á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

pilot svob. Václav Malík

* 14.6.1910 (Pracejovice)
† 20.7.1932 (letiště Malacky (Nový Dvůr), SK)

Pilot svob. Václav Malík od 81. letky Leteckého pluku č.5

Dle knihy pokřtěných římskokatolické církve děkanství Strakonického 1902 – 1911, str. 346 (ke čtení na digi.ceskearchivy.cz , kniha narozených Strakonice 19A, sken 361) se Václav Vojtěch Malík narodil 14. června 1910 v Pracejovicích č. 2, křtil ho 19. června 1910 děkan Antonín Goetz. Otec Vojtěch Malík, rolník, matka Barbora, rozená Přibová. Pod zápisem je připsáno: Zemřel 20.VII. 1932 v Malackách.


V Knize zemřelých Leteckého pluku 5 (uložena ve VHA Praha), str. 2, je k Václavu Malíkovi uvedeno:
Útvar: Letecký pluk 5
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres a země úmrtí: 1932 20. července na letišti v Novém Dvoru, pol. okres Malacky, země Slovenská
Setnina: 81. letka
Hodnost: svobodník, pilot letec
Jméno a příjmení zemřelého: Václav Malík
Místo narození a dom. příslušnosti, pol. okres a země: Pracejovice, pol. okres Strakonice, země Česká, příslušný tamtéž podle opisu kmenového listu čís. 76
Náboženství: řím. katol.
Rok narození: 14/6 1910
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: strojní zámečník
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, příčina smrti dle ohledacího (ložního) nebo úmrtního lístku: Rozdrcení následkem pádu létadla podle protokolu čj. 6452/32 z 20/7 1932
Kdy a kde byl pohřben: 1932 24. července na hřbitově ve Strakonicích, pol. okres týž, země Česká
Jméno, příjmení a povolání (hodnost) pohřbívajícího nebo protokolujícího kněze: pochoval Václav Maltovec, kooperátor ve Strakonicích
Tomus a folio matriky, jakož i úřad, kde byl tento případ již zapsán: Tom.1932, fol.298 knihy zemřelých děk. úřadu ve Strakonicích
Poznámka: Povolení k převozu mrtvoly vydáno městským notářským úřadem v Bratislavě, č. 3/147. zdrav. z 22/7 1932

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - Strakonice, okres Strakonice


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.