á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generálmajor ve výslužbě Rudolf Pernický

* 1.7.1915 (Krhová, okres Valašské Meziříčí)
† 21.12.2005 (Praha)

V roce 1934 maturoval na státním reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Odveden byl dobrovolně v témže roce a 16. 7. 1934 nastoupil vojenskou prezenční službu k dělostřeleckému pluku 107. Do roku 1935 absolvoval školu na důstojníky hrubého dělostřelectva v Olomouci. Jako desátník aspirant byl 1. 3. 1935 přemístěn k dělostřeleckému pluku 108 v Hranicích a dne 30. 9. 1937 zde nastoupil do Vojenské akademie, z níž byl vyřazen 14. 8. 1938 v hodnosti poručík dělostřelectva.

Po okupaci Česko-Slovenska v roce 1939 přešel 26. 6. 1939 hranice do Polska a 7. 7. se přihlásil u čs. vojenské skupiny v Krakově. Z Polska odejel 29. 7. 1939 do Francie, kde 15. 8. vstoupil do Cizinecké legie. Jako sergeant byl přidělen ke 4. pluku Zuávů v Tunisu, ovšem již 26. 9. 1939 byl přidělen k 8. rotě pěšího pluku 2 u čs. pěší divize v Agde. Od 1. 1. 1940 byl přidělen ke 3. baterii.
Po porážce Francie evakuoval 7. 7. 1940 do Británie, kde byl jako nezařazený důstojník přidělen 1. baterii dělostřeleckého pluku 1. Dne 28. 10. byl povýšen na npor. dělostřelectva. Od konce roku 1940 byl přidělen 2. oddělení exilového MNO v Londýně jako instruktor pro vysílání paraskupin do protektorátu.

V září 1944 byl vyslán přes Itálii do vlasti, jako velitel paraskupiny TUNGSTEN. Úkolem dvoučlenného výsadku, který tvořil ještě rotmistr Leopold Musil, bylo vytvořit podmínky pro přijetí letounu, který by z okupovaného Československa dopravil do Británie představitele domácího odboje. Výsadek také dopravoval náhradní krystaly pro radiostanici a měl sloužit jako přijímací skupina pro dodávky materiálu. První pokus o vysazení 7. 10. 1944 byl pro nepříznivé počasí neúspěšný a skupina se vrátila do Bari. Seskok 21. 12. 1944 se již uskutečnil, ale skupina byla kvůli německé protiletadlové palbě namísto u Hlinska vysazena mezi Kolínem a Kutnou Horou. Oba parašutisté tak museli absolvovat sedmidenní stokilometrový pochod sněhem pokrytým terénem. Přijetí na konspirační adrese ve Studnici se nicméně zdařilo a výsadek úspěšně plnil své úkoly až do konce války. K leteckému spojení mezi protektorátem a Británií nakonec nedošlo, naopak skupina v době květnového povstání úspěšně organizovala české povstalecké jednotky v prostoru Nového Města na Moravě.

Po skončení války byl Rudolf Pernický přidělen k 2. oddělení MNO – hlavnímu štábu a 1. 8. 1945 povýšen do hodnosti mjr. děl. Od 1. 10. 1946 do 26. 6. 1948 absolvoval VŠV. Poté byl 16. 7. 1948 přidělen k velitelství 14. divize, kde byl určen přednostou 1. oddělení štábu, ale již 3. 3. 1946 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu ke ztrátě hodnosti a čestných odznaků, a ke dvaceti letům těžkého žaláře. Věznění, které do vyhlášení amnestie trvalo jedenáct let, z velké části strávil na těžbě uranu.

Dne 9. 5. 1960 byl amnestován a 12. 10. 1990 plně rehabilitován. Dne 25. 9. 1990 byl povýšen do hodnosti plukovníka v.v.a následně generálmajora v.v. V roce 2005 byl vyznamenán Řádem bílého lva.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/41
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Pernick%C3%BD
https://www.zena.cz/rudolf-pernicky/r~i:article:36147/
http://radio.cz/cz/rubrika/udalosti/rudolf-pernicky-prevzal-rad-bileho-lva
http://forum.valka.cz/topic/view/35726/Pernicky-Rudolf

VPM:
hrob - Praha 3, okres Praha 3
pomník - Praha 6, okres Praha 6


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.