á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

André Fercoq

Francouz André Fercoq původem z pařížského předměstí Saint-Denis, kde pracoval jako dělník. Pocházel z rodiny se sedmnácti dětmi. Když Němci přepadli Francii, byl povolán k 310. dělostřeleckému sboru. V bojích o Dunkerque byl André v červnu 1940 zajat. Jako zajatec byl internován v táboře ve Weidenu. Syn Roland jednou odtud dostal pohlednici s otcovou fotografií a na ní několik řádek:
„Mému malému milému Rolandovi. Přijmi tuto pohlednici jako památku na moje zajetí, které je krutým utrpením. Velký polibek. A. Fercoq.“
Od té doby už o otci nedostal žádnou zprávu. Až po válce se rodina dozvěděla, že jejich otec byl zabit. Zpráva uváděla, že v dubnu 1945 otec André uprchl i s koňským povozem a byl zasažen z letadla kolem 1. května 1945 v blízkosti Přeštic. Jeho úmrtní list byl zaslán do Saint-Denis 16. 5. 1945 pod číslem 358.
Ve skutečnosti byl André Fercoq americkými letadly zastřelen ve skupině francouzských zajatců na dvou žebřiňácích, tažených selskými koňmi, za doprovodu stráže SS blízko Lužan. Jeden člen tohoto vojenského doprovodu byl také na místě zastřelen. Jednalo se tedy o jeden z pochodů smrti, i když na selských vozech.
Je pohřben na hřbitově v Přešticích je pochován ve společném hrobě padlých cizinců na přeštickém hřbitově č. 35 v odd. č. XII – 1/1 (Oběti pochodu smrti).

Zdroje (mimo informací z desek):
Lužanský občasník, ročník 12, číslo 24 - http://www.obec-luzany.cz/e_download.php?file=data%2Feditor%2F73cs_24.pdf&original=ob%C4%8Dasn%C3%ADk%20%C4%8D.%2024.pdf

VPM:
hrob - Přeštice, okres Plzeň - jih
pomník - Lužany, okres Plzeň - jih


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.