Lisková

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Feďo Vrábel, 22.03.2013
Umístění: Lisková, pri hlavnej ceste pred budovou základnej školy
Nápis:
PADLÍ V ROKOCH 1914 – 1918
PUDIŠ PETER
MRVA CYPRIAN
GULEJ EMIL
BOROŇ ŠRAMKO LAURINC
BETOŠIAK LESÁK METHOD
CHOVANEC PETER
KUBALA ELEK
ŠEFFER MALENKA JÚLIUS
GARAJ JÁN,MARTIN ŠUHAJDA
GARAJ FRANTIŠEK
LUKAČ CYPRIAN
MIŠATA LEON
MACKO LUPOTÁK ŠTEFAN
LIKAVEC EMIL
ČESŤ ICH PAMIATKE!

PADLÍ V ROKOCH 1938 – 1945
ŠOLC LUDEVÍT ING.
RICHTER VILIAM
ING ŠTRBINA FRANTIŠEK
SLIAČAN ŠTEFAN
MALENKA ŠEFFER ŠTEFAN
KLAČKO FERDINAND
HORÁRIK JÁN
FORGAČ LEON
PRÍSLUŠNÍCI I. ČS. SBORU Z SSSR
SLOBODNÍK BERKOVIČ ANTON
VOJAK ANTOŇÁK ONDREJ
A 23 OSôB ZAVRAŽDENÝCH V OKOLÍ LISKOVEJ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°05'20.4'' E19°21'07.8''
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamätná tabuľa Vavro Šrobár

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2012
Umístění: Lisková, dom č. 379
Nápis:
V TOMTO DOME SA NARODIL
DR. VAVRO ŠROBÁR
PRVÝ SPLNOMOCNENÝ MINISTER
PRE SPRÁVU SLOVENSKA
*9.VIII.1867 †6.XII.1950

sign. R. HORNÁK.
Poznámka:

Vavro Šrobár (9.8.1867 Lisková - 6.12.1950 Olomouc, pochovaný v Bratislave) politický a verejný činiteľ, publicista a lekár. Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe, pre svoje aktivity bol väznený v Ružomberku (1906), Segedíne (1907-08) a internovaný v Cegléde (1918). Už koncom 19. storočia udržiaval kontakty s T. G. Masarykom. V dňoch prevratu 1918 bol v Prahe, stal sa členom predsedníctva Nár. výboru čs. i rev. NZ, neskôr sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas druhej svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina. Bol v styku s londýnskou exilovou vládou a nadviazal kontakt s dôstojníkmi slov. armády, nezískal však podporu vojenskej zložky odboja. V čase ústupu povstalcov ho hôr sa dostal do ZSSR a 30.1.1945 prišiel do Košíc ako člen delegácie SNR pre oslobodené územie, ako člen tejto delegácie sa zúčastnil v marci 1945 politických rokovaní v Moskve. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad republiky in memoriam (1969)
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás