH:CZE-3210-05987 (Maďar, zdravotník)
FALTIN Christian CEVH:CZE-3210-30796
KUSKA Heinrich CEVH:CZE-3210-30792
NEZNÁMÝ CEVH:CZE-3210-05872 (SS man nezjištěného jména, místa a data narození, jakož i místa úmrtí)
NEZNÁMÝ CEVH:CZE-3210-30798

2 z pohřbených (Z. Oláh, A. Oláh) byli příslušníci maďarské armády:
V lužanském zámku a škole sídlila maďarská vojenská nemocnice. Bylo zde 17 lékařů, zdravotní personál, vojenský doprovod a rodinní příslušníci lékařů. Celkem na třista lidí. Všichni pocházeli z maďarského Miškolce. Jako součást nemocnice stál v lužanském nádraží lazaretní vlak. Vše, co tehdy na přelomu dubna a května 1945 stálo nebo se pohybovalo na kolejích či silnicích, bylo terčem amerických stíhacích letadel, tzv. hloubkařů. A tak v lazaretním vlaku přišli o život i dva maďarští vojáci, shodou okolností stejného příjmení: sanitní důstojník Zikmund Oláh a vojín Alexandr Oláh. Toho zasáhla zbloudilá kulka do prsou při odpočinku v nádražní čekárně. To bylo 25. dubna 1945.
(zdroj: Lužanský občasník, ročník 12, číslo 24 - http://www.obec-luzany.cz/e_download.php?file=data%2Feditor%2F73cs_24.pdf&original=ob%C4%8Dasn%C3%ADk%20%C4%8D.%2024.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, viz poznámka
Toto místo je počítáno jako 16 VPM
Pomník přidal: Dan Vrba st.
Doplnění informací: Jiří Porteš, Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf František Čermák

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
František Čermák
22/7 1891 padl 28/8 1914 u Pavlovce
v Ruském Polsku

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Kenotaf František Bešta

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
Památce našeho drahého
syna FRANTIŠKA
* 20.XI.1892. padl v Rusku
1916.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Kenotaf Tomáš Svoboda

Autor: Dan Vrba st., 26.12.2011
Umístění: Přeštice, Hlávkova, hřbitov
Nápis:
Památce našeho drahého syna
TOMÁŠE SVOBODY
který padl v Rusku, u Zborova
4/XII. 1916. ve stáří 23 r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba st., 04.11.2011
Umístění: Přeštice, Masarykovo náměstí, u hlavní silnice
Nápis:
MĚSTO PŘEŠTICE
SVÝM SPOLUOBČANŮM - OBĚTEM NACISMU 1939-1945
BEČVÁŘ FRANTIŠEK
ČERMÁK JAN
FIALA GUSTAV
GEIGER VÁCLAV
HAVLÍK JOSEF
HODL EMANUEL
HRUBÝ TOMÁŠ
JANDA FRANTIŠEK
JESLÍNEK JOSEF
MAŠEK ČENĚK
PSOHLAVEC ALOIS
ŠRÁMEK JOSEF

ADLER JINDŘICH
ADLEROVÁ HELENA
ADLEROVÁ RŮŽENA
BLOCH OTTO
GROSS BEDŘICH
HANÁK KAREL
HANÁKOVÁ ELA
HANÁK JIŘÍ
HANÁK HEŘMAN
HANÁKOVÁ HERMÍNA
HARTMANN ALFRÉD
HARTMANNOVÁ BEDŘIŠKA
HARTMANN PAVEL

HARTMANNOVÁ VALERIE
HARTMANN JOSEF
HARTMANN JOSEF
HARTMANNOVÁ KAMILA
KLEIN OTA
KLEINOVÁ ARNOŠTKA
KLEINOVÁ OLGA
KURANDA ARNOŠT
KURANDOVÁ EMILIE
ORNSTEIN ADOLF
ORNSTEINOVÁ KARLA
PICKOVÁ VĚRA
PICKOVÁ MARIE

ROUBÍČEK EMIL
ROUBÍČKOVÁ ARNOŠTKA
ROUBÍČEK KAMIL
STRICKEROVÁ ZDEŇKA
ŠANCER OTA
ŠANCEROVÁ HEDVIKA
ŠANCEROVÁ HANA
ŠANCER HANUŠ
WALDSTEINOVÁ MATHYLDA
WEIGL EDVARD
WEIGLOVÁ ANNA
WEIGL SAMUEL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3210-22092
Pomník přidal: Dan Vrba st.