Prostějov

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 01.06.2009
Umístění: Prostějov, náměstí Edmunda Husserla, vestibul školy
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ NĚMECKÉHO NÁSILÍ
PROF. OLDŘICHA DOBROVOLNÉHO + 23.3.1942 V OSVĚTIMI
PROF, DR, JOSEFA ČERMÁKA + 22.9.1944 V KASSELU
VÝPOMOC. UČITELE ALBERTA SCHÖNA + 1944 V NĚMECKU
A VŠECH BÝVALÝCH ŽÁKŮ ÚSTAVU - PADLÝCH ZA SVOBODU VLASTI
A UMUČENÝCH V LETECH 1939 - 1945
VĚNOVÁNO PŘI OSLAVĚ 75. VÝROČÍ TRVÁNÍ REÁLKY 22. ZÁŘÍ 1946


Oběti druhého odboje

Balleková Erna, *10.2.1914, stud. na reál. 1925-29, + v Polsku 1942
Bobasch Anošt, *16.11.1915, stud. na reál. 1926-29, + v Polsku 1942
Boleloucký Frant. *1862, matur. na reál. 1882, poprav. v Brně 21.6.1942
Bukáček Jos.Ing., *11.1.1886, matur. 1905, + v Osvětimi 15.3.1942
Burián Evžen, *27.2.1888, stud. na reál. do r. 1903, ubit v Nitře 13.10.1944
Gotleinová Amalie, *26.7.1907, stud. na r. 1921-22, + v Polsku 1942
Grünwald Béla, *7.7.1909, matur. 1927, + v Osvětimi 7.3.1944
Grünwald Jan, *3.5.1908, matur. 1926, + v Polsku 1942
Herman Jarosl., *10.2.1908, matur. 1926, zastřel. v Brně 13.6.1942
Herman Mirosl., *5.2.1911, mat. 1930, poprav. v Mauthausenu 22.4.1942
Himelreich Otto, *26.10.1919, mat. 1936, + v Osvětimi 1944
Horák J., *10.2.1900, studoval na reálce, popraven 11.8.1944
Hradil Frant., *21.9.1912, mat. 1936, sestřel. nad Anglií 5.2.1940
Hruban Josef, *26.3.1887, mat. na reálce 1905, + v Osvětimi 1944
Hruban Vladimír Ing. Dr., *18.4.1897, mat. 1914, + v Lipsku 20.3.1945
Hrubý Raimund Ing.Dr., *18.8.1895, mat. 1913, poprav. v Praze 5.6.1942
Kaštil Jarosl., *10.10.1924, stud. na r. do r. 1939, padl jako partyzán 7.6.1945
Kaufmann Erich, *10.5.1908, na reál. stud.1922-23, + v Polsku
Kavan Antonín, *8.6.1898, matur. 1916, + v Roudnici n. L. 25.5.1945
Knebel Sam. Dr., *11.10.1908, matur. 1926, zahynul na východě
Král Alois, *1.9.1895, matur. 1914, + v Terezíně 3.5.1945
Král Frant., *26.1.1913, stud. na reál. 1925-31, + v Osvětimi 25.2.1942
Kravák Fr., div. gen. in mem., *10.9.1889, mat. 1909, stat v Berlíně 24.5.1943
Krejčí Jaroslav, *2.1.1901, matur. 1919, poprav. v Praze 1942
Krč Josef, *22.8.1905, matur. 1923, utlučen v Dráždanech 1942

Kuča Blahomír, *4.6.1907, stud. na reál. 1918-22, + v Dachau 24.3.1942
Mandl Otto, *21.5.1909, stud. na reál. do r. 1924, zastřel. v Estonsku 1944
Marek Jan, *20.1.1913, mat. 1934, zastřel. v Bystřici pod Host. 4.1.1945
Martínek Boh., nadpor., *21.3.1916, mat. 1935, sestř. nad Něm. 14.3.1943
Matoušek Boh. Ing., *16.9.1890, matur. 1910, + v Osvětimi
Medek Alois, *8.3.1908, matur. 1929, + v Osvětimi 3.12.1942
Mochler Richard, *25.6.1878, matur. 1895, + v Německu
Nebor Augustin, *15.8.1881, mat. na reálce 1897, + 30.9.1945
Neoral Karel Ing. Dr. doc., *3.10.1889, mat. 1908, + v Praze 5.1.1945
Neumann Kurt, *6.6.1907, na reál. stud. 1922.24, + v Polsku 1942
Novotný Jaroslav, *12.8.1907, matur. 1926, + v Osvětimi 6.4.1942
Paschkusová Gertruda, *5.3.1916, mat. 1934, + v Osvětimi 1944
Paskusz Helmut, *10.6.1914, matur. 1932, + v Osvětimi 1944
Pollak Ervín Dr. *17.3.1907, matur. 1924, + v Ovětimi 27.4.1944
Reitinger Václav, major, *10.4.1909, mat. 1927, zahynul 29.6.1945
Seligerová Berta Dr., *4.2.1906, matur. 1924, + v Polsku 1942
Saligerová Ruth, *6.7.1922, stud. na reál. do r. 1939, + v Osvětimi 1944
Schafranek Otto, *10.10.1907, stud. na reál. do r. 1921, + v Polsku 1943
Schapová Ilona Dr., *28.2.1909, matur. 1928, + v Německu 1944
Spitzer Adolf, *25.2.1913, matur. 1932, + v Německu 1944
Štuka Vladimír, *8.2.1907, stud. 1918-22, + v Gross-Rosen 27.3.1943
Trunec Bedřich, *1906, stud. na reál. do r. 1922, poprav. 1943
Vavrouch Vojtěch, *20.4.1905, stud. na reál., poprav. v Berlíně 20.10.1943
Vítek František, *14.2.1920, mat. 1939, zastřelen v Brně 16.3.1945
Vrána Frant., *20.1.1912, matur. 1931, padl v Krahulči 9.5.1945
Vrbka Frant.,čet. asp., *15.7.1924, stud. do r. 1939, sestřel. nad Něm. 14.3.1943
Poznámka:Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-7527
Pomník přidal: Vlasta Kroupová
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 26.dubna 1917

Autor: Ivo Rozehnal, 21.09.2006
Umístění: Prostějov, náměstí Padlých hrdinů
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ KRVAVÉHO
DNE 26.DUBNA 1917

KDY RAKOUŠTÍ VOJÁCI NEDALEKO TOHOTO MÍSTA VYSTŘELILI
DO DAVU DĚLNICKÝCH ŽEN A MUŽŮ DEMONSTRUJÍCÍCH
ZA CHLÉB A MÍR.
NA ZKRVAVENOU DLAŽBU ULICE TOHO DNE PADLI:

JAN DOLÍNEK, JAN HAVLÍČEK, FRANTIŠKA HLOCHOVÁ, JAN HOFFMANN, IGNÁC HODAN, FRANTIŠKA KOŘÍNKOVÁ, BRUNO KOZÁK, KARLA LONÍKOVÁ, EMÍLIE MARTÍNKOVÁ, VILÉM MORBITZER, VINCENC NAVAŘÍK, VINCENCIE NEZVALOVÁ, MARIE OŠČÁDALOVÁ, ADÉLA PASEKOVÁ, VÁCLAV POSPÍŠIL, ALŽBĚTA ROUBALOVÁ, FRANTIŠEK SLÁDEČEK, JAN SOLDÁN, ALOIS SZESZYCKI, EMÍLIE ŠTĚRBOVÁ, FRANTIŠKA TRUNEČKOVÁ, RICHARD ULRICH, VLADISLAV VACA

NEZAPOMEŇME OBĚTÍ TÉTO PROTIRAKOUSKÉ REVOLTY!

TENTO POMNÍK, KTERÝ DALI NĚMCI ROKU 1942 ODSTRANITI
BYL ROKU 1947 ZNOVU ZBUDOVÁN PÉČÍ MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
Poznámka:

Původní pomník obětem hladové demonstrace za mír, od akad. sochaře Václava Becka, byl přemístěn na Městský hřbitov. Od r.1933 připomíná tragickou událost pomník nazvaný „Jeden z nás“ od akad.sochaře Jana Třísky.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-34101
Souřadnice: N49°28'23.27'' E17°07'15.04''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 16.06.2009
Umístění: Prostějov, náměstí Spojenců 13, bývalý berní úřad, na podestě schodiště
Nápis:
VZPOMÍNÁME

DOLEŽÁLEK JOSEF 1943
FABIC VILIBALD 1942
HEGER JOSEF 1942
KAPLÁNEK JOSEF 1940
KRÁL FRANTIŠEK 1942
KREJDL LADISLAV 1942
SEDLÁŘ JAN 1942

ČEST PAMÁTCE
ZAMĚSTNANCŮ BERNÍHO ÚŘADU V PROSTEJOVĚ,
KTEŘÍ ZAHYNULI JAKO OBĚTI FAŠISMU
1939 -1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-7493
Pomník přidal: Vlasta Kroupová
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník obětem okupace roku 1968

Autor: Ivo Rozehnal, 11.09.2015
Umístění: Prostějov, náměstí T.G. Masaryka
Nápis:
OBĚTEM
INTERVENCE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY
MARTĚ ŘÍHOVSKÉ, LADISLAVU LANGOVI, JOSEFU BOHÁČOVI, KTEŘÍ BYLI ZASTŘELENI 25.SRPNA 1968 V ULICÍCH NAŠEHO MĚSTA
25.SRPNA 1990
Poznámka:

Jednalo se o tři civilní občany, kteří byli zasaženi palbou ruských vojsk. Tehdy dezorientovaná kolona ve městě spustila palbu v domění, že narazila na nepřítele. Jak však záhy zjistili, jednalo se o vlastní kolonu techniky v ulicích města.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'32'' E17°6'60''
Pomník přidal: Rozehnal Ivo

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 21.01.2009
Umístění: Prostějov, náměstí T.G. Masaryka, Nová radnice, vpravo v přízemí
Nápis:
ČEST PAMÁTCE OBĚTÍ 1939-1945

PADLÍ VE ŠPANĚLSKU:
KOMÍNEK FRANTIŠEK 12.9.1938 GANDESA, PAVLÁT STANISLAV 24.12.1936 VILLA DEL RIO, URBAN JIŘÍ 20.7.1937 BRUNETTA, VÁŇA LEOPOLD 15.1.1939 MARSEILL, VLACH LEOPOLD 12.9.1938 VALENCIE, VYSKOČIL FRANTIŠEK 15.7.1938 TORTOSA

ZAMŘELÍ A UMUČENÍ Z PROSTĚJOVA:
BAJZA ANTONÍN 21.5.1944 BRESLAU, ING. BRAMMER PAVEL 28.2.1941 DACHAU, DREXLER ALOIS 2.3.1943 OLOMOUC, GOTTLEINOVÁ AMÁLIE 1942 MAJDANKY, HALENKA ANDĚLÍN 26.11.1943 BERLÍN, HOOR BEDŘICH 7.3.1944 OSWIECZYM, JEŘÁBEK JAN 1.6.1945 PROSTĚJOV, JISKRA JOSEF 18.9.1944 BRESLAU, KARŠULIN JOSEF 6.10.1942 OSWIECZIM, KONŠTÁNSKÝ JAN 18.10.1944 DRÁŽĎANY, KOZIČKA VILÉM 30.6.1945 PROSTĚJOV, KLECL JOSEF 22.3.1940 BRNO, KVAPIL KAREL 18.1.1943 BRUEGGG, KLEIN LEOPOLD 26.8.1943 OSWIECZYM, MLČOCH FLORIÁN 31.12.1943 BUCHENWALD, MALÍK BEDŘICH 17.3.1944 BRNO, NĚMEC LEO 17.12.1942 MAUTHAUSEN, NOVÁČEK KAREL 26.5.1945 PROSTĚJOV, NOVOTNÝ BEDŘICH 4.1.1945 BISINGEN, PACOLA KAREL 11.3.1944 BRUEGG, PATKA JAN 28.12.1942 OSWIECZYM, POSPÍŠIL OLDŘICH 20.11.1943 BRUEGG, PRŮŠA JOSEF 25.6.1942 MAUTHAUSEN, POLÁK ALFRED 7.3.1944 OSWIECZYM, POLÁK MOŘIC 7.3.1944 OSWIECZYM, POLÁK MAX. 7.3.1944 OSWIECZYM, ROSENBERG BEDŘICH 1942 MAJDANKY, STEIGLER BEDŘICH 5.5.1944 BRESLAU, JUC. STEINER ROSTISLAV 27.4.1946 PROSTĚJOV, SOMMER PAVEL 12.4.1946 PROSTĚJOV, ŠIMEČEK JAROSLAV 30.4.1944 BRUEGGG, VINKLER JOSEF 22.1.1942 OSWIECZYM, VYMAZAL KAREL 2.3.1943 BRUEGG

ZEMŘELÍ A UMUČENÍ Z OKRESU PROSTĚJOVSKÉHO:
BUBENÍK ALOIS 2.3.1943 BRUEGG, BOKŮVKA ZDENĚK 15.8.1941 BRESLAU, BĚLKA JAN 27.11.1942 OSWIECZYM, BRADÁČ JAN 31.7.1942 ARNSDORF, ČECH FRANTIŠEK 18.8.1944 BRUEGG, DOSTÁL JOSEF 20.3.1945 FLOSSENBURG, HRUBAN BOHUSLAV 1.5.1945 DACHAU, KREJČÍŘ ANTONÍN 13.3.1942 OSWIECZYM, KOMÍNEK ANTONÍN 24.8.1944 BUCHENVALD, KOMENDA ANTONÍN 1.3.1941 OSWIECZYM, KARHÁNEK FRANTIŠEK 1943 OSWIECZYM, KUČERA RUDOLF 31.10.1945 ANDLARKA, LAKOMÝ JOSEF 3.7.1942 BRESLAU, MYŠÁK JAN 6.4.1945 BUCHENVALD, PIKOVSKÝ FRANTIŠEK 13.8.1942 OSWIECZYM, PEŠL JOSEF 26.8.1943 MÍROV, PŘIKRYL FRANTIŠEK 22.5.1945 AMBERG, PISKOVSKÝ OLDŘICH 3.3.1942 OSWIECZYM, RÁBEK RUDOLF 1.4.1942 MAUTHAUSEN, SYNEK JOSEF 18.4.1943 OSWIECZYM, ŠPIČÁK JIŘÍ 22.2.1945 VALDHEIM, ŠVANCARA OLDŘICH 23.4.1943 OSWIECZYM, ŠMÍD FRANTIŠEK 24.10.1944 BRNO, VYROUBAL FRANTIŠEK 132.10.1942 BRUEGG, VYSKOČIL JOSEF 22.3.1943 OSWIECZYM, VYSKOČIL FERDINAND 17.1.1943 OSWIECZYM, ZBOŘIL BEDŘICH 28.1.1943 OSWIECZYM, ZATLOUKAL RICHARD 31.1.1943 OSWIECZYM, ZAČAL JAN 6.2.1942 MAUTHAUSEN

ZA VAŠÍM PŘÍKLADEM – K VÍTĚZSTVÍ SOCIALISMU

BEČÁK JAN 3.12.1945 KRALICE, GREPL FRANTIŠEK 1.11.1944 FLOSSENBURG, MICHAL RUDOLF 22.2.1945 WALDHEIM, ŽAMPACH JAN 15.2.1943 OSWIECZYM

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA A ZAMĚSTNANCI MĚSTA PROSTĚJOVA:
HRABAL FRANTIŠEK, KRÁL ALOIS, OUTRATA VOJTĚCH, KUCHAŘ JAN, JUDR. SONNNENMARK ROBERT, WINKLER JOSEF, BARTEK ALOIS, ING. BUKÁČEK JOSEF, DREXLER ALOIS, KALISTA JOSEF, KOVAŘÍK JOSEF, KUČA BEDŘICH, KUČA BLAHOMÍR, PINOS FRANTIŠEK, PRŮŠA JOSEF, ŠVÁB ANTONÍN, VOČKO KAREL
Poznámka:

V roce 2008 proběhlo restaurování umělých mramorů na pamětních deskách Nové radnice v Prostějově. Práce provedl Emil Müller z Konice investorem bylo město Prostějov. (Miloslav Svoboda, 25.3.2009)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07530
Souřadnice: N49°28'19.79'' E17°06'33.82''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války a okupace v roce 1968

Autor: Ivo Rozehnal, 21.01.2009
Umístění: Prostějov, náměstí T.G. Masaryka, Nová radnice, čelní stěna mezipatra do prvního podlaží
Nápis:
PAMÁTCE BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU.

LEGIONÁŘI Z MĚSTA PROSTĚJOVA

I. PADLÍ POPRAVENÍ A ZEMŘELÍ ZA HRANICEMI 1917-1919
ZBOROV JOS. NEDBAL SVOB. 3. PL, JOS. PUNČOCHÁŘ STŘEL. 1. PL, JAK. VOPAVA SVOB. 1. PL, VOUZIERS LEON. MELZER DES. 22. PL, MIL. NETOPIL STŘEL. 22. PL BALTIM, LEOP. BERÁNEK STŘEL. 3. PL, FRANT. DVOŘÁK KPT. ÚDER. PR JEKATĚRINOSLAV, ED. DVOŘÁK DOBROV. PL, JAK. ŽVÁČEK DOBROV. PL KAZAŇ, BEDŘ. HATLE STŘEL. 6. PL OMSK, KAR. HAISER STŘEL. 9. PL, JOS. ŠÍDLO STŘEL. 6. PL POSOLSKAJA, FERD. PIDA ČETAŘ 7. PL SAMARA, JOS. CRHÁK STŘEL. 1.PL SPASSKOJE, JOS. SMĚŠNÝ STŘEL. 5. PL TAVOTUJ, ST. JELÍNEK PRAP. 9. PL VLADIVOSTOK, BOH. SVOBODA STŘEL. 7. PL

NEZAPOMÍNEJME.
II. OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 – 1945
BERLÍN JOSEF SRSTKA LEG. 1945, BRIEG KAREL PACOLA ČLEN OPL 1944, BRNO ANTONÍN MLČOCH LEG. 1942, BUCHENWALD LUDVÍK CIBULKA LEG. 1941, FLORIÁN MLČOCH LEG. 1942, GROSS RESSEN ERICH SCHREIBER ČS. DOM 1941, HAMBURG JAN RŮŽIČKA LEG. 1945, KESSEL PROF. DR. JOS. ČERMÁK ČLEN OPL 1944, JUDR. AUG. JANKŮ LEG. 1942, JAN KUCHAŘ LEG. 1942, FRANTIŠEK KUSÁK ČLEN OPL 1942, VOJTĚCH OUTRATA ČLEN OPL 1945, JOSEF PRŮŠA LEG. 1942, OSVĚTIM JOSEF BUKÁČEK REV. NÁM 1945, EMIL FORÝTEK LEG. 1943, ANTONÍN KROUPA ČLEN OPL 1945, JAN MLÁDEK ČLEN OPL 1942, MILAN SCHREIBER SYN ČS. DOM 1944, ANNA SCHREIBROVÁ MANŽ. ČS. DOM 1944, PAŘÍŽ BEDŘICH BENEŠ LEG. 1940, PORUŘÍ BOHUMIL MARTÍNEK SYN ČLENA OPL 1943, FRANTIŠEK VRBKA SYN LEG. 1943, PRAŽSKÉ BARIKÁDY FRANTIŠEK HRACHOVINA LEG. 1945, PROSTĚJOV JAROSLAV KAŠTIL SYN LEG. 1945, ZBYNĚK KLUCH SYN LEG. 1945, JAROSLAV KUČERA ČLEN OPL 1945, KAREL NOVÁČEK REV. NÁM 1945, JUC. ROSTISLAV STEINER SYN. LEG. 1946, RAWENSBRÜCK ANTONIE RŮŽIČKOVÁ MANŽ. LEG. 1945, SEVERNÍ MOŘE JAROMÍR KRÁL SYN LEG. 1941, TEREZÍN FRANTIŠEK HRABAL ČLEN OPL 1945, ALOIS KRÁL ČLEN OPL 1945, FERDINAND VINCOUR ČLEN OPL 1945, VRATISLAV JOSEF KLAČÁNEK LEG. 1945, WALDHEIM JIŘÍ ŠPIČÁK REV. NÁM 1945, WOHLAU ANTONÍN ŠVÁB ČS. DOBROV. 1942, ZIEGENHEIM FRANTIŠEK VÁCLAVEK LEG. 1940

III. OBĚTI OKUPACE V ROCE 1968.
JOSEF BOHÁČ 22 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07464, CZE7108-7532
Souřadnice: N49°28'19.79'' E17°6'33.82''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 01.06.2009
Umístění: Prostějov, Palackého, základní škola, na podestě schodiště do 1. patra
Nápis:
PAMÁTCE BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
1939 – 1945
FERD. BARTÁK - ŘÍDÍCÍ UČITEL
ZASTŘELEN 7.5.1942
JAN KUCHAŘ – ŘÍDÍCÍ UČITEL
UMUČEN 2.4.1942
FRANTIŠEK VETEŠNÍK – UČITEL
ZASTŘELEN 7.5.1942
V KONCENTR. TÁBOŘE V MAUTHAUSENU
NEZAPOMÍNEJME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-7497
Pomník přidal: Vlasta Kroupová
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 01.06.2009
Umístění: Prostějov, Palackého, Obchodní akademie, na podestě 1. patra
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
PADLÝM A UMUČENÝM
HRDINŮM - ABSOLVENTŮM
OBCHODNÍ AKADEMIE
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-30441
Pomník přidal: Vlasta Kroupová
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Josef Duda

Autor: Ivo Rozehnal, 21.01.2009
Umístění: Prostějov, Sádky 6
Nápis:
ZDE ŽIL
GENERÁL LETECTVA G/Cpt. RAF
JOSEF DUDA, CBE
NOSITEL ŘÁDU BÍLÉHO LVA
9.8.1905 – 7.12.1977

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'14.25'' E17°06'54.63''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 01.05.2011
Umístění: Prostějov, Sladkovského 3162/1, v prostorách čekárny vlakové stanice "Prostějov – místní nádraží"
Nápis:
ZA OSVOBOZENECKOU ČINNOST
V DOBĚ POROBY NÁRODA
V LETECH 1939 - 1945 ZAHYNULI
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:
umučení
KLECL JOSEF, KARŠULIN JOSEF, GREPL FRANTIŠEK, PŘIKRYL JOSEF
popraveni
KAPOUNEK BOHUSLAV

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

zhotovil – F.BECK


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07528
Souřadnice: N49°28'43.7'' E17°06'40.4''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal