á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

letecký střelec des. Vladislav Potůček

* 14.6.1910 (Zliv)
† 20.7.1932 (letiště Malacky (Nový Dvůr))

Letecký střelec Vladislav Potůček od 81. letky Leteckého pluku č. 5

V Knize zemřelých Leteckého pluku 5 (uložena ve VHA Praha), str. 2, je k Vladislavu Potůčkovi uvedeno:
Útvar: Letecký pluk 5
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres a země úmrtí: 1932 20. července na letišti v Malackách, pol. okres týž, země Slovenská
Setnina: 81. letka
Hodnost: desátník
Jméno a příjmení zemřelého: Vladislav Potůček
Místo narození a dom. příslušnosti, pol. okres a země: Zliv, pol. okres Čes. Budějovice, země Česká, příslušný České Budějovice, polit. okres týž, země Česká, podle opisu kmenového listu čís. 173
Náboženství: římskokatolické
Rok narození: 14/6 1910
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatý, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: modelářský praktikant
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, příčina smrti dle ohledacího (ložního) nebo úmrtního lístku: Popálení následkem pádu letadla podle
Kdy a kde byl pohřben: 1932 26. července žehem na hřbitově v Čes. Budějovicích, pol. okres týž, země Česká
Jméno, příjmení a povolání (hodnost) pohřbívajícího nebo protokolujícího kněze: ˙/.
Tomus a folio matriky, jakož i úřad, kde byl tento případ již zapsán: Tom.1932, čís. řád. 55 knihy zemřelých státního matričního úřadu v Malackách.
Poznámka: Povolení k převozu mrtvoly vydáno městským notářským úřadem v Bratislavě, č. 3/146 z 22/7 1932. Svědek kremace Václav Beran, správce krematoria

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - České Budějovice, okres České Budějovice


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.