á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Prof. PhDr. Vladimír Groh

* 26.1.1895 (Holešov)
† 30.9.1941 (Brno, Kounicovy koleje)

Klasický filolog, profesor starověkých dějin FF MU v Brně, národnost česká, státní příslušnost Rakousko-Uhersko, ČSR. Bydliště Brno, Sirotčí (dnes Grohova) 56a.
Vzdělání: 1905–1913 - II. české státní gymnázium v Brně, 1913–1919 obor klasická filologie FF UK, 1919–1920 obor klasická filologie na literární fakultě Královské univerzity v Římě, PhDr. promován 9. 10. 1918 na FF UK v Praze, habilitoval 25. 3. 1921 na FF UK v Praze
Zaměstnání: 1918–1919 středoškolský profesor dívčího reálného gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze, 1919–1921 profesor českého státního (reálného) gymnázia v Praze II, 1921–1926 profesor městského dívčího reformovaného reálného gymnázia v Praze-Smíchově, 21. 3. 1926 mimořádný, v letech 1931–1941 řádný profesor starověkých dějin FF MU v Brně, 1934–1939 suplující profesor starověkých dějin Univerzity Komenského v Bratislavě
Odborné a zájmové organizace: ústředí Československé obce sokolské (župa Jana Máchala, Sokol Brno I), člen, jednatel a místopředseda Matice moravské, zednářská lóže, čestný člen Associazione Romana di Archeologia, dopisovatel KČSN od roku 1929, ČSAVU in memoriam dne 11. 3. 1947, učená společnost Šafaříkova, Instituto di Studi Etruschi ve Florencii
Zajímavé okolnosti: roku 1937 zastupoval Masarykovu univerzitu při slavnostním otevření pohřební kaple J. A. Komenského v Nardenu
Události: Domovské právo v Brně obdržel 27. 1. 1901. V Brně se věnoval horlivě činnosti v Sokole, stal se členem jednoty Brno II a Brno I, kde pravidelně cvičil od roku 1936 v oddělení starších. Byl náměstkem starosty a starostou sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a členem předsednictva Československé obce sokolské.
V odboji zapojen ve skupině Obrana národa (politická skupina), v Petičním výboru Věrni zůstaneme, v kontaktech s pražským odbojem (generál Bílý), sokolským odbojem (dr. Augustin Pechlát). Podílel se na zpravodajské službě, pravidelně byl ve spojení s cizinou prostřednictvím vysílačky umístěné v Židenicích.
Zatčen 6. února 1941 (jiný pramen uvádí datum 30. 9. 1941). Zpopelněn 1. 10. 1941 v Krematoriu města Brna.
Vyznamenání a pocty: Československý válečný kříž 1939 in memoriam, člen České akademie věd a umění I. třídy, čestný člen Sdružení moravských spisovatelů
Pojmenované ulice: Grohova (Brno - Veveří), Grohova (Holešov)

Zdroje (mimo informací z desek):
Foto: Archiv Masarykovy univerzity, Sbírka fotografií I, inv.č. C fot I - 47
Text: Encyklopedie dějin města Brna; http://encyklopedie.brna.cz

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
kenotaf - Holešov, okres Kroměříž
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Holešov, okres Kroměříž
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.