Hrob kpt. Jaroslav Blažek

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
Jak těžko odcházel jsem
od Vás moji drazí,
když na smrt byl jsem ještě mladý

kpt.Jaroslav Blažek
22.5.1921 - 2.3.1962

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Brabec

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
František Brabec
* 14.IV.1889
padl pro vlast 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Alois Svoboda

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
ALOIS SVOBODA
* 17.6.1922
+ 19.11.1945
OBĚŤ NACISTICKÉ PERSEKUCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí 2. světové války

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V REVOLUCI
PŘI HÁJENÍ PRAHY PROTI OKUPANTŮM

GUSTAV MACH
?.9.1913 - 11.5.1945

VÁCLAV MACH, ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR SNB
22.7.1911 - 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0009-55712
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Ladislav Betka

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
LADISLAV BETKA
* 15.2.1915
+ 7.5.1945
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0009-55711
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Milan Slačík

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 21.11.2021
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
RODINA
LÉBLOVA
SLAČIKOVA
Poznámka:

Milan Slačík (15.6.1929 Štúrovo, Slovensko - 30.3.2010, Praha)

Milan Slačík se narodil na Slovensku ve Štúrovu, pocházel však z české rodiny, která patřila mezi rodiny osídlující osadu Hodžovo (dnes obec Lipové). Krátce po jeho narození se jeho rodina vrátila k Českým Budějovicím, rodišti jeho otce. V roce 1946 se vyučil v Českých Budějovicích autoklempířem.

Milan Slačík byl odveden dne 19.3.1951, nastoupil vojenskou službu beze zbraně s politickou klasifikací "E" dne 15.4.1951 u 61. pomocného technickému praporu. Do 14.5.1951 konal pěší výcvik jednotlivce beze zbraně. Dne 15.1.1953 byl přemístěn k 51. pomocnému technickému praporu, který byl 1.11.1953 přejmenován na 51. technický prapor. Od 16.4.1953 byl v jeho rámci na "mimořádném cvičení". Rozhodnutím ze dne 20.12.1953 mu byla zrušena klasifikace "E" a dne 24.12.1953 byl propuštěn do zálohy. V rámci PTP působil nejprve jako pomocný pracovník na stavbách, později jako klempíř a autoklempíř. Nejprve na jihu Čech, pak v Komárnu a svou službu ukončil v Praze.

V roce 1957 absolvoval přecvičení u 6. ženijního stavebního pluku a v roce 1959 měsíční cvičení 1. ženijní brigády. Z vojenské evidence byl vyňat k 31.12.1989 na základě dosažení věkové hranice.

Po propuštění od PTP uzavřel 16.4.1954 v Praze sňatek, žil v Praze-Hrdlořezích, měl dvě dcery a až do důchodu pracoval jako autoklempíř. Byl členem Svazu PTP.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Kenotaf Josef Kabrhel

  • + o skupině VPM (P-09, Hrdlořezy, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 29.05.2021
Umístění: Praha 9, Českobrodská, Hrdlořezy, hřbitov
Nápis:
UPOMÍNKA NA SYNA JOSEFA,
HROB V DÁLI
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský