Lipnice nad Sázavou

Pomník Jaroslav Hašek

Autor: Vladimír Štrupl, 02.08.2015
Umístění: Lipnice nad Sázavou, úpatí schodiště vstupu na hrad
Poznámka:

Hašek Jaroslav, nar. 30.4.1883, Praha, bydliště Lipnice, okr. Německý Brod. Do čs legií v Rusku zařazen 29.6.1916 jako vojín 1. střeleckého pluku. Po zběhnutí z legie sloužil v Rudé armádě jako komisař. Další údaje v databázi chybí.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'47.5'' E15°24'51''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 29.10.2013
Umístění: Lipnice nad Sázavou, na starém hřbitově v pravo u zdi
Nápis:
1914
1918

PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ
VĚNUJE OBČANSTVO
NA ROVECH VAŠICH
NÁM NOVÝ ŽIVOT VZROSTL

ZÁKLADNÍ KÁMEN
PAMÁTNÍKU NÁROD. OSVOBOZENÍ,
PADLÍM A ZEMŘELÝM
VE VÁLCE SVĚTOVÉ 1914 - 1918
BUDUJE "SOKOL" LIPNICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-09817
Pomník přidal: František Chvátal

Pomník Jaroslav Hašek

Autor: Královská stezka o.p.s., archiv
Umístění: Lipnice nad Sázavou, na volném prostranství vlevo od cesty na hřbitov
Poznámka:

Socha Jaroslava Haška pochází z roku 1988, nachází se u cesty ke hřbitovu a byla odhalena roku 2008 (zdroj http://www.pamatky-venkova.cz/cz/page/socha-jaroslava-haska-810 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'44.3'' E15°24'47.8''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 02.08.2015
Umístění: Lipnice nad Sázavou, na starém hřbitově (1842-1952), vpravo u zdi, nalevo od pomníku Obětem 1. světové války
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÉ
VÁLKY
1939-1945

OKUPACE
AUGUSTIN JABLONSKÝ
JOSEF ŽÁČEK
KAREL ŽATEČKA
JAROSLAV ANDĚL
JAN HAVELKA
LADISLAV HAVEL
BEDŘICH PLICHTA

RASOVÁ PERZEKUCE
ARNOŠT HOSTOVSKÝ
ANNA HOSTOVSKÁ
JULIUS HOSTOVSKÝ
MARTA HOSTOVSKÁ
OTTO BONDY
IRMA BONDY
VÍTĚZSLAV BONDY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'43.13'' E15°24'45.78'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 08.07.2017
Umístění: Lipnice nad Sázavou, náměstí, horní část
Nápis:
(čelo)
PAMÁTCE MISTRA JANA HUSA
SOKOL LIPNICE 1919
(záď)
MILUJTE SE A PRAVDY KAŽDÉMU PŘEJTE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Jaroslav Hašek

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.,
Umístění: Lipnice nad Sázavou, náměstí, hostinec U České koruny
Nápis:
ZDE BÝVAL
HOSTEM
JAROSLAV HAŠEK
TVŮRCE
DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°36'45.8'' E15°24'49.6''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Alois Vlček

Autor: Vojtěch Stráník, 29.10.2013
Umístění: Lipnice nad Sázavou, na starém hřbitově vpravo, v přední části
Nápis:
ZDE SLADCE SPÍ
ALOIS VLČEK -
LEGIONÁŘ -
* 7.5.1898 † 4.X.1921.

V KLIDU DŘÍMEJ SYNU MILÝ,
MNOHO BOLU PŘETRPĚL'S
STATEČNĚ ŠEL'S SMRTI VSTŘÍC,
SEJDEME SE OPĚT TAM,
KDE NENÍ BOLU VÍC!

NA SHLEDANOU DRAHÝ BRATŘÍČKU!
Poznámka:

V databázi VÚA Praha pravděpodobně Vlček Alois, nar. 1898, domovská obec Světlá nad Sázavou, do legií zařazen 20.11.1918 v hodnosti vojína, poslední záznam v kartě je z 16.4.1919, kdy byl povýšen na desátníka. (zdroj: VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 29.10.2013
Umístění: Lipnice nad Sázavou, na starém hřbitově vlevo, zhruba v polovině délky hřbitova
Nápis:
ZA SVOBODU PADLI 5. KVĚTNA 1945

BEDŘICH PLICHTA - *8.VIII.1915
TECH. ÚŘEDNÍK ZBROJOVKY JANEČEK

LADISLAV HAVEL - *23.VI.1919
DÍLOVEDOUCÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-09817
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Hrob Jaroslav Hašek

Autor: Vojtěch Stráník, 29.10.2013
Umístění: Lipnice nad Sázavou, na starém hřbitově, v pravém zadním rohu
Nápis:
SPISOVATEL
JAROSLAV
HAŠEK
* 30.IV.1883
† 3.I.1923

PAMÁTCE AUTORA
ŠVEJKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Národní památník odposlechů

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 24.09.2007
Umístění: Lipnice nad Sázavou, zatopené lomy u Lipnice nad Sázavou
Nápis:
žádný
Poznámka:

Národní památník odposlechu je označením pro trojici reliéfů vytesaných do skal v zatopených lomech u Lipnice nad Sázavou.
Jako první z reliéfů bylo dne 23. června 2005 odhaleno Bretschneiderovo ucho. V průběhu následujícího léta přibyla v druhém lomu Ústa pravdy, odhalení proběhlo 7. září 2006. Ve třetím lomu, opět po roce, byl v létě dokončen a odhalen 14. září 2007 poslední díl památníku s názvem Zlaté oči.
Projekt památníku odposlechu zastřešil sochař Radomír Dvořák, na sochání se podílela skupina kameníků, včetně žáků Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou. Mecenášem památníku je Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška.
V roce 2013, při příležitosti 130. výročí narození Jaroslava Haška, přibyla čtvrtá část památníku – Hlava XXII. Jeho název odkazuje na stejnojmenný román Josepha Hellera a stejně jako u předchozích částí je jeho autorem sochař Radomír Dvořák.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_odposlechu ; http://www.toulejse.cz/tipy-na-vylety/pamatniky/kraj-vysocina/havlickuv-brod/narodni-pamatnik-odposlechu-u-lipnice-nad-sazavou )

Vytvořen na paměť špiclování za bývalých režimů.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. Jiří Porteš