Velké Karlovice

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Novák, 19.06.2008
Umístění: Velké Karlovice, Makovský průsmyk, hranice ČR/SR
Nápis:
BOJOVNÍKŮM 1. ČESKOSLOVENSKÉ PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY JANA ŽIŽKY 25.9.1944

(na boku)
ALEXANDER ZÁBOJNÍK
ВЛАДИМИР КОЛОМАЦКИЙ
FRANTIŠEK HAŠA

(na boku)
JÁN UŠIAK
АЛЕКСАНДРА ТИМОХОВА
STRANISLAV KOZA

(před pomníkem)
PAMÁTNÍK BOJOVEJ DRUŽBY ČECHOV, SLOVÁKOV A SOVIETSKYCH PARTIZÁNOV
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
ROKU 1944

(deska na protější straně silnice)
PRO POSÍLENÍ FAŠISTICKÉHO ODBOJE BYLA V R. 1944 Z ROZHODNUTÍ UKRAJINSKÉHO ŠTÁBU
PARTYZÁNSKÉHO HNUTÍ VYSLÁNA NA MORAVU I. ČS. PARTYZÁNSKÁ BRIGÁDA JANA ŽIŽKY, DALŠÍ PARTYZÁNSKÉ
SKUPINY ZE SLOVENSKA A PARAŠUTISTIVKÉ ORGANIZÁTORSKÉ SKUPINY ZE SOVĚTSKÉHO SVAZU.
PŘI BOJOVÉM POSTUPU I. ČS. PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY JANA ŽIŽKY (UŠIAK – MURZIN) DOŠLO V TĚCHTO
MÍSTECH DNE 25.9.1944 K NEJVĚTŠÍMU OZBROJENÉMU STŘETNUTÍ S FAŠISTICKÝMI OKUPANTY NA ÚZEMÍ
ČECH A MORAVY. BĚHEM BOJŮ O PŘECHOD POBILA BRIGÁDA VÍCE NEŽ 400 FAŠISTŮ A ZNIČILA VELKÉ
MNOŽSTVÍ ZBRANÍ A STŘELIVA.
SAMA ZTRATILA OKOLO 200 BOJOVNÍKŮ, PADL I JEJÍ PRVNÍ VELITEL SLOVÁK POR. JÁN UŠIAK. ZA POMOCI
ILEGÁLNÍCH ORGANIZACÍ KSČ A DALŠÍCH ODBOJOVÝCH SKUPIN VYTVOŘILA PAK NA VÝCHODNÍ MORAVĚ
PRVNÍ PARTYZÁNSKÝ KRAJ V ČESKÝCH ZEMÍCH.
PŘECHOD I. ČS. PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY JANA ŽIŽKY ZE SLOVENSKA NA MORAVU JE UDÁLOSTÍ ZÁSADNÍHO
VÝZNAMU V DĚJINÁCH NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÉHO BOJE ČESKÉHO NÁRODA.
Poznámka:

Podrobnosti k brigádě Jana Žižky viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_brig%C3%A1da_Jana_%C5%BDi%C5%BEky_z_Trocnova

Poznámka k textu na pomníku:
Jedná propagační politický text o významu partyzánského odboje, poplatný době ve které vznikl.
1. Zde v těchto místech k ŽÁDNÉMU BOJI NEDOŠLO - bylo to 25.9. v údolí Podťaté-Světlé a na Pinduli.
2. Zahynul pouze JEDEN němec velitel operace celník Paul Weiss v nemocnici VSetín (další hlášení německé uvádí těžce a lehce zraněné - viz disertační práce doc.Černý MU Brno 2006)
3. Zahynul jeden partyzán Alexandr Zábojník - pochován na Baltově (čierna voda - u hranice) zde byl i pomníček. Tělo exhumováno a převezeno do rodné ŽILINY )několik partyzánů zraněno
4. Ján Ušiak zde nezahynul zastřelil se v Čeladné 3. listopadu 1944 okolo poledne v domě Machandrů.
(zdroj Mgr. Jan Drozd)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01202
Souřadnice: N49°22'58.12'' E18°24'38.96''
Pomník přidal: Petr Novák
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Mgr. Jan Drozd

Pomník bojovníkům partyzánské brigády Jana Žižky

Autor: Petr Novák, 19.06.2008
Umístění: Velké Karlovice, rozcestí Sedlo pod Lemešnou (červená x žlutá turistická značka), hranice ČR/SK
Nápis:
NA PAMĚŤ PŘECHODU
I. ČS. PART. BRIG.
J. ŽIŽKY
ZE SLOVENSKA NA MORAVU
DNE 28. IX. 1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01211
Souřadnice: N49°21'3.21'' E18°24'16.31''
Pomník přidal: Petr Novák

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Velké Karlovice, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
ZDEJŠÍ FARNOSTI
VE SVĚT. VÁLCE

Z VELKÝCH KARLOVIC
BAROŠ PAVEL, BORÁK JOSEF, DROZD JAN, FOJTÍK FRANTIŠEK, KACELLE FERDINAND, KALINEC MICHAL, KOLÁČEK MICHAL, KOŇAŘÍK JAN, KORYTÁŘ JAN, KŘENEK MICHAL, KVINTA ANTONÍN, MARTINEC FRANTIŠEK, MICHUT JOSEF, MINARČÍK PAVEL, PAVELA JAN, PAVLÍK ALOIS, PETŘEK JOSEF, PETRVALSKÝ JIŘÍ, PLÁNKA FRANTIŠEK, PODEŠVA MICHAL, DRDA PAVEL, SOLANSKÝ ADOLF, SILER ALOIS, TOMEK JOSEF, TŘETINA JOSEF, VIČAN MICHAL, ZETOCHA PAVEL, ŽITNÍK JIŘÍ, VOJVODÍK JAN

Z MALÝCH KARLOVIC
BOLF JOSEF, DOBROZEMSKÝ JOSEF, KALUS PAVEL, KORYTÁŘ JAN – BZOVÉ, KYSUČAN FRANTIŠEK, LATKO PAVEL, MARTINEC PAVEL, MARTINÁK ANTONÍN, PETŘEK JOSEF, PETŘEK JOSEF, PETŘEK PAVEL, PETŘEK FRANTIŠEK, TOMEK FRANTIŠEK, VALCHAŘ FRANTIŠEK, VOJVODÍK FRANTIŠEK, DROZD KAREL, HADVIČÁK MICHAL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01203
Souřadnice: N49°21'33.66'' E18°17'7.78'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Jitka Silná

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jitka Silná, 27.03.2009
Umístění: Velké Karlovice, u mostu přes Vsetínskou Bečvu
Nápis:
VY PADLÍ ZA SVÁ LIDSKÁ PRÁVA,
VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA.
V. Nezval

Oběti fašismu ve Velkých a Malých Karlovicích
1939 – 1945

Bambušek Artur, Blabla Josef, Dolinek František, Borák Josef, Gajdoš Štěpán, Jakeš Bohumil, Kahaj Arnošt, Kollanda Viktor, Kovář Dobromil, Křivčík František, Kyslinger Oldřich, Mužík Cyril, Ondryáš Jan, Pavelka František, Pilát Emil, Štěpánek František, Tomek Cyril, Tomek František, Tomšů Josef, Valchář Josef, Znoj Josef, rodina Bačova – Julius, Marie, Štěpánka, Herta, Jiří, Markéta, František, rodina Zwilligerova – Berthold, Gizela, Ivan, Alice, Meislová růžena, Čechová Olga, rodina Weissova – Richard, Luiza, Jiří, Eliška, Alice, Beck Erich, Alois Holna, Josef Pavlát

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01168
Souřadnice: N49°21'40'' E18°17'1.78''
Pomník přidal: Jitka Silná

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Velké Karlovice, budova rekreačního střediska, u hlavní komunikace
Nápis:
,,NA PAMÁTKU OBČANŮ
LÉSKOVÉHO
PADLÝCH V OBDOBÍ
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY,,

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01175
Souřadnice: N49°21'38.3'' E18°17'0.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Dobromil Kovář

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Velké Karlovice 541, na obchodě
Nápis:
PADLI - ABY VLAST ŽILA
PAMÁTCE DOBROMILA KOVÁŘE
Z VELKÝCH KARLOVIC, KTERÝ POLOŽIL SVŮJ
ŽIVOT PRO VLAST
* 11.11.1913
† 23.11.1944

NEZAPOMENEME
Poznámka:

Obchodník Dobromil Kovář (nar. 11. 11. 1913), který bydlel ve Velkých Karlovicích v čísle 451, se již od roku 1939 podílel na pomoci utečencům a lidem v ilegalitě. V roce 1944 pak spolupracoval s partyzány pod velením D. B. Murzina, kterým dodával jak zprávy, tak potraviny.
Během protipartyzánské akce Tetřev, jej však udal konfident Jan Dvořák a Dobromil Kovář byl zatčen a 23. 11. 1944 byl na rozkaz K. H. Franka veřejně oběšen na jasanu před svým obchodem.
Po válce byl strom pokácen a vznikl z něj památník. Ten později ustoupil rozšiřování silnice a pamětní deska se přemístila na dům, kde Dobromil Kovář žil.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01149
Souřadnice: N49°21'38.3'' E18°17'0.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Pavel Šmejkal

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Velké Karlovice, hřbitov, uprostřed, vedle pomníku Obětem 1. světové války
Nápis:
JOSEF BORÁK
+ 24.6.1922
VE VEL. KARLOVICÍCH
PADL JAKO PARTYZÁN
5.5.1945
VE CHVALČOVĚ LHOTĚ

NEZNÁMÝ VOJÍN
ČSL. ARMÁDY
PADL 3.5.1945

ANDREJ RAPČAN
+ 9.10.1922 V DRÁBSKU
U BŘEZNA N.-HR.
PADL 3.5.1945
NA JAVORNÍCÍCH

NEZNÁMÝ VOJÍN
ČSL. ARMÁDY
PADL 3.5.1945
NA JAVORNÍCÍCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01177
Souřadnice: N49°21'38.3'' E18°17'0.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Velké Karlovice, hřbitov
Nápis:
VARGA JENÖ
ROZS JÁNOS
VARGA FERENC
1945. ÁPR.18.

REÉ ANDOR
45 ÁPR 18

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-29633
Souřadnice: N49°21'38.3'' E18°17'0.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kenotaf Josef Tomšů

Autor: Lenka Šimčíková, 14.09.2013
Umístění: Velké Karlovice
Nápis:
JOSEF TOMŠŮ
UČITEL
* 8.4.1922
UMUČEN 20.2.1945,
V TANNACHERU.
PROČ?

Souřadnice: N49°21'38.3'' E18°17'0.78'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková