Památník Obětem holocaustu

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 03.01.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice, na vnější stěně obřadní síně, budova je součástí židovského hřbitova
Nápis:
PAMÁTNÍK OBĚTEM ŠOA 1938-45
Poznámka:

Památník obětem Šoa z Liberce se nachází v obřadní síni libereckého židovského hřbitova. Jména obětí a koncentračních táborů jsou napsána na stěnách, součástí památníku je i schránka s ručně napsanými jmény.
Z celkového předválečného počtu 1700 libereckých Židů přežilo válku údajně jen 37 osob.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Eliaš Král

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
NÁŠ DRAHÝ MANŽEL A OTEC
ELIAŠ KRÁL
Z HEJNIC
NAR. 5.10.1909 ZEMŘ. 14.4.1969
V LETECH 1939-1945 BOJOVAL JAKO ZAHR. VOJÁK
ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
OD FAŠISTICKÉ OKUPACE

ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Král Eliáš (Ickovics, Izkovič, Izkovics, Král - změna jména po válce), osobní číslo Z; RAF/788669 (nové číslo) hodnost LAC brit., národnost rusínská, nar. 5.10.1910, Krivé, okres Teresva (od 01.07.1928 okres Ťačovo). Odveden 03.09.1944 (převeden do čs. letectva), Střední Východ, Jeruzalém.
(zdroj: databáze VÚA Praha)

Na náhrobku je náhrobku je špatně uvedený rok narození, správně je 5. 10. 1910.
Eliáš král byl české národnosti, jeho rodiče patřili k česko-rakouské židovské komunitě, která na východě podnikala.
(zdroj: informace rodiny, Petr Král - syn)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Petr Král

Hrob a kenotaf Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
11 ŽEN UMUČENÝCH NACISTY
V KONC. TÁBOŘE BÍLÝ KOSTEL

ANNA PRAETZEL
25.5.1893-25.11.1944
KRAKOW POLSKO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Ilona Friedová

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
ZDE SPOČÍVÁ
ILONA FRIEDOVÁ
ZEM. 12.4.1945
V KONC. TÁBOŘE BÍLÝ KOSTEL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
Klára Weissová *6.3.1869 zem. 29.4.1942
Elfa Weissová *10.2.1900
Marta Weinertová *8.9.1901
Zahynuli v Konc.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Adela Pollaková

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
ADELA POLLAKOVÁ
ZAHYNULA V TEREZÍNĚ 17.2.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Richard, Valerie, Hanuš Benešovi

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
RICHARD BENEŠ NAR 16.2.1881
VALERIE BENEŠOVÁ ROZ. KRAUSOVÁ NAR. 18.7.1891
HANUŠ BENEŠ NAR. 1928
ZAHYNULI V KONC. TÁBORECH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Dorothea, Georg, Alfred Schelzer

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
ZAHYNULI V KONC.TÁBOŘE:
DOROTHEA SCHELZER
ROZ RIESENFELD
GEORG SCHELZER
ALFRED SCHELZER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Robert Benda

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
ROBERT BENDA
NAR. 15.11.1885
ZEMŘ. V OSVĚČIMĚ
26.10.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf obětí 2. světové války/holokaustu

 • + o skupině VPM (LB, Liberec, židovský hřbitov)
  • Liberec, křižovatka ulic Ruprechtická a Květnové revoluce, Židovský hřbitov, souřadnice středu hřbitova: 50°46'50.399"N, 15°3'45.473"E
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 28.03.2010
Umístění: Liberec, Květnové revoluce, část Ruprechtice
Nápis:
NA PAMÁTKU MUČEDNÍKŮM
MARKUS FÁNY KOHN
JULIUS ŽANKA VOGEL
ERMA JOSEF MICHAL ROŽI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.