Úvaly

Hrob Antonín Šulka

Autor: Marek Skýpala, 29.08.2013
Umístění: Úvaly, 5. května, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN ŠULKA
PPLK.
* 8.6.1929 + 8.6.1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'28.74'' E14°44'19.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Žebro

Autor: Marek Skýpala, 29.08.2013
Umístění: Úvaly, 5. května, hřbitov
Nápis:
OBĚTOVAL ŽIVOT
PŘI ZÁCHRANĚ BLIŽNÍHO
JOSEF ŽEBRO,
SVOBODNÍK DĚL. PLUKU Č.3
V LITOMĚŘICÍCH.
1913 - 1934

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'27.18'' E14°44'18.60''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáků Německé armády

Autor: Vladimír Štrupl, 13.08.2016
Umístění: Úvaly, 5. května, hřbitov
Nápis:
HROB
NĚMECKÝCH VOJÁKŮ
PADLÝCH VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
1939 - 1945
Poznámka:

Hrob nalevo od hrobu č. 720, poblíž bočního vchodu. Měli by zde být pohřbeni dva, podle jiných informací až pět německých vojáků.
(zdroj: http://www.uvalsko.cz/2015/06/misto-posledniho-odpocinku-vojaku.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'28.23'' E14°44'21.02'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Václav Pikner

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2019
Umístění: Úvaly, 5. května, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV PIKNER
* 29.1.1895 + 9.2.1956
Poznámka:

Václav Pikner se narodil v Úvalech. Před válkou pracoval jako zedník. Zajat byl dne 30.12.1917 jako vojín c.k. 46. pěšího pluku u Monte Comba. Do čs. vojska se přihlásil dne 22.3.1918 v Lyonu. Dne 17.4.1918 nastoupil jako vojín k 21. střeleckému pluku (francouzských legií). Formálně byl demobilizován dne 31.12.1919.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'26.88'' E14°44'23.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Netušil

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2019
Umístění: Úvaly, 5. května, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN NETUŠIL
* 9. VI. 1889 - + 7. VI. 1948
Poznámka:

Antonín Netušil se narodil v Úvalech. Po měšťance a pokračovací škole pracoval jako kolář. Zajat byl jako vojín 10. zeměbraneckého pěšího pluku dne 29.8.1914 u Komárova. Do čs. vojska se přihlásil dne 20.6.1918 v Novonikolajevsku. Dne 27.8.1918 byl jako vojín zařazen k 2. střelecké divizi (ruských legií). Demobilizován byl dne 25.10.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'28.17'' E14°44'23.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Tourek

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2019
Umístění: Úvaly, 5. května, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV TOUREK
KAPITÁN V.V.
* 21. IX. 1890 + 7. XI. 1949
Poznámka:

Václav Tourek se narodil v Praze. Po měšťance pracoval jako obchodník. Zajat byl jako nápředník (svobodník) c.k. 25. pluku polního dělostřelectva dne 16.7.1916 u Vilémovky. Do čs. vojska vstoupil dne 28.7.1917 jako mladší ohněstrůjce 3. dělostřeleckého pluku (ruských legií). Formálně byl demobilizován dne 5.12.1919 jako střelmistr 3. dělostřelecké divize.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'27.08'' E14°44'22.88''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Kadeřábek

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2019
Umístění: Úvaly, 5. května, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN KADEŘÁBEK
2.12.1894 - 23.5.1960
Poznámka:

Antonín Kadeřábek se dle voj, záznamu narodil 3.12.1894 v Českém Brodě (tento posun je v případě ruských legií častější). Před válkou pracoval jako zedník a žil v Úvalech. Zajat byl jako vojín c.k. 92. pěšího pluku dne 1.3.1915 v Lubhofu. Do čs. vojska se přihlásill dne 7.8.1918 v Omsku. Jako vojín byl zařazen k 3. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 18.11.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'27.08'' E14°44'22.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Budka

Autor: Marek Skýpala, 24.02.2019
Umístění: Úvaly, 5. května, městský hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
BUDKA
PRVNÍ ČESKÝ NÁDRAŽNÍ
RESTAURATÉR V LIBERCI
* 9.2.1888 - + 12.6.1966
Poznámka:

František Budka se narodil v Úvalech. Po pokračovací škole pracoval jako číšník a hostinský. Zajat byl jako voják c.k. 36. pěšího pluku dne 17.5.1915 v Sienjavě na Haliči. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.8.1916 v Bobrjusku. Dne 31.7.1917 byl zařazen k záložnímu praporu (ruských legií). Po přesunu do Francie dne 14.11.1917 nastoupil jako desátník k 21. pěšímu pluku (francouzských legií). Dne 31.10.1919 byl zproštěn další služby, v té době měl hodnost podporučíka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'26.32'' E14°44'18.47''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Urna Adolf Hrubý

Autor: Marek Skýpala, 01.01.2019
Umístění: Úvaly, 5. května, městský hřbitov
Nápis:
Plk. Ing. ADOLF
HRUBÝ
* 19.9.1929
+ 12.9.1990

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'29.96'' E14°44'23''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 18.03.2005
Umístění: Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic
Nápis:
NAŠIM PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918

NAŠE BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ, HESLO NAŠE POCTIVOST A SÍLA. K.HAVLÍČEK BOROVSKÝ

NECHŤ NENÍ OTROKŮ NI VYDĚDĚNÝCH, JEN VOLNÝCH OBČANŮ A STEJNĚ CENNÝCH. A.E.MUŽÍK

ŽÁDNÁ MOC TOHOTO SVĚTA A BYŤ SE I S CELÝM PEKLEM SPOLČILA NEUDRŽÍ NÁRODA VZDĚLANÉHO, UŠLECHTILÉHO A STATEČNÉHO V PODDANSTVÍ A OTROCTVÍ. T.G.MASARYK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2103-28358
Pomník přidal: Martin Brynych