Havlíčkův Brod

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 25.07.2006
Umístění: Havlíčkův Brod, Park Budoucnost
Nápis:
ZDE ZAHYNULI DNE 15. LISTOPADU 1944
PŘI LETECKÉM ÚTOKU
ŽÁCI OBECNÉ ŠKOLY
JOSEF HEŘMÁNEK * 24.IX.1932
ZDENĚK MÁLEK * 15.X.1931
ZDENĚK NOVÁČEK * 9.VII.1932
ANTONÍN VESELÝ * 26.X.1930

PŘI POVINNÉM SBĚRU PAPÍRU
BYLY JEJICH MLADÉ ŽIVOTY
ZMAŘENY V OTROCKÉ SLUŽBĚ
NENÁVIDĚNÝM NĚMCŮM.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-27743
Souřadnice: N49°40'13.12'' E15°15'11.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 25.07.2006
Umístění: Havlíčkův Brod, Park Budoucnost
Nápis:
MY DALI KREV VY DEJTE LÁSKU
VZPOMÍNÁME VŠECH OBČANŮ PADLÝCH V I. SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918 V OKOVECH POROBY
ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI PADLI V I A II. ZAHRANIČNÍM ODBOJI VEDENÉM T. G. MASARYKEM A DR. E. BENEŠEM
LEGIONÁŘI V L. 1914 – 1918
J. JAKEŠ, A. JAROŠ, F. LOJEK, J. ŠVESTKA, J. TOMÁNEK
A ČSL. DŮSTOJNÍCI ANGL. LETECTVA V L. 1939 – 1945
J. LAŠKA, S. ZIMPRICH
ZA DEMOKRATICKÉ IDEÁLY SVĚTA OBĚTOVALI ŽIVOTY VE ŠPANĚLSKU 1937
J. ADAMEC, K. KRÁL, J. TOMAN
PRO ILLEGÁLNÍ ODBOJ BYLI V L. 1939 – 1940 ZAVRAŽDĚNI NA NĚMECKÝCH POPRAVIŠTÍCH
Č. HAVEL, J. KREJČÍ, J. LAŠTOVIČKA, M. SACHL, M. SKOŘEPA, F. STEHNO, P. STIASSNÝ, V. ŠANTROCH
A UMUČENI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH A VĚZNICÍCH
DR. ELLNEROVÁ, V. HOLEŠOVSKÝ, Z. KOHOUT, M. KVAPIL, F. MACHAČ, A. MORAVEC, DR. L. MUSÍLEK, V. SOUKUP, J. ŠABRŠULA, DR. F. ŠIMÁNEK, R. TOBISCH
NÁSLEDKEM ÚTRAP NĚMECKÝCH VĚZNIC ZEMŘELI
DR. J. AUGUSTIN, ING. J. DUNDÁČEK, Č. MATUS, F. POLÁČEK, B. VESELÝ
PŘI OBRANĚ VLASTI PADLI MIMO SVŮJ DOMOV
K. BENEŠ, PH. MR. B. KRÁSENSKÝ, K. ŠORČÍK, J. ZÁPOTOČNÝ
PŘI NÁLETECH V REVOLUCI A OTROCKÉ PRÁCI PRO NĚMECKO ZEMŘELI M. BARTÁK, K. CAKL, A. ČERMÁK, B. DOMKAŘOVÁ, V. FEJT, F. HALÍK,J. HEŘMÁNEK, B. JAKOUBEK, J. KAREL, J. KARNÍK, F. KOCMAN, Z. MÁLEK, Z. NOVÁČEK, O. PATOČKA, F. PEJCHA, K. RUČ, O. ŠTÁFL, A. VESELÝ,
NĚMECKÝ NACISMUS VYVRAŽDIL V L. 1939 – 1945 Z RASOVÉ NENÁVISTI VE VĚZNICÍCH A KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH HLAVNĚ V TEREZÍNĚ A V OSVĚTIMI 102 OBĚTÍ Z HAVLÍČKOVA BRODU.
OBĚTI REVOLUČNÍHO ODBOJE V KVĚTNU 1945
K. AUBUS, V. CZECH, A. DOLEŽAL, HALÍK, F. HRÁDEK, J. KUČERA, K. LODL, J. LUKEŠ, V. JANDA, O. NOVOTNÝ, P. PAVLÍK, J. PEŠEK, E. RACHAČ, V. SCHÜCK, J. SYNOVEC, J. ŠULA
Poznámka:

J. Švestka v databázi VÚA Praha neztotožněn.
Lecjaks (Jakeš) Josef, nar. 24.7.1895 (25.7.1895) Německý Brod. V RU armádě sloužil u 13. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.9.1915, Čortkov. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Jivijev Polskij Vladimír. Zařazen 5.8.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Padl 22.9.1918 v boji u Nižného Tagilu jako vojín úderného praporu, pohřben v Jekatěrinburgu.
Jaroš Antonín, nar. 13.10.1891, Německý Brod. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku jako svobodník. Zajat 22.11.1914, Dukla. Do čs legií v Rusku zařazen 17.8.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Padl 4.10.1918 jako svobodník 8. střeleckého pluku v Nižném Tagilu; tamtéž pochován.
Lojek František, nar. 14.1.1894, Český Sicendorf (Škrdlovice okr. Přibyslav). V RU armádě sloužil u 21. pěšího pluku jako vojín. Zajat 21.12.1914, Tarnov. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Omsku. Zařazen 30.7.1918 jako vojín k kurg. praporu. Raněn jako vojín 9. střeleckého pluku u Mostovky, zemřel 5.9.1918 a pochován v Jekaterinburgu.
Tománek Josef, nar. 11.5.1898, Německý Brod. V RU armádě sloužil od 11.5.1916 u ?. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.5.1917, Hudilog. Do čs legií v Itálii se přihlásil 17.4.1918, zařazen k 6.divz. jako vojín. Zemřel 25.8.1919 jako vojín 6. střeleckého pluku v čs záložní nemocnici v Trenčíně, pohřben tamtéž.
Laška Jan, plukovník in memoriam, nar. 22.11.1914, Německý Brod, osobní číslo Z; L-74; RAF/82558, příslušník RAF, 313. peruť. Odveden 2.10.1939, Francie, Paříž, podporučík letectva čs. Zahynul jako nadporučík, 29.4.1944, Velká Británie, Chalton, Petersfield, při srážce se Spitfirem rt. F. Fanty; 2.5.1944 pohřben Chichester City Cemetery, čtverec 159, hrob č. 30.
LAŠKA Jan, F/Lt, 82558, 313 Sqdn, npor./R/plk., *12/11/14, Německý Brod, pilot, †26/04/44 (zdroj http://www.acr.army.cz/acr/raf/seznam/l.htm )
Zimprich Stanislav, plukovník in memoriam, nar. 3.3.1916, Německý Brod, osobní číslo Z; L-128; RAF/81904, příslušník RAF, 310. peruť. Odveden 2.10.1939, Francie, Paříž, poručík letectva čs. Zahynul jako nadporučík 12.4.1942 při pokusu o nouzové přistání v moři asi 300 m od břehu Velké Británie, Spitfire BL497 (NN-Y); pohřben Heanton Punchardon, St. Augustin, N-14.
ZIMPRICH Stanislav, F/Lt, 81904, 310 Sqdn, npor./R/plk., *03/03/16, Německý Brod, pilot, †12/04/42(zdroj http://www.acr.army.cz/acr/raf/seznam/z.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-09737
Souřadnice: N49°40'13.12'' E15°15'11.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 07.09.2006
Umístění: Havlíčkův Brod, Lázničkova stráň
Nápis:
ZDE BYLI DNE 6. KVĚTNA 1945
UMUČENI, ZAVRAŽDĚNI A POHŘBENI:

PETR PAVLÍK, PRAPORČÍK Z HAVLÍČKOVA BRODU
BEDŘICH PLICHTA, SOUKR. ÚŘEDNÍK Z LIPNICE N. SÁZ.
FRANT. RACHAČ, ÚŘED. CEN. KONTR. Z HAVLÍČKOVA BRODU
KAREL SPILA, STUD. VYŠŠÍ PRŮMYSL. ŠKOLY VE FRÝDKU
JAN ŠULA, KAPITÁN Z HAVLÍČKOVA BRODU

KREV, KTERÁ POSVĚTILA TUTO ZEMI, NEBUDE ZAPOMENUTA!
Poznámka:

V Lázničkově stráni bylo 6. května zavražděno osm mužů. Po předchozím mučení ve sklepě gymnázia zde byli zahrabáni ve dvou hromadných hrobech. Jejich zmučená těla byla objevena 12. května. Zemřeli: Antonín Baloun, narozen 14. srpna 1914 v Habrech, mlynářský stárek, Lučice. Antonín Doležal, narozen 10. prosince 1903 V Bratroňově, řezník a hostinský, Kojetín. Ladislav Havel, narozen 23. června v Broumově Lhotě, řezník, Lipnice. Petr Pavlík, narozen 27. června ve strážnici, praporčík čs. armády, Havlíčkův Brod. Bedřich Plichta, narozen 8. srpna ve Vadíně, soukromý úředník, Praha. František Rachač, narozen 4. října 1903 ve Veselí nad Lužnicí, úředník cenové kontroly, Brod. Karel Špila, narozen 15. ledna 1917 v Místku, nasazený u německé pomocné služby, Frýdek. Jan Šula, narozen 15. října 1899 ve Stráži nad Nežárkou, štábní kapitán, Brod. (zdroj http://www.geocaching.com/geocache/GC4PD3M_pietni-misto-z-kvetna-1945?guid=c98c40df-52b1-4825-86cb-d248dadd95d7 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-31324
Souřadnice: N49°40'13.12'' E15°15'11.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 07.09.2006
Umístění: Havlíčkův Brod, Lázničkova stráň
Nápis:
ZDE BYLI DNE 6. KVĚTNA 1945
UMUČENI, ZAVRAŽDĚNI A POHŘBENI:

ANT. BALOUN, STÁREK Z LUČICE
ANT. DOLEŽAL, HOSTINSKÝ Z KOJETÍNA
LAD. HAVEL, ŘEZNÍK Z LIPNICE NAD SÁZ.

LÁSKU K VLASTI ZAPLATILI SVÝMI ŽIVOTY!
Poznámka:

V Lázničkově stráni bylo 6. května zavražděno osm mužů. Po předchozím mučení ve sklepě gymnázia zde byli zahrabáni ve dvou hromadných hrobech. Jejich zmučená těla byla objevena 12. května. Zemřeli: Antonín Baloun, narozen 14. srpna 1914 v Habrech, mlynářský stárek, Lučice. Antonín Doležal, narozen 10. prosince 1903 V Bratroňově, řezník a hostinský, Kojetín. Ladislav Havel, narozen 23. června v Broumově Lhotě, řezník, Lipnice. Petr Pavlík, narozen 27. června ve strážnici, praporčík čs. armády, Havlíčkův Brod. Bedřich Plichta, narozen 8. srpna ve Vadíně, soukromý úředník, Praha. František Rachač, narozen 4. října 1903 ve Veselí nad Lužnicí, úředník cenové kontroly, Brod. Karel Špila, narozen 15. ledna 1917 v Místku, nasazený u německé pomocné služby, Frýdek. Jan Šula, narozen 15. října 1899 ve Stráži nad Nežárkou, štábní kapitán, Brod. (zdroj http://www.geocaching.com/geocache/GC4PD3M_pietni-misto-z-kvetna-1945?guid=c98c40df-52b1-4825-86cb-d248dadd95d7 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-31325
Souřadnice: N49°40'13.12'' E15°15'11.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní nápis Obětem 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 02.10.2006
Umístění: Havlíčkův Brod, Lázničkova stráň
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH V KVĚTNU 1945
BYLO UMUČENO
OSM SYNŮ NAŠEHO NÁRODA
MĚJTE V ÚCTĚ TATO MÍSTA

Souřadnice: N49°40'13.12'' E15°15'11.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pamětní deska Pavel Landovský

Autor: Ing. František Jedlička, 15.12.2015
Umístění: Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 2020, fasáda u vchodu do domu
Nápis:
PAVEL LANDOVSKÝ, NAR. 11.9.1936 V NĚMECKÉM BRODĚ,
SVÉRÁZNÝ HEREC, DRAMATIK, REŽISÉR A VZBOUŘENEC.
PROŽIL V TOMTO DOMĚ SVÉ DĚTSTVÍ.

GRAFICKÉ ŠKOLY
JIHLAVA
Poznámka:

Pavla Landovského, majora Halušku, alias Terazkyho, povýšil do čestné hodnosti majora ve středu 11. září 2013, v den jeho sedmdesátých sedmých narozenin, ministr obrany Vlastimil Picek. (další podrobnosti viz: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/terazky-som-ozajstnym-majorom-88942/ )


Souřadnice: N49°36'38.74'' E15°34'42.35'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 30.07.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Beckovského 2179, u vstupu do budovy
Nápis:
TENTO DŮM BYL R.1939
ZABRÁN NĚMECKÝM GESTA-
PEM,KTERÉ TU BEZOHLEDNĚ
TÝRALO ČESKÉ LIDI A OD-
VLÉKALO JE DO VĚZENÍ A
KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ.

Souřadnice: N49°36'27.5'' E15°34'34.57'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 30.07.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Beckovského, u vstupu do bývalého závodu Pleas
Nápis:
V TOVÁRNĚ PLEAS,
OSTŘELOVANÉ NĚMECKÝMI LETADLY,
BYLO BOJOVÁNO 5.KVĚTNA 1945.
JEJÍ ÚŘEDNÍCI
JOSEF CZECH A JOSEF SYNOVEC
BYLI UMUČENI V LESE U BEZDĚKOVA.
LIL FRANTA ANÝŽ
Poznámka:

U Hurtova háje mezi Věží a Bezděkovem byly 7. května odhaleny dva hromadné hroby. V něm se nacházelo sedm těl, která nesla stopy mučení. Mezi nimi byli i dva občané Brodu: Vilém Czech, narozen 21. května 1905, prokurista firmy Pleas, Havlíčkův Brod. Zavražděn 6. května po předchozím mučení. Josef Synovec, narozen 31. prosince 1911 v Haraticích, úředník firmy Pleas, Brod. Zavražděn 6. května po předchozím mučení. Jejich smrt připomíná pamětní deska na budově starého Pleasu. (zdroj http://www.geocaching.com/geocache/GC4PD3M_pietni-misto-z-kvetna-1945?guid=c98c40df-52b1-4825-86cb-d248dadd95d7 )


Souřadnice: N49°36'27.5'' E15°34'34.57'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Antonín Švehla

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 22.03.2019
Umístění: Havlíčkův Brod, Dobrovského, u kruhového objezdu - křižovatka ulic Dobrovského a Chotěbořská, za plotem v parčíku před budovou Výzkumného ústavu bramborářského
Nápis:
OBNOVENO
L.P. 2009

NA TOMTO MÍSTĚ BYLA V ROCE 1938 POSTAVENA
A ODHALENA BRONZOVÁ SOCHA PŘEDSEDY VLÁDY
ANTONÍNA ŠVEHLY
1873 – 1933
TATO SOCHA BYLA V ROCE 1942 UKRYTA PŘED
NACISTICKOU REKVIZICÍ VE SKLADU SATIVY
V PRAZE - STRAŠNICÍCH. POLITICKÉ POMĚRY
V ZEMI PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE NEDOVOLILY
VRÁCENÍ SOCHY ZPĚT NA TOTO MÍSTO. PO ROCE
1948 ZE SKLADU ZMIZELA NEZNÁMO KAM.
VEŠKERÉ SNAHY O JEJÍ NALEZENÍ ZTROSKOTALY.
ZEMĚDĚLSKÁ STRANA 12.12.1993

OBNOVENO L.P. 2009
HAVLÍČKOBRODSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL
ANTONÍNA ŠVEHLY:
RŮŽIČKA MILOSLAV, BROŽ FRANTIŠEK,
PECHAL JIŘÍ, PRCHAL JAN,
JŮZL ČENĚK.

DÍKY JIM A VŠEM DÁRCŮM PENĚZ.
Poznámka:

Za 1. světové války byl Antonín Švehla jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
28. října 1918 se podílel na vyhlášení samostatného státu a stal se tak jedním z pěti mužů 28. října.[3] Od 1918 byl poslancem Národního shromáždění, v letech 1918 až 1920 byl ministrem vnitra a podílel se výrazně na vzniku a podobě československé ústavy schválené roku 1920[3].
K příležitosti 100 let od založení Československé republiky mu byl dne 28. října 2018 propůjčen in memoriam Řád bílého lva.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla )


Souřadnice: N49°36'38.66'' E15°34'41.12'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní obrazy Jan Hus a Jan Žižka

Autor: Ing. František Jedlička, 02.02.2018
Umístění: Havlíčkův Brod, Dobrovského 2089, freska na fasádě domu
Nápis:
mistr jan hus
jan žižka z kalicha

Souřadnice: N49°36'38.66'' E15°34'41.12'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. František Jedlička