á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

plukovník Ján Lipský

* 10.4.1766 (Trenčianske Stankovce-Sedličná)
† 2.5.1826 (Trenčianske Stankovce-Sedličná)

Študoval na vojenskej akadémii vo Wiener Neustadte. Slúžil v cisárskej armáde, plukovník, od roku 1813 na odpočinku (pravdepodobne v súvislosti s členstvom v slobodomurárskej lóži). Účastník vojny s Tureckom 1787-88, vojen s Francúzskom, 1805 bitky pri Slavkove, 1809 pobočník arcikniežaťa a uh. palatína Jozefa, ktorý velil insurekčným vojskám. Pod vedením baróna gen. A. Neua sa zúčastnil na prvom vojenskom, neskôr na ekonomickom mapovaní, robil vojenské topografické náčrty. Vydal mapu, ktorá bola prvou v Uhorsku, pri ktorej poznáme projekciu, bola zostavená vedeckými metódami a stala sa podkladom ďalších máp v nasledujúcom období. Kartograficky ju prekonali až v druhej polovici 19. stor. Jeden z najvýznamnejších uhorských kartografov 19. storočia.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník III. Martin 1989

VPM:
hrob - Trenčianske Stankovce, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčianske Stankovce, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.