Trenčianske Stankovce

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.09.2013
Umístění: Trenčianske Stankovce, cintorín v časti Rozvadze, vľavo od vchodu
Nápis:
NA PAMIATKU RODÁKOM
PADLÝM V I. A II. SVETOVEJ VOJNE

ONDREJ BETÁK 1891-1914, JÁN TOMÍK 1884-1915, GUSTÁV PAUCHLY 1891-1915, ŠTEFAN MINÁRIK 1887-1916, ONDREJ VAŠEK 1889-1918, ŠTEFAN KOMOROVSKÝ 1895-1918, JÁN MIKOLÁŠ 1919-1941

„NEBOLO IM SÚDENÉ
SPOČINÚŤ V RODNEJ ZEMI...“

R.I.P.

SPOMÍNAJÚ OBYVATELIA ROZVÁDZ

Souřadnice: N48°50'13.5'' E17°58'30.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa čat. Pavel Hudec

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2009
Umístění: Trenčianske Stankovce, vedľa vchodu do základnej školy
Nápis:
čatár PAVEL HUDEC
*10.4.1921 VO VEĽ. STANKOVCIACH
BOJOVAL AKO PRÍSLUŠNÍK I. ČSL. ARM.
SBORU NA DUKLE, KDE BOL ŤAŽKO RA-
NENÝ V DÔSLEDKU ČOHO ZOMREL DŇA
9. 8. 1947

Česť jeho
pamiatke !

Rada MNV a MOSPB
Veľké Stankovce

Souřadnice: N48°50'31.7'' E17°59'1.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ján Lipský

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2009
Umístění: Trenčianske Stankovce, škola
Nápis:
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ KARTOGRAF
JÁN LIPSKÝ
1766 – 1826
NARODENÝ A POCHOVANÝ V SEDLIČNEJ
TRENČANSKE STANKOVCE 25.10.2001
Poznámka:

Ján Lipský (10.4.1766 Trenčianske Stankovce-Sedličná - 2.5.1826 Trenčianske Stankovce-Sedličná) kartograf, dôstojník. Študoval na vojenskej akadémii vo Wiener Neustadte. Slúžil v cisárskej armáde, plukovník, od roku 1813 na odpočinku (pravdepodobne v súvislosti s členstvom v slobodomurárskej lóži). Účastník vojny s Tureckom 1787-88, vojen s Francúzskom, 1805 bitky pri Slavkove, 1809 pobočník arcikniežaťa a uh. palatína Jozefa, ktorý velil insurekčným vojskám. Pod vedením baróna gen. A. Neua sa zúčastnil na prvom vojenskom, neskôr na ekonomickom mapovaní, robil vojenské topografické náčrty. Vydal mapu, ktorá bola prvou v Uhorsku, pri ktorej poznáme projekciu, bola zostavená vedeckými metódami a stala sa podkladom ďalších máp v nasledujúcom období. Kartograficky ju prekonali až v druhej polovici 19. stor. Jeden z najvýznamnejších uhorských kartografov 19. storočia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Souřadnice: N48°50'31.7'' E17°59'1.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Lipský

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2009
Umístění: Trenčianske Stankovce, parčík v časti Sedličná, oproti domu č. 250
Nápis:
JÁN LIPSKÝ
KARTOGRAF
1766 – 1826
Poznámka:

Ján Lipský (10.4.1766 Trenčianske Stankovce-Sedličná - 2.5.1826 Trenčianske Stankovce-Sedličná) kartograf, dôstojník. Študoval na vojenskej akadémii vo Wiener Neustadte. Slúžil v cisárskej armáde, plukovník, od roku 1813 na odpočinku (pravdepodobne v súvislosti s členstvom v slobodomurárskej lóži). Účastník vojny s Tureckom 1787-88, vojen s Francúzskom, 1805 bitky pri Slavkove, 1809 pobočník arcikniežaťa a uh. palatína Jozefa, ktorý velil insurekčným vojskám. Pod vedením baróna gen. A. Neua sa zúčastnil na prvom vojenskom, neskôr na ekonomickom mapovaní, robil vojenské topografické náčrty. Vydal mapu, ktorá bola prvou v Uhorsku, pri ktorej poznáme projekciu, bola zostavená vedeckými metódami a stala sa podkladom ďalších máp v nasledujúcom období. Kartograficky ju prekonali až v druhej polovici 19. stor. Jeden z najvýznamnejších uhorských kartografov 19. storočia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)

Topografický ústav v Banskej Bystrici nesie čestný názov: Topografický ústav plukovníka Jána Lipského
Ján Lipský bol slobodomurár, preto sa nechal pochovať v záhrade rodného domu a nie na cirkevnom cintoríne.


Souřadnice: N48°50'41.5'' E17°59'23.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás