Litomyšl

Pamětní deska setkání prezidentů

Autor: David Kosina, 21.06.2018
Umístění: Litomyšl, Jiráskova 93, zámek Litomyšl, chodba nalevo od vstupní brány
Nápis:
V TOMTO ZÁMKU USKUTEČNILO SE
15. - 16. DUBNA 1994
SETKÁNÍ SEDMI PREZIDENTŮ
STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

ZÚČASTNILI SE HO:
ARPÁD GÖNCZ
VÁCLAV HAVEL
THOMAS KLESTIL
MICHAL KOVÁČ
MILAN KUČAN
LECH WAŁĘSA
RICHARD VON WEIZSÄCKER

JEDNÁNÍ DALO PODNĚT K DALŠÍM
SCHŮZKÁM HLAV EVROPSKÝCH STÁTŮ
Poznámka:

Schůzka sedmi středoevropských prezidentů v Litomyšli ve dnech 15. - 16. 4. 1994 byla iniciována Václavem Havlem jako neformální a záměrně mimopražské setkání hlav států ke znovu navázání přátelských vztahů po skončení studené války. Během tohoto setkání nebylo projednáno a přijato žádné konkrétní stanovisko a také preferovaná témata jednotlivými prezidentskými účastníky byla velmi různorodá. Thomas Klestil chtěl, ku příkladu, projednávat situaci okolo Jaderné elektrárny Temelín, Arpád Göncz otázku menšin, Milan Kučan válku na Balkáně a Michal Kováč budoucnost visegrádské čtyřky. Pravý význam schůzky spočíval ale v navázání budoucí tradice v setkávání a jednání prezidentů jednotlivých zemí a podle vzpomínek jednoho z účastníků, tehd. maďarského prezidenta Arpáda Göncze, šlo především o vznik fóra, které umožnilo nepřetržitý a neformální dialog mezi západoevropskými státy a středoevropskými zeměmi, připravujícími se na euroatlantickou integraci.
(zdroje: https://www.srdceprovaclavahavla.cz/, https://www.idnes.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina