á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Ing. Vojtěch Beneš

* 4.8.1892 (Letovice)
† 11.11.1943 (Ludwigsburg / Hohenasperg)

Vojtěch Beneš byl od roku 1911, kdy přišel do Brna na studia, členem Sokola Brno I. Po převratu v roce 1918 se zúčastnil s ostatními členy jednoty organizace Pluku svobody v hodnosti nadporučíka a byl pověřen správou budov. V roce 1920 nastoupil službu při agrárních operacích na Moravě a pracoval do roku 1921 při scelování obcí.
V době od 1.6.1921 do 1.7.1922 byl zaměstnán v městském stavebním úřadu Zemského hlavního města Brna, přidělen oddělení projekčnímu pro vodovodní stavby a pracoval na projektech II. vodovodu. Poté byl přidělen městským vodárnám, které vedl od 1. ledna 1923 až do okupace. Spolu se svým náměstkem Ing. Ludvíkem Mackrlem vybudoval z vodáren vzorný podnik, který se stal chloubou města. Čisticí stanice v Pisárkách a městské lázně jsou trvalým památníkem, který po sobě zanechali.
Byl zatčen v akci Albrecht der Erste 1.9.1939, vězněn v Brně na Špilberku a v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Z materiálů není jasné, zda byl propuštěn a znovu zatčen pro odbojovou činnost v Obraně národa, nebo zda byl po vyzrazení odbojového hnutí v Brně převezen z koncentračního tábora do Brna k dodatečným výslechům. Poté byl vězněn v Brně v Sušilových kolejích, převezen do Vratislavi, kde byl 4.11.1942 odsouzen lidovým soudem k pěti letům káznice. Trest si odpykával v káznici Ludwigsburg. V listopadu 1943 zemřel na tuberkulózním oddělení pobočného ústavu Hohenasperg „na plicní TBC a srdeční slabost“, byl pohřben na hřbitově v Aspergu.

Vyznamenání:
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam (číslo matriky 16 402, udělen 16.2.1946)

Kromě VPM níže byl Vojtěchu Benešovi odhalen také Kámen zmizelého. Došlo k tomu 10.9.2015 na adrese Pisárecká 10. Následně se zjistilo, že kámen byl umístěn chybně, protože ulice byla po válce přečíslovaná. Dne 27.6.2016 došlo k novému odhalení kamene v areálu brněnských vodáren na Pisárecké ulici, kde pan Beneš jako ředitel bydlel.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=901

VPM:
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.