Hroby Obětí 1. světové války

  • + o skupině VPM (SK, Žilina, nový hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, zachované náhrobní kameny
Nápis:
11. Rotmistr dělostř. pluk č. 54, Frant. Švihálek, *1895 +1925
740. Honv. kon. ppl. č. 13, Antal Kosmal, *1882 +22.III.1917
1095. Honvéd ??, Janos Todor, *1894 +23.IX.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hroby Obětí 1. světové války

  • + o skupině VPM (SK, Žilina, nový hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, náhrobní desky zavěšené na pietní stěně u kříže a pamětní desky
Nápis:
1. Fiola József, gyalogos, 101 orosz gyalog ezred, +1914.IX.12.
2. Johann Pepcza, honvéd, Cs. kir. 17. honvéd gyalog ezred, +1924.X.21.
3. Bilajew Fiodor, örvezetö, 16. orosz gyalog ezred, +1914.X.25.
4. Franz Schneider, honvéd, Cs. kir. 27. honvéd gyalog ezred, +1914.XI.3.
5. Winzenz Grill, ?? afûszi, Cs. kir. 3. honvéd gyalog ezred, +1914.XI.19.
6. Valentin Cesar, honvéd, Cs. kir. ?. honvéd gyalog ezred, +1914.XI.17.
7. Gregor Szesko, örvezetö, Cs. és kir. 15. gyalog ezred, 1914.XI.21.
8. Drozdik László, fuzir, Cs. és kir. ?? fuzer ezred, +1914.XI.23.
9. Csernai Pál, gyalogos, Cs. és kir. 10 orosz gyalog ezred, +1914,XI.27
10. Demeter Mihály, honvéd, Nagy kir. 12. honvéd gyalog ezred, +1914.XII.3.
11. Korporal Josef Fabri, k. k. Landw. Inft. Rgt. Nr. 1, +8.XII.1914
12. Josef Bubencsik, dragonyos, Cs. és kir. 8. dragony ezred, +1914.XII.9.
13. Heinr. Baumhauer, gyalogos, Cs. és kir. 75. gyalog ezred, +1914.XII.10.
15. Thomas Janko, nepfelkelö, Nagy kir. honvéd gyalog ezred, +1914.XII.12.
16. We??mann, Hubert Richter, K. Deutsches Artill. Rgt. Nr. 9, +12.XII.1914
17. Horváth Mihály, huszár, M. kir. 3. honvéd husar ezred, +1914.XII.13.
18. Infanterist Josef Peschkus, k. k.Landw. Inft. Rgmt. Nr. 220, +12.XII.1914.
19. Josef Figel, nepfelkelö, Cs. kir. 34. honvéd gyalog ezred, +1914.XII.12.
20. Basil Iwansyszyn, ludász, Cs. és kir. ?? ?? ezred, +1914.XII.15.
21. Baranyi Lajos, örvezetö, M. kir. 16. honvéd gyalog ezred, +1914.XII.15.
22. Treworukum Achim, gyalogos, 58. orosz gyalog ezred, +1914.XII.17.
23. Wiśniowski Márton, kocsis, Cs. és kir. 7 szekerész dandár, +1914.XII.17.
24. Greg. Proskonicki, gyalog, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1914.XII.13.
25. Ludwig Josef Vogel, tizedes, Cs. és kir. 14. gyalog ezred, +1914.XII.18.
27. Anton Turk, honvéd, Cs. kir. 26. honvéd gyalog ezred, +1914.XII.31.
28. Tötnezan Máte, honvéd, M. kir. 22. honvéd gyalog ezred, +1915.I.6.
29. Barka Lajos, ??. Cs. és kir. ??, +1915.I.?
30. Purutzki Jozsef, gyalogos, 71. orosz gyalog ezred, +1915.I.31.
31. Potter Ferencz, +1915.II.27.
32. Robiz Demko, +1915.II.?
33. Ismeretlen, +1915.II.22.
34. Ismeretlen, +1915.II.22.
35. Fülöp György, honvéd, M. kir. 18. honvéd gyalog ezred, +1915.II.22.
36. Johann Kollar, gyalogos, Cs. és kir. 34. dandár ??, +1915.II.23.
36. Vojín býv. pěš. pl. 71, Jan Zavodský, *1897 +16.V.1917
37. Jacob Baran, gyalogos, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1915.II.21.
38. Farkas József, honvéd, M. kir. 13. honvéd gyalog ezred, +1915.II.24.
39. Dunai Agoston, ??
39. Vojín, Neznámý
40. Karl Veilkune, gyalogos, ?? gyalog ezred, +1915.II.23.
40. Vojín, Neznámý
41. Kiss József, gyalogos, Cs. és kir. 34. gyalog ezred, +1915.III.3.
43. Sandorcsin András, gyalogos, Cs. és kir. 71. gyalog ezred, +1915.III.5.
44. Johann Picho, gyalogos, Cs. és kir. 11. gyalog ezred, +1915.III.5.
45. Tomasovics Agost, honvéd, ?? 15. honvéd gyalog ezred, +1915.III.5.
46. Papp János, honvéd, ? kir. 12. honvéd gyalog ezred, +1915.III.6.
47. Landwehrmann Franz Reindl, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. ?1, +1915.III.7.
48. Landwehrmann Georg Thoma, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. ?, +1915.III.7.
49. ?asvári Kálmán, ??, M. kir. ?? ezred, Zsolna, +1915.III.6.
50. Farkas Sándor, honvéd, Cs. kir. ?? honvéd gyalog ezred, +1915.III.7.
51. Karl Poppringer, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 21, +1915.III.6.
52. Juricz András, honvéd, M. kir. 17. honvéd gyalog ezred, +1915.III.7.
53. Simon Mallik, gyalog, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1915.III.7.
54. Leopold Mayer, szekeresz ??, Cs. és kir. 14. szekeresz osztály, +1915.III.8.
55. Nacsa Ignácz, gyalogos, Cs. és kir. 83. gyalog ezred, +1915.III.16.
56. K. K. Korporasl Eduard Klimek, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 31, +1915.III.8.
57. Franz Hejlek, gyalogos, Cs. és kir. gyalog ezred, +1915.III.9.
58. Kristóf Pál, ??, M. kir. ?? ?? ezred, +1915.III.13.
59. Landwehrmann Ignatz Sovadina, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 25, +1915.III.18.
60. Franz Houska, fizír, Cs. és kir. 24. ?? ágyrs ezred, +1915.III.16.
61. Nikelor Radzich, ??. Cs. és kir. ?? ?? ezred, +1915.??.??
62. Johann Milsimer, gyalogos, Cs. és kir. 89. gyalog ezred, +1915.III.13.
63. Andrej Wasylik, gyalogos, Cs. és kir. 58. gyalog ezred, +1915.III.13.
64. Ismeretlen, orosz katona, +1915.III.15.
65. Szalai István, honvéd, M. kir. 24. honvéd gyalog ezred, +1915.III.15.
66. Horváth József, honvéd, M. kir. 31. honvéd gyalog ezred, +1915.III.15.
67. ?zóke József, örvezetö, M. kir. 20. honvéd gyalog ezred, +1915.III.15.
68. Hetz János, gyalogos, Cs. és kir. 25. gyalog ezred, +1915.III.15.
69. Nagy János, gyalogos, Cs. és kir. 19. gyalog ezred, +1915.III.15.
70. Karl König, gyalogos, Cs. és kir. 42. gyalog ezred, +1915.III.17.
71. Megyesi Lajos, gyalogos, Cs. és kir. 37. gyalog ezred, +1915.III.27.
72. Johann Dubas, nepfelkelö, Cs. kir. 35. nepfelkelö gyalog ezred, +1915.III.17.
73. ?riesche Artur, ??, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1915.III.17.
74. Hardi Lörincz, honvéd, M. kir. ?? honvéd gyalog ezred, +1915.III.20.
75. Waćlaw Nowak, ??, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1915.III.20.
76. Fülöp Sándor, gyalogos, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1915.III.27.
77. Civil. děl. býv. prac. odd. 28, O? Henninger, *1890 +2.7.1917
79. Kiss Lajos, ??, Cs. és kir. 72. gyalog ezred, +1915.III.23.
80. Hotye János, gyalogos, Cs. és kir. 85. gyalog ezred, +1915.III.24.
81. Tóth Mihály, gyalogos, Cs. és kir. 83. gyalog ezred, +1915.III.23.
82. Landwehrmann Michael Bachrij, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 33, +1915.III.24.
83. Néder István, gyalogos, Cs. és kir. 30. gyalog ezred, +1915.III.24.
84. Plagany János, gyalogos, Cs. és kir. 21. gyalog ezred, +1915.III.25.
85. Landwehrmann Ludwig Lehner, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. ??, +1915.III.25.
86. Jakob Beutel, ?? ??, +1915.III.25.
87. Ilie Dilitzoi, vadász, Cs. és kir. ?? vadász zuszl??, +1915.III.25.
88. Landwehrmann Rupert Henmayer, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 21, +1915.III.25.
89. Simon Risk?, gyalogos, Cs. és kir. 93. gyalog ezred, +1915.III.24.
90 Civil. děl. býv. prac. odd. 9/61, Jan Březina, *1895 +2.V.1916
92. Josef Taichmann, gyalogos, Cs. es. kir. 74. gyalog ezred, +1915.III.23.
93. Vojín Neznámý
93. Peter Swirk, fizér, Cs. és kir. 28. tab. ágyús ezred, +1915.III.28.
94. Ferdinand Zwickl, gyalogos, Cs. és kir. 21. gyalog ezred, +1915.III.27.
95. Josef Mika, árkász, Cs. és kir. 2. árkász zászlós, +1915.III.23.
96. Landwehrmann Franz Streječek, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 8, +1915.III.23.
97. Krumarszky Jószef, honvéd, M. kir. honvéd gyalog ezred, +1915.III.28.
98. Krausz József, ??, Cs. és kir. ?? ?? ezred, +1915.III.30.
99. Ismeretlen, orosz katona, +1915.III.28.
100. Nagy Antal, tizedes, Cs. és kir. ?? gyalog ezred, +1915.III.29.
101. Landwehrmann Josef Kuba, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 39, +1915.III.31.
102. Radovanovics Ivan, gyalogos, Cs. és kir. 70. gyalog ezred, +1915.IV.1.
103. Barbara Marton, gyalogos, +1915.IV.1.
104. Ismeretlen, orosz katona, +1915.IV.1.
105. Peja György, gyalogos, Cs. és kir. 23. gyalog ezred, +1915.III.31.
106. Johann Gammier, fizer, Cs. és kir. 46. tab. ágyús ezred, +1915.IV.1.
107. Felix Bradler, gyalogos, Cs. és kir. 74. gyalog ezred, +1915.IV.1.
108. Josef Hauptmann, gyalogos, Cs. és kir. 88. gyalog ezred, +1915.IV.2.
109. ?sernák Antal, fizér, M. kir. 7. honvéd tab. ágyós ezred, +1915.IV.2.
111. K. K. Korporal Georg Samberger, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 7, +1915.IV.3.
112. Christián Heinrich Hermann Ulmer, gyalogos, Cs. és kir. 73. gyalog ezred, +1915.IV.2.
113. Tatár István, gyalogos, Cs. és kir. 69. gyalog ezred, +1915.IV.6.
114. Wéber János, gyalogos, Cs. és kir. 32. gyalog ezred, +1915.IV.5.
115. Bodzsán Sima, gyalogos, Cs. és kir. 70. gyalog ezred, +1915.IV.4.
118. Köves David, honvéd, M. kir. 20. honvéd gyalog ezred, +1915.IV.4.
117. Szász Adám, tizedes, Cs. és kir. 101. gyalog ezred, +1915.IV.4.
118. Landwehrmann Ernst Zadrazil, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. ??, +1915.IV.5.
119. Bene János, gyalogos, Cs. és kir. gyalog ezred, +1915.IV.7.
120. Major József, honvéd, M. kirr. 20. honvéd gyalog ezred, +1915.IV.5.
121. Andras Birner, gyalogos, Cs. és kir. gyalog ezred, +1915.IV.7.
122. Lanwehrmann Stanislaus Stasa, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 1, +1915.IV.7.
123. Landwehrmann Heinrich Brantigam, k. k. Landw. Inft. Rgmt. Nr. 6, +1915.IV.7.
Poznámka:

Slovník: gyalogos – pěšák
katona – voják
vadász – střelec
orosz – ruský
Cs. (császár) – císařský
kir. (királyi) - královský
század - rota
dandár - brigáda
ezred – pluk
osztály - divize
örvezetö – svobodník
tizedes – desátník
ismeretlen - neznámý


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 120 VPM
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (SK, Žilina, nový hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Pietna, ústřední kříž u vstupu na hřbitov
Nápis:
PADLÝM VOJAKOM
PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
24.5.2007
Poznámka:

Z dřívějšího Polního vojenského hřbitova v Žilině zůstaly pouze tři náhrobní kameny a několik desítek náhrobních desek, které jsou situovány kolem kříže na Novém hřbitově. Vše zachováno zásluhou správce hřbitova pana Vincenta Francla. K nim v roce 2007 zřízena pamětní deska.
Na původním místě tohoto hřbitova, kde byly uloženy ostatky 1276 obětí 1. světové války, kteří zemřeli v žilinské vojenské barákové nemocnici, byl po válce vybudován hřbitov s centrálním pomníkem padlých, který v té době patřil mezi nejkrásnější vojenské hřbitovy v Evropě. Byli tu pochováni Slováci, Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusové, Srbové, Němci, Rakušané, Italové, Rumuni, Turci a mnoho neznámých obětí. Postupným rozšiřováním starého hřbitova a budováním estakády po roce 1970, mezinárodní vojenský hřbitov v Žilině, definitivně zanikl. Jistou dobu byl zachován hrob č. 740, ani ten se nezachoval. Pamětníci uvádějí, že na tomto hřbitově bylo 26 000 jednotlivých i společných hrobů.
(zdroj http://zilina-gallery.sk/wiki/Zajatecký_tábor_v_Žiline )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička