Praha 14

Hrob Antonín Zvolský

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
ANTONÍN ZVOLSKÝ
9.7.1880 – 27.2.1947
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě čs. armády.
Antonín Zvolský se narodil dne 8.7.1880 v Doubku v okrese Český Brod. Po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 8. domobraneckého pěšího pluku dne 30.8.1914 u Opolí. Do čs. vojska se přihlásil dne 30.8.1917 v Borispolu. Jako vojín byl zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 25.9.1920 v hodnosti desátníka téhož pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.9'' E14°32'50.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Kočí

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
JOSEF KOČÍ
12.4.1889 – 21.3.1961
Poznámka:

Josef Kočí se narodil dne 12.4.1889 ve Strakách. Před válkou bydlel v Kyjích. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 14. pěšího pluku dne 30.6.1918 u Col di Rosso. Do čs. vojska se přihlásil dne 31.8.1918 v Avezzano. Jako vojín byl zařazen k 36. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 31.12.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.5'' E14°32'51.29''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Josef Bryks

Autor: Ing. Mojmír Churavý, 03.11.2019
Umístění: Praha 14, Bryksova, na schodišti, které spojuje východní a západní část Bryksovy ulice poblíž křižovatky s ulicí Vybíralovou
Nápis:
BRYKS
Poznámka:

Josefa Brykse připomíná mural artové dílo českého grafika a ilustrátora Vladimíra Strejčka na Praze 14 na pozemku Centra Černý Most.
Malba – velkoformátový portrét – o rozměrech asi 1,7 x 5 metrů se nachází na schodišti, které spojuje východní a západní část Bryksovy ulice poblíž křižovatky s ulicí Vybíralovou V pondělí 28 října 2019 byla malba doplněna o plaketu s následujícím textem:
TOTO UMĚLECKÉ DÍLO REALIZOVALO CENTRUM ČERNÝ MOST
JAKO PŘIPOMÍNKU A UZNÁNÍ
BRIGÁDNÍHO GENERÁLA
IN MEMORIAM
JOSEFA BRYKSE
(1916 – 1957),
PILOTA RAF,
ÚČASTNÍKA ČESKOSLOVENSKÉHO PROTINACISTICKÉHO ODBOJE
A OBĚŤ KOMUNISTICKÉHO TERORU,
DLE KTERÉHO JE POJMENOVÁNA PŘILEHLÁ ULICE.
AUTOREM JE VÝTVARNÍK VLADIMÍR STREJČEK.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'19.2'' E14°34'58.11''
Pomník přidal: Ing. Mojmír Churavý

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Praha 14, Českobrodská, Dolní Počernice, v parčíku mezi ulicemi Českobrodská a Bohuslavická
Nápis:
Emilie Benešová, Bedřich Dubský, Irma Dubská, Pavel Dubský, Olga Dubská, Oskar Dubský, Viktor Dubský, Kamila Dubská, Antonín Houžvička, Václav Hrubý, Karel Hylský, František Jodl, Alfréd Karin, Gabriela Karinová, Čeněk Kubeš, Jaroslav Neužil, Josef Novák, František Paclt, Tomáš Pfefer, Rudolf Polák, Kamila Poláková, Zdeňka Poláková, Emanuel Říha, Šimon Salzer, Hana Vanečková, Antonín Veselý, Josef Polák, Josef Zdvíhal, Vojtěch Zykán, Bohumil Žákovský, Josef Žlutický

OBĚTEM II.SVĚTOVÉ VÁLKY

Městská část Praha - Dolní Počernice

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-36474
Souřadnice: N50°05'13.38'' E14°34'15.78''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Adam Vykydal, 17.10.2006
Umístění: Praha 14, Hloubětínská, Hloubětín, u křižovatky Hloubětínská - Klánovická
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918

Bašta Jan, Bayer Rudolf, Benda Ed., Bohata Ant., Bouchal Ot., Borový Frant., Brambora Jan, Brodníček Fr., Brzán Frant., Buoil Jan, Čech Václav, Fiala Václ., Hašl Josef, Havel Boh., Holan Josef, Horčík Ant., Horlík Josef, Hrubý Josef, Husák Václ., Kaetán Jar., Karásek Fr., Khek Brdř., Kliner Jos., Komínek Václ., Koukal Jan, Kovář Jan, Král Karel, Krucký Jan, Krapálek Bedř., Kukla Josef, Langr Jan, Lejčko Karel, Mareš Boh., Maršálek Josef, Mrákota Jos., Nehasil Jan, Novotný Ant., Novotný Frant., Otta Ant., Otta Josef, Pensdorf Karel, Pikora Josef, Pospíšil Ant., Pytlík Karel, Rebeka Jan, Sommer Al., Stibůrek Jos., Studený Fr., Svoboda Josef, Šafařík Josef, Šimek Ant., Štěpánek Ant., Vaněk Al., Veselý Josef, Vlas Václav, Vobořil Boh., Vorlíček Jindř., Zach Václav, Zouza Josef, Bydžovský Václ., Možný Josef, Sommer Jos., Vorlíček Ant., Hama Frant., Mandík Jos., Němeček Kar., Štěpánek Fr., Klafač Jan, Král Josef, Peroutka Jan

ČEST BUDIŽ VÁM !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-18988
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radek Galaš, 01.04.2007
Umístění: Praha 14, Krčínovo náměstí, Kyje
Nápis:
PADLI V BOJI
1914 - 1918
Berovský, Duba Jos., Fibr Fr., Gnám Ota, Hofman Fr., Hofman Bedř., Houžvička Fr., Hrdina Fr., Javůrek Fr., Janoušek Jos., Karásek Václ., Krákora Fr., Ledvinka Jos., Litoš Fr., Macek Fr., Milovanský Fr., Moravec Fr., Povýšil Boh., Prchal Jos., Stehlík Boh., Vaněk Ant.

1939 - 1945
Bain Fr., Bouřil Jan, Černý M., Daněk Boh., Fronsl Oldř., Herink Ota, Hesoun Stan., Holík Jiří, Horáková Mar., Hušník Václ., Charvát Jos., Chlumský Jan, Chuchvalec Mir., Ježk Květ., Kasal Frant., Kocián Jar., Kostlivý Jiří, Kyndl lad., Lhota Jos., Němeček Václ., Přenosilová Anna, Roneš Jar., Hubáček Oto, Řehák Boh., Semerád Ant., Slavata Jos., Staněk Lad., Tichý Stan., Vaněček Ant., Vyhnal Jan

1945
RUDOARMĚJCI
Bojčenko, Charitonov Š. P., Pacula G. F., Pacula T. F., Risitniak V. S., Vokof Kont., Neznámý vojín

POPRAVENÍ A UMUČENÍ V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 1939 - 1945
Baigar Vil., Baigarová M., Cafourek Al., Dostál Václ., Dostálová T., Kirchner Jar., Kříž Jan, Kučera Josef, Lacina St., Mach Václ., Musil Fr., Patka Kar., Pospíchal Fr., Šubrt Jiří, Tryta Lud., Venclík Fr., Venclík Jos., Žákovský Boh.

ZAHYNULÍ PŘI NÁLETECH
Ládr K., Válková Ant., Matušková M., Mikotová M., Vosolilová M.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-18985
Pomník přidal: Radek Galaš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2008
Umístění: Praha 14, Nám. Čs. legionářů
Nápis:
FRANTIŠEK BAIN
TEREZIE DOSTÁLOVÁ
VÁCLAV DOSTÁL
JAN CHLUMSKÝ
KVĚTOSLAV JEŽEK
JAN KŘÍŽ
JIŘÍ KOSTLIVÝ
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI
Poznámka:

v Parku Československých legionářů (pojmenován v r. 2001)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-19034
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Praha 14, Národních hrdinů 290, vstupní prostor sokolovny
Nápis:
1939-1945.
TĚL. JEDNOTA SOKOL DOLNÍ POČERNICE
VZPOMÍNÁ SVÝCH UMUČENÝCH A PADLÝCH ČLENŮ
S. O. DUBSKÉ
BR. J. BÍLKA
BR. O.DUBSKÉHO
BR. V. DUBSKÉHO
BR. J. KIRCHNERA

NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-36547
Souřadnice: N50°05'19.38'' E14°34'59.04''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Josef Zdvihal

Autor: Marek Skýpala, 18.04.2013
Umístění: Praha 14, Novozámecká 98, ve štítu domku
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
BR. JOSEFA ZDVIHALA
VELITELE SBORU A I.OKRSKU
UMUČENÉHO NACISTY
V TEREZÍNSKÉM TÁBOŘE
V DUBNU - 1945 - VĚNUJE
HASIČSKÝ SBOR DOL. POČERNICE
A I.OKRSEK O.H.J.43.
Poznámka:

Josef Zdvihal, nar. 9.3.1899, byl velitelem místního hasičského sboru. Zatčen gestapem v závodě Sana v Hloubětíně za ilegální vojenský výcvik hasičů ve Svépravicích. Po věznění v „Pečkárně“ a na Pankráci byl převezen do Terezína, kde zahynul na samém konci války 25. dubna 1945. (zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'14.4'' E14°34'29.7''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Praha 14, Stará obec, Dolní Počernice, před budovou obecního úřadu
Nápis:
PAMÁTCE VOJÍNŮ
DOLNÍCH POČERNIC PADLÝCH V L. 1914 - 1918

JOSEF BÍLEK
ALBERT BRUNNER
JOSEF BRUNNER
FRANT. ČERVENKA
ANT. DVOŘÁK
VÁCL. HAUSDORF
EDV. HERODES
ANTONÍN HORA
FRANT. HORÁK
EMIL CHABR
VÁCLAV JANDA
FRANT. JANDL
VÁCLAV JIRÁČEK
JAN KLADÍVKO

ANTONÍN KLIKAR
RUDOLF KREJČÍK
ANTONÍN KUČERA
JAN LÁNSKÝ
VÁCL. MAŠATA
VÁCL. MATOUŠEK
ANT. MERXBAUER
KAREL VOJÁČEK

NEBYLA MARNOU
VAŠE OBĚŤ BRA-
TŘI. JÍ VDĚČNĚ
VZPOMÍNÁ SVO-
BODNÝ ČECH.

ANTONÍN PETRÁK
KAREL ROSA
VÁCL. RŮŽIČKA
ANTONÍN URBAN
EMIL VAVŘÍN
JOSEF ZÍKA
ALOIS VAIS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-28187
Souřadnice: N50°05'19.62'' E14°34'40.92''
Pomník přidal: Marek Skýpala