Frýdek - Místek

Pamětní deska Alexandr Vasiljevič Suvorov, Michail Illarionovič Kutuzov

Autor: Jana Medová, 01.01.2007
Umístění: Frýdek - Místek, Slezská 1079, penzion U Křivého psa
Nápis:
ZDE POBÝVALI RUŠTÍ VOJEVŮDCOVÉ
A. V. SUVOROV A M. I. KUTUZOV
8. II. 1800 27. – 28. IX. 1805

ЗДЕСЬ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ РУССКИЕ
ПОЛКОВОДЦЫ
А. В. СУВОРОВ И М. И. КУТУЗОВ
8/II 1800 г. 27-28/IX 1805 г.
Poznámka:

viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vasiljevič_Suvorov ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Illarionovič_Kutuzov


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°40'41.97'' E18°21'28.55''
Pomník přidal: Jana Medová

Hrob Bohdan Kobližka

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Slezská, na hřbitově, hrob č. 29 - 30, 20. řada, 2. skupina
Nápis:
BOHDAN KOBLIŽKA NAR. 5.2.1898
PADL V BOJI O MĚSTO FRÝDEK DNE 2.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07858
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Jaromír Škvára

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Slezská, na hřbitově
Nápis:
JAROMÍR ŠKVARA
*1.6.1935 †5.8.1957
BŮH NÁM TEBE DRAHÝ JARKU VZAL
AVŠAK V NAŠÍCH SRDCÍCH ŽIJEŠ STÁLE
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Adolf Valošek

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Slezská, na hřbitově, u pohřebiště vojáků R.A a obětí 2. světové války
Nápis:
PLUK.: ADOLF VALOŠEK
17.11.1904 †25.4.1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Slezská, na hřbitově
Nápis:
БРАТСКАЯ МОГИЛА.
ПОГРЕБЛЕНО 966 ЧЕЛОВЕК.
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

ГОДЫ ПРОИДУТ ЗА ГОДАМИ
И ПРАХА НЕБУДЕТ СЛЕДА
НО ПАМЯТ О РУССКОМ СОЛДАТЕ
БУДЕТ ПАМЯТНА МИПУ ВСЕГДА.

JDOU MĚSÍCE, ROKY A VĚKY,
V PRACH ZMĚNÍ SE ČLOVĚK I KVĚT,
VŠAK RUSKÉHO VOJÍNA SLÁVA
PŘETRVÁ NÁS I NÁŠ SVĚT.

(1.blok - zadní část)

МЛ. - ЛТ.
КАЗАНОБ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛТ.
СКОПАК
Х.А

ЛТ.
БАХТИН
ПЕТР - АНДРЕЕВИЧ

ЛТ.
УСОВ
ИВАН СЕМЕНОВИЧ

СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

КАПИТАН

КАПИТАН
ПОКОПЯЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

КАПИТАН
ГРАБЕНКО
АКИМ

КАПИТАН
БОЛТИН
АЛЕХАНДР

КАПИТАН
ТРИНКО
НИКОЛАЙ КИРИЛОВИЧ

МАЙОР

МАЙОР
ЛЫСЕНКО
НИКОЛАЙ КИРИЛОВИЧ

КАПИТАН
ЮРУШ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1. blok - přední část)

МАЙОР

КАПИТАН

КАПИТАН
МАКСИМОВ
НИКОЛАЙ М.

КАПИТАН
ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИН
ПАЛКИН
ПОГИБ 5.МАЯ 1945
В БОГУМИНЕ

СТ - ЛТ.
МАТЮХИН
Д.И.

КАПИТАН
ЛИСИЦКИЙ
Е.Н.

СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ
СЕВЕРИНЕНКО
ПОГИБ В БОЮ ЗА СЕЛО
ПАЛКОВИЦЕ 6.МАЯ 1945

СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

ЛТ.
СОРОКИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КАПИТАН
НАУМЕНКО
П.Л

МАЙОР
АНДРЕЙ АИМИТРИЕВИЧ
КОСТИКОВ

МАЙОР

ЛТ.
БРАТУС

(2. blok - zadní část)
КАПИТАН
САВИН
Я.Г.

МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ
Х.А. АКОПЯН
† 6.5.1945

СТ.-ЛТ.
НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВИЧ

СТ.-ЛТ.
ЧИБИСОБ
И.Г.

ЛТ.
БУНАКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВИЧ

ЛТ.
ГИГОЛЪЧИИ
П.П.

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛТ.
ПАРХОМЕНКО

ЛТ.
ХОНЕИКО
ВАСИЛИЙ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛТ.
ПИМЕНОВ
ПАВЕЛ

КАПИТАН

КАПИТАН

КАПИТАН

КАПИТАН
КОРАТЧУК
НИКОЛАЙ

КАПИТАН
ГРИГОРОВСКИИ
ВИКТОР

ЛЕЙТЕНАНТ

СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

ЛТ.
ПОЖКОВ

МАЙОР
БАШИНСКИЙ
БРОНИСЛАВ

КАПИТАН

(2. blok - přední část)
СТ. - ЛТ.
РЯДЕНКО
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

ЛТ.
КАШИН
ЮРИИ ИВАНОВИЧ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛТ.
ШАШИНИ
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕЙТЕНАНТ

МЛ. - ЛТ.
ТЕБЛИСОВ
Л.Н.

ЛЕЙТЕНАНТ

МЛ. - ЛТ.
ТУЛУПОВ

МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

МЛ. - ЛТ.
ИГНАТОВ
Н.С.

МЛ. - ЛТ.
ЛЕТАДИАНИ
С.А.

МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ


МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕЙТЕНАНТ

ЯТ.
ГОДУН
ВИКТОР

МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

МАЙОР
ВОЛЪСКИИ
ГРИГОРИЙ

ЛЕЙТЕНАНТ

МАЙОР


Вечная слава воинам Красной Армии,
погибшим в боях за честъ а независимостъ
Советской Родины, и освобождение
Словянских народов от фашизма.
1941 - 1945 г.г.
Poznámka:

- jedná se o 75 hrobů a 4 pamětní desky
- překlad:
BRATRSKÁ MOHYLA.
966 PADLÝM LIDEM.
VĚČNÁ PAMÁTKA HRDINŮM!

(1.blok - zadní část)
MAJOR PLUKOVNÍK
KAZANOV

PORUČÍK

PORUČÍK
SKOPAK
CH.A.

POR.
BACHTIN
PETR ANDREJEVIČ

POR.
USOV
IVAN SEMĚNOVIČ

KAPITAN
PORUČÍK

KAPITÁN

KAPITÁN
POKOPJAĚV
PAVEL IVANOVIČ

KAPITÁN
GRABĚNKO
AKIM

KAPITÁN
BOTIN
ALEXANDR

KAPITÁN
TRINKO
NIKOLAJEVIČ KIRILIČ

MAJOR

MAJOR
LYSENKO
NIKOLAJ KYRILIČ

MAJOR

MAJOR
LYSENKO
NIKOLAJ KYRILIČ

KAPITÁN
JURYŠ
SERGEJ MICHAJLOVIČ

(1.blok - přední část)

MAJOR

KAPITÁN

KAPITÁN
MAXIMOV
NIKOLAJ M.

KAPITÁN
JEVGENĚJ SIMĚNOVIN
PALKIN
UMŘEL 5. KVĚTNA 1945
V BOHUMÍNĚ

VOJÍN - PORUČÍK
MATJUCHIN
D.I.

KAPITÁN
LYSICKI
E.N.

STARŠÍ
PORUČÍK

STARŠÍ PORUČÍK
CHEDOR PETROVIČ
SEVERINĚNKO
UMŘEL V BOJI ZA VESNICI
PALKOVICE 6.KVĚTNA 1945

STARŠÍ
PORUČÍK

PORUČÍK
SAROKIN
NIKOLAJ IVANOVIČ

KAPITÁN
NEUMĚNKO
P.L.

MAJOR
ANDREJ AJMITRIJEVIČ
KOSTIKOV

MAJOR

PORUČÍK.
BRATUS

(2.blok - zadní část)
KAPITÁN
SAVIN
JA.G.

MLADŠÍ
PORUČÍK

STARŠÍ
PORUČÍK
CH.A. AKOPJAN
† 6.5.1945

STARŠÍ PORUČÍK
NESTEROV
NIKOLAJ VASILIJEVIČ

STARŠÍ PORUČÍK
ČIBISO
I.G.

PORUČÍK
BUNAKOV
NIKOLAJ VASILIJEVIČ

PORUČÍK
GYGOLČÍ
P.P.

PORUČÍK

PORUČÍK
PARCHOMENKO

PORUČÍK
CHONĚJKO
VASILII

PORUČÍK

PORUČÍK
PIMENOV
PAVEL

KAPITÁN

KAPITÁN

KAPITÁN

KAPITÁN
KARATČUK
NIKOLAJ

KAPITÁN
GRYGOJOVSKIJ
VIKTOR

PORUČÍK

STARŠÍ
PORUČÍK

PORUČÍK
POŠKOV

MAJOR
BAŠINSKIJ
BRONISLAV

KAPITÁN

(2.blok - přední část)
STARŠÍ PORUČÍK
RJADĚNKO
LEONID PETROVIČ

PORUČÍK
KAŠIN JURIJ IVANOVIČ

PORUČÍK

PORUČÍK

PORUČÍK
ŠAŠINI
MICHAIL PAVLOVIČ

PORUČÍK

PORUČÍK

PORUČÍK

PORUČÍK

MLADŠÍ PORUČÍK
TĚBLISOV
L.N.

PORUČÍK

MLADŠÍ PORUČÍK
TULUPOV

MLADŠÍ PORUČÍK

MLADŠÍ PORUČÍK
IGNATOV
N.S.

MLADŠÍ PORUČÍK
LEDADIANI
S.A.

MLADŠÍ PORUČÍK

MLADŠÍ PORUČÍK

PORUČÍK

PORUČÍK

JAT.
GODUN
VIKTOR

MLADŠÍ PORUČÍK

MAJOR
VOLSKIJ
GRIGORIJ

PORUČÍK

MAJOR

Věčná sláva vojínům Rudé armády
padlých v bojích za čest a nezávislost
Sovětské vlasti, a osvobození
Slovanských národů od fašismu
1941 - 1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07859
Toto místo je počítáno jako 79 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Slezská, na hřbitově, naproti pohřebišti vojáků R.A.
Nápis:
(z prava ke střední části)
BOHUSLAV
TRUBKA
1.CII.1923 - 2.V.1945

MILAN
KUBĚNSKÝ
30.IV.1928 - 2.V.1945

JAN
JAKEŠ
3.XI.1920 - 2.V.1945

FRANTIŠEK
DOLEŽEL
23.VIII.1913 - 2.V.1945

EDUARD
MECA
9.VII.1928 - 2.V.1945

JINDŘICH
HRABEC
31.III.1916 - 2.V.1945

VLADISLAV
MIKESKA
13.XII.1913 - 9.V.1945

JOSEF
SEKYRA
31.V.1928 - 2.V.1945

KVĚTOSLAV
ZUBEK
22.11.1928 - 2.V.1945

NORBERT
BOHANES
2.VI.1911 - 4.V.1945

VĚČNĚ ŽIVÍ

(od střední části do leva)
OLDŘICH
MARYNČÁK
28.VI.1913 - 2.V.1945

FRANTIŠEK
MALIŠ
20.VII.1887 - 4.V.1945

MILOSLAV
CHASÁK
28.III.1928 - 2.V.1945

ANTONÍN
SVRČINA
15.VIII.1925 - 4.V.1945

ZDENĚK
DEDEK
10.V.1926 - 2.V.1945

ALBERT
TOBOLA
8.IV.1906 - 4.V.1945

JOSEF
VRABEL
9.II.1926 - 3.V.1945

ANTONÍN
PETEREK
11.I.1925 - 2.V.1945

JOSEF
KAŠPER
15.III.1925 - 4.V.1945

BOHUMÍR
POLICKÝ
22.VII.1912 - 2.V.1945

RUDOLF
KUČA
3.I.1922 - 2.V.1945

MIROSLAV
MIKULA
15.X.1923 - 3.V.1945

MIROSLAV
KOZEL
3.II.1929 - 2.V.1945

JIŘÍ
SABELA
25.IV.1912 - 4.V.1945

ERICH
DRNEC
15.VIII.1927 - 2.V.1945

ANTONÍN
ZLÝ
18.V.1895 - 2.V.1945

JOSEF
FILIP
30.XII.1915 - 3.V.1945

VILÉM
KOČVARA
20.I.1918 - 2.V.1945
Poznámka:

28 hrobů + 1 centrální pomník


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07871
Toto místo je počítáno jako 29 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková