á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

armádní generál Sergej Nikolajevič Vojcechovský

* 28.10.1883 (Vitebsk)
† 7.4.1951 (Ozerlag, Rusko, Irkutská oblast, Tajšet)

Sergej Nikolajevič Vojcechovský, armádní generál, nar. 28.10.1883 Vitebsk, zemřel 7.4.1951 Ozerlag, Rusko, Irkutská oblast, Tajšet; byl československý legionář a generál ruského původu.
Pocházel z ruské šlechtické rodiny, jeho předci působili jako důstojníci v carské armádě.
8. září 1917 se stal náčelníkem štábu střelecké divize čs. legií v Rusku.
Po odchodu většiny ruských důstojníků z legií a jejich nahrazení československými veliteli jako jeden z mála ruských velitelů v legiích zůstal a účastnil se bojů na Transsibiřské magistrále s Rudou armádou. Ke konci roku 1918 již v hodnosti generála bojoval proti bolševikům v rámci Kolčakovy armády. V roce 1920 odcestoval na Krym, kde se zařadil do Wrangelových vojsk, v jejichž rámci se po porážce Rudou armádou podílel na evakuaci zraněných a nemocných do Istanbulu.
V roce 1921 odcestoval do Československa, kde se stal 1. května 1921 příslušníkem československé armády jako generál V. hodnostní třídy. Dne 20. ledna 1922 mu bylo uděleno československé státní občanství. V rámci československé armády stále povyšoval, v roce 1929 mu byla udělena hodnost armádní generál.
V době Mnichovské krize velel 1. armádě a podporoval boj proti Němcům. 1. dubna 1939 byl pensionován a podílel se na organizaci odbojové organizace Obrana národa, vlastní činnosti se pro svoji známost neúčastnil, do roku 1945 žil pod německým dozorem v Praze.
V průběhu pražského povstání byl za nejasných okolností 6.5.1945 zatčen povstalci, propuštěn 12.5.1945 po intervenci generála Číly u Zdeňka Fierlingera, bývalého legionáře a předsedy první poválečné vlády. Ještě týž den však byl odveden neznámým kapitánem Rudé armády ze svého bytu, kam se již nikdy nevrátil, ještě v květnu 1945 byl převezen do Moskvy.
Dne 28.5.1945 na něj byla uvalena vazba z rozhodnutí sovětské kontrarozvědky, odsouzen v září 1945 na deset let (započítáno od 29.5.1945) do pracovního tábora. V Moskvě byl vězněnv Lefertovské vazební věznici a v Butyrské věznici, kde čekal na převoz do tábora. Nejdříve poslán do Užlagu v Gorkijské oblasti v Povolží, kde prožil tři roky. Odtud transportován na jaře 1949 do Ozerlagu v Irkutské oblasti ve východní Sibiři. Do sídla správy tábora v Tajšetu transport dorazil 25.5.1949. Hlavní práce vězňů Orzelagu byla v tajze: v zimě kácení stromů, v létě svážení dřeva a nakládání, přičemž se vše dělalo ručně. Vojcechovskij byl pro špatný zdravotní stav (už před rokem 1939 trpěl žaludečními potížemi) zařazen mezi invalidy a přidělen do táborové nemocnice, kde pracoval jako zdravotník.
Armádní generál Sergej Vojcechovskij zemřel 7.4.1951 a byl pochován na hřbitově ústřední nemocnice Ozerlagu v bezejmenném hrobě č. 4-36 nedaleko vesnice Ševčenko v Tajšetském okrese, asi 35 km severovýchodně od Tajšetu. Jako příčina úmrtí bylo uvedeno „tuberkulóza plic a sešlost věkem“. Československá vláda proti jeho únosu, stejně jako proti únosu řady jiných ruských, ukrajinských aj. protikomunistických emigrantů do Sovětského svazu, nikterak neprotestovala.
Pocty a vyznamenání:
Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, světlý bronz
Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Řád Sv. Stanislava 3. třída
Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Řád Sv. Anny 4. třídy
Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Válečný kříž
Řád Za vynikající službu
Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
Řád Sokola - skupina vojenská s meči
Československý válečný kříž 1914-1919
Medaile vítězství
Československá revoluční medaile
Řád Čestné legie 4. třída
Řád Sv. Sávy 2. třída
Řád Čestné legie 3. třída
Řád Sv. Sávy 1. třída
Řád Jugoslávské koruny 1. třída
Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina in memoriam (udělen 28.10.1997 prezidentem ČR Václavem Havlem)

Zdroje (mimo informací z desek):
databáze VÚA
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/24247
http://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/studie/14.htm
http://www.rok1938.cz/republika-ceskoslovenska/armada/sergej-vojcechovsky/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Vojcechovský
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2877

VPM:
pamětní deska - Izykan (Ozerlag), stát Rusko
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.