Olomouc

Hrob Anton Keiner

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
ANTON KEINER
K.K. Major I. P.
gestorben am 5. oktober 1888

Poznámka:

několik kovových liter chybí


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Ferdinand Tichý

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
FERDINAND TICHÝ
PORUČÍK 2. JEZDECKÉHO PLUKU V OLOMOUCI
NAR. 24. BŘEZNA 1897, ZEMŘ. 8. DUBNA 1921.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Blažej Seidler a hrob Svatopluk Seidler

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
UPOMÍNKA
NA
BLAŽEJE
SEIDLERA
KTERÝ BYL
18. SRPNA 1944
VE VRATISLAVI
POPRAVEN.

NEUMŘEL, KDO HŘEBY VYRVAL
Z RUKOU
MATKY - VLASTI NA KŘÍŽ
ROZEPJATÉ.
NEUMŘEL, KDO POHRDAJE MUKOU,
SVOBODY SVÝM BRATŘÍM
DOBYL SVATÉ.
PETR KŘIČKA

ING. PLK. SVATOPLUK (SEIDLER)
* 29.9.1926 + 14.4.1996


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Eduard Řezníček

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
EDUARD (ŘEZNÍČEK)
* 25.9.1892 + 19.11.1929
RUSKÝ LEGIONÁŘ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Srb

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
Na bílé desce, postavené před sochou:
JAN SRB BÝV. NÁČEL. ŠTÁBU SBORU * 1894 + 1964

Na černé desce, položené vpravo od sochy:
plk. JAN SRB
* 29.7.1894 + 15.12.1964

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Piatkovský

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
MAJOR JOSEF
PIATKOVSKÝ
* 22.7.1928
+ 29.8.1978

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Karel Jašek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
pplk. KAREL JAŠEK
* 16.1.1912 + 12.8.1994

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Večeřa

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
PPLK. JOSEF VEČEŘA
* 11.3.1927 + 13.3.198?

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Dostál

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
pplk. ing. JOSEF DOSTÁL * 23.2.1923 + 9.7.1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Karel Grepl

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2008
Umístění: Olomouc, Třída Míru 104
Nápis:
PPLK. KAREL GREPL
* 11.3.1930 + 4.6.1973

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl