Telč

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 17.08.2013
Umístění: Telč, náměstí Jana Kypty, zadní vchod do kostela Sv. Jakuba
Nápis:
RUDOLF ADLER 1874 – 1942 TREBLINKA
JOSEF BECKER 1909 – 1945 SEESEN
HERMÍNA BECHYŇSKÁ 1861 – 1943 TEREZÍN
JOSEF BENEŠ 1924 – 1943 OSVĚTIM
FRANTIŠEK BERAN 1897 – 1942 OSVĚTIM
ABRAHAM BERNSTEIN 1884 – 1944 OSVĚTIM
EMA BERNSTEINOVÁ 1887 – 1944 OSVĚTIM
KAREL BLAŽEK 1884 – 1943 OSVĚTIM
MUDR. ARNOŠT BÖHM 1903 – 1944 OSVĚTIM
EVŽENIE BÖHMOVÁ 1892 – 1944 OSVĚTIM
RITA BÖHMOVÁ 1914 – 1944 OSVĚTIM
PŘEMYSL COUFAL 1901 – 1941 OSVĚTIM
BEDŘIŠKA ČEŠKOVÁ 1897 – 1943 OSVĚTIM
OLDŘICH DOUDA 1913 – 1942 WOLAU
JAN DRMOLA 1897 – 1942 VRATISLAV
MOŘIC DUB 1885 – 1945 OSVĚTIM
KAREL DVOŘÁK 1903 – 1944 BRANDENBURG
RICHARD FISCHMANN 1880 – 1942 OSVĚTIM
ELIŠKA FISCHMANNOVÁ 1887 – 1944 OSVĚTIM
JOSEF FIŠER 1886 – 1942 OSVĚTIM
HEŘMAN FRIED 1868 – 1942 TEREZÍN
EMILIE FRIEDOVÁ 1875 – 1943 OSVĚTIM
OTA FURCHT 1943 – 1942 ?
MARIE FURCHTOVÁ 1910 – 1942 ?
VLASTA FURCHTOVÁ 1935 – 1942 ?
HERMÍNA FURCHTOVÁ 1868 – 1942 TŘEBÍČ
LUDVÍK HAHN 1877 – 1942 RAASIKA
MARIE HAHNOVÁ 1884 – 1942 RAASIKA

KAMIL HAHN 1921 – 1942 RAASIKA
JUDR. MOŘIC HEILIG 1895 – 1942 OSVĚTIM
FRANTIŠKA HEILIGOVÁ 1897 – 1942 ?
HANUŠ JINDŘICH HEILIG 1928 – 1942 ?
RICHARD ARNE HEILIG 1931 – 1942 ?
KAREL HERMANN 1901 – 1943 TEREZÍN
JOSEF HOLZBAUER 1891 – 1941 VÝMAR
ADÉLA HOLZBAUEROVÁ 1891 – 1942 RAVENSBRÜCK
BEDŘICH HOLZBAUER 1925 – 1944 OSVĚTIM
ANTONÍN HRONEK 1883 – 1941 POČÁTKY
LADISLAV CHALUPSKÝ 1911 – 1942 OSVĚTIM
WALTR INWALD 1914 - ?
HYNEK ISTERNITZ 1900 – 1941 RAVENSBRÜCK
JOSEF JIČÍNSKÝ 1894 – 1943 ?
JAN JIROUŠ 1894 – 1944 FLOSSENBURG II
KAREL KÖNIG 1890 – 1942 ?
OTA KÖNIG 1926 – 1942 ?
KAREL KÖPPL 1883 – 1944 BUCHENWALD
BOHUMÍR KORNSTREICHER 1884 – 1942 ?
OLGA KORNSTREICHEROVÁ 1893 – 1942 ?
FRANTIŠEK KUHN 1896 – 1945 BRANDENBURG
RUDOLF KUNŠTÁR 1906 – 1941 OSVĚTIM
ALFRÉD LAUER 1873 – 1942 TREBLINKA
EMIL LAUER 1880 – 1942 ?
EMA LAUEROVÁ 1909 – 1942 ?
MUDR. MARIE LAUEROVÁ 1910 – 1942 ?
VĚRA LAUEROVÁ 1912 – 1942 ?
JULIUS LAUER 1884 – 1942 ?

HERMÍNA LAUEROVÁ 1888 – 1942 ?
ROBERT LAUER 1921 – 1944 OSVĚTIM
IRMA LAUEROVÁ 1922 – 1942 ?
JAKUB LAUER 1878 – 1942 ?
KAMILA LAUEROVÁ 1893 – 1942 ?
MARTA LAUEROVÁ 1921 - ?
HELENA LAUEROVÁ 1922 – 1942 ?
OLGA LAUEROVÁ 1914 – 1942 ?
KAREL LAUER 1928 – 1942 ?
MAX LAUER 1877 – 1942 TREBLINKA
RŮŽENA LAUEROVÁ 1875 – 1942 TREBLINKA
RICHARD LAUER 1875 – 1942 TREBLINKA
LUDVÍK LAUER 1934 – 1942 ?
LEOPOLD LAUER 1882 – 1942 ?
CECILIE LAUEROVÁ 1891 – 1942 ?
OTA LAUER 1927 – 1942 ?
OLGA LAUFEROVÁ 1876 – 1942 ?
ALŽBĚTA LAUFEROVÁ 1881 – 1942 ?
VÍTĚZSLAV LÖFF 1889 – 1942 ?
RŮŽENA LÖFFOVÁ 1886 – 1942 ?
MIROSLAV MAGNI 1916 – 1945 KRAHULČÍ
HELENA MAHLEROVÁ 1870 – 1942 TEREZÍN
KAREL MALEČEK 1916 – 1945 KRAHULČÍ
ERICH MANDL 1924 – 1942 ?
ALOIS MAREČEK 1896 – 1945 POCHOD SMRTI
EMANUEL MÜLLER 1906 – 1944 BRANDENBURG
JAROSLAV NADRCHAL 1909 – 1941 WOLLAU
FRANTIŠEK NAGEL 1889 – 1944 OSVĚTIM
VLASTA NAGELOVÁ 1900 – 1944 OSVĚTIM
VĚRA NAGELOVÁ 1921 – 1944 OSVĚTIM
MIROSLAV NAGEL 1922 – 1943 OSVĚTIM
JUDR. ALOIS NEUMANN 1876 – 1941 BUCHENWALD

IDA NEUMANNOVÁ 1889 – 1942 RAVENSBRÜCK
RŮŽENA NEUMANNOVÁ 1874 - ? TREBLINKA
MUDR. ZDENĚK NEUMANN 1905 – 1943 BRNO
BOHUMIL NOREK 1896 – 1942 OSVĚTIM
JAN NOVÁK 1889 – 1943 VRATISLAV
VÁCLAV NOVOHRADSKÝ 1892 – 1944 BRANDENBURG
BOHUMIL NYPL 1887 – 1945 POCHOD SMRTI
BERTOLD ORNSTEIN 1879 – 1942 ?
IDA ORNSTEINOVÁ 1879 – 1942 ?
JAN PENK 1903 – 1944 BRIEGEN
OLGA PFEFFEROVÁ 1900 – 1942 ?
MOŘIC PICK 1883 – 1942 TEREZÍN
KAMILA PICKOVÁ 1886 – 1944 OSVĚTIM
MARIE PICKOVÁ 1924 – 1944 OSVĚTIM
LUDVÍK POLÁK 1891 – 1945 FLOSSENBURG
ZDENĚK POLLAK 1920 – 1942 ?
FRANTIŠKA POLLAKOVÁ 1891 – 1942 ?
HUGO POSAMENTER 1879 – 1942 ?
IRMA POSAMENTEROVÁ 1888 – 1942 ?
OTA POSAMENTER 1927 – 1942 ?
RUTH POSAMENTEROVÁ 1932 – 1942 ?
KAREL POSPÍCHAL 1899 – 1942 BRNO
OTILIE RAŽDOVITZOVÁ 1878 – 1942 ?
ARNOŠT RAŽDOVITZ 1896 – 1943 OSVĚTIM
MARTA RAŽDOVITZOVÁ 1899 – 1942 ?
MELANIE REITZEROVÁ 1882 – 1942 ?
CHARLOTTA SCHRECKEROVÁ 1876 – 1942 ?
ANNA SCHRECKEROVÁ 1912 – 1942 ?
KAREL SCHRECKER 1905 – 1943 OSVĚTIM
MARTA SCHRECKEROVÁ 1904 – 1943 OSVĚTIM
JIŘÍ SCHRECKER 1939 – 1943 OSVĚTIM
BOHUMIL SÍS 1899 – 1944 BRANDENBURG

EMANUEL STEIN 1893 – 1942 ?
LEO STEIN 1895 - ?
EVA STEINOVÁ 1931 – 1944 OSVĚTIM
OTTO SVATOŇ 1917 – 1945 KRAHULČÍ
ANTONÍN SVOBODA 1916 – 1945 KRAHULČÍ
FRANTIŠEK ŠINDELÁŘ 1883 – 1940 BUCHENWALD
JOSEF ŠUBRT 1898 – 1943 OSVĚTIM
RICHARD TAUB 1890 1943 OSVĚTIM
ANNA TAUBOVÁ 1894 – 1942 RAVENSBRÜCK
CHARLOTTA TAUBOVÁ 1926 – 1944 OSVĚTIM
EMILIE TAUBOVÁ 1930 – 1944 OSVĚTIM
ARNOLD TAUB 1928 – 1944 OSVĚTIM
KAREL TURNOVSKÝ 1895 – 1942 ?
RACHEL TURNOVSKÁ 1897 – 1942 ?
ILSA TURNOVSKÁ 1924 – 1942 ?
MARGITA TURNOVSKÁ 1929 – 1942 ?
FRANTIŠEK VOMELA 1921 – 1945 KRAHULČÍ
FRANTIŠEK VRÁNA 1911 – 1945 KRAHULČÍ
OSKAR WEINER 1905 – 1943 OSVĚTIM
VIKTOR WEINER 1894 – 1942 OSVĚTIM
ALFRÉD WEISEL 1884 - ?
ING. MAX WEISEL 1886 - ?
ING. JAROSLAV ZAPLETAL 1911 – 1945 HOY - ORKNEJE

OBĚTEM
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
MĚSTO TELČ
Poznámka:

Zapletal Jaroslav, četař, osobní číslo Z; Z-10.500.657; RAF/788553, nar. 12.5.1911, Jevíčko, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 7.2.1941, Egypt, nováček. Zahynul 1.1.1945 Británie, ostrov Hoy, zátoka Rackwick, Orkneje, při havárii po startu k operačnímu letu, Liberator FL949 (PP-Y), 8.1.1945 pohřben Ilfracombe (Devon).
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-08898
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 17.08.2013
Umístění: Telč, náměstí Jana Kypty, zadní vchod do kostela Sv. Jakuba
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 1918 Z FARNOSTI TELECKÉ VĚNOVALI POZŮSTALÍ A PŘÁTELÉ LP 1922
OTČE NÁŠ PROBUĎ K VĚČNÉMU ŽIVOTU A SHLEDÁNÍM ODMĚŇ POKORNOU RODINU DÍTEK SVÝCH
SÁM PAK PÁN POKOJE DEJŽ VÁM POKOJ VĚČNÝ
K ŽIVOUCÍM VOLÁ HLAS NEVINNÝCH OBĚTÍ Z DALEKÝCH V CIZINĚ HROBŮ ŘIĎTE SE ZÁKONEM BOŽÍM A ŽIJTE V BRATRSKÉ LÁSCE PRÁCI A SVORNOSTI PRO BLAHO A ROZKVĚT SVOBODNÉ VLASTI
SV. VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM.

(pamětní deska vlevo)
BURIAN LEOP., KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK V URBANOVĚ, *1885 V DOL. DVORCÍCH. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. V ÚNORU 1915 ZAJAT V RUSKU, +TYFEM 2./4.1915 V TAŠKENTU.
KUČERA ANTONÍN, KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK V URNABOVĚ, *1888 V DOL. DVORCÍCH. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL., +ÚPLAVICÍ 22./10.1914 V TARNOVĚ (HALIČ).
KUČERA RUDOLF, KATOL., SVOB. ROL. SYN V DOL. DVORCÍCH, *TAM R. 1892. OD 1916 U 4. DĚL. PL. NA RUM. BOJ. ONEM. SRDEČ. VADOU, + V TELČI 8./3.1921, POCH. U SV. ANNY.
BUDEK FRANTIŠEK, KATOL., SVOB. DĚLNÍK V DOUPI, *1897 VE VANOVĚ. OD 1916 U 81. PĚŠ. PL. PADL 5./10. 1916 U LESA LYSONIA U BŘEŽAN (HALIČ).
DOLEŽAL JOSEF, KATOL., SVOB. DĚLNÍK V DOUPI, *1896 V DOUPI. OD 1914 U 2. PL. HOR. DĚL. NA RUSKÉM BOJIŠTI ONEMOCNĚL, + R. 1915 V KOVELU.
KŘEN JAKUB, KATOL., ŽENATÝ KOČÍ V DOUPI, *1890 V RADKOVĚ. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 1915 ZAJAT V RUSKU, +V ČERVNU 1915 V TROJICKÉM TÁBOŘE, GUB. SAMARSKÁ.
BÁRTŮ JAN, KATOL., SVOBODNÝ ROL. SYN V DYJICI, *1899 V DYJICI. OD 1917 U VOZATAJSKÉHO SBORU, +ÚPLAVICÍ 25./9.1917 NA ITALSKÉ FRONTĚ, POCH. V DOLNÍ IDRII (UKRAJINA).
JANOUŠEK JOSEF, KATOL., SVOBODNÝ ROL. SYN V DYJICI, TAM *1882. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. 7./9.1915 ZAJAT V RUSKU, +14./1.1916 V TROJICKÉM TÁBOŘE, GUB. SYR-DARJA.
TUŠER JOSEF, KATOL., ŽENATÝ ZEDNÍK V DYJICI, *1886 V DYJICI. OD 1914 U 42. PĚŠ. PLUKU. 7./6.1916 ZAJAT V RUSKU, +12./3.1918 ZÁNĚTEM POHRUDNICE V MOSKVĚ.
TUŠER VÁCLAV, KATOL., SVOBODNÝ ZEDNÍK V DYJICI, *1882 V DYJICI. OD 1912 U 42. P. POL. DĚL. PO ÚTRAPÁCH VÁLEČNÝCH +10./5.1916 V DYJICI, POCHOV. U SV. ANNY V TELČI.
VONDRÁČEK FRANT., KATOL., ŽEN NÁDENÍK V ROSIČKÁCH, *1875 V DYJICI. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. 4./8.1916 ZRANĚN ZAJAT V RUSKU, +30./10.1916 PŘI EXPLOSI NEMOCNICE V NIŽNÍM NOVGORODU.
CECH JOSEF, KATOL., ŽENATÝ CHALUPNÍK V HOSTĚTICÍCH, *1874 V DOLNÍ VILÍMČI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. +10./4.1918 SKVRNITÝM TYFEM VE LVOVĚ.
SEDLÁČEK FRANT., KATOL., SVOB. ROL. SYN V HOSTĚTICÍCH, *TAMTÉŽ 1890. OD 1911 U TYR. STŘELCŮ +STŘELEN DO HLAVY 10./9.1914 U LELECHOVKY V HALIČI.
NOVÁK EMANUEL, KATOL., SVOBODNÝ DĚLNÍK V KRAHULČÍ, *1895 V KRAHULČÍ. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PADL 8./11.1917 U SOLKY V BUKOVINĚ.
SKLENKA FRANT., KATOL., ŽENATÝ MLYNÁŘ V KRAHULČÍ, *1881 V KRAHULČÍ. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL 8./1.1917 U KOPCE LYSONIA U BŘEŽAN V HALIČI.
SRB FRANT., KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK V KRAHULČÍ, *1885 V KRAHULČÍ. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. RANĚN U LVOVA, +4./8.1915 V NEMOCNICI V KEČKEMETU V UHRÁCH.
SRB TOMÁŠ, KATOL., SVOBODNÝ PEKAŘ V KRAHULČÍ, *R. 1887 V KRAHULČÍ. OD 1914 U 24. ZEMĚBR. PLUKU. PADL 27./3.1915 V KARPATECH.
HYBÁŠEK FRANT., KATOL., SVOB. TRUHLÁŘ VE VÍDNI, *1897 V MYSLIBOŘI. OD 1917 U 1. PL. PEVN. DĚL. +SOUCHOTINAMI 28./1.1917 VE VÍDNI.
NOVÁK ANT., KATOL., ROL. SYN V MYSLIBOŘI, *1899 V MYSLIBOŘI. OD 1918 U 7. PL. DĚL. PO PŘEVRATU +22./1.1919 TYFEM V NITŘE NA SLOVENSKU.
NOVÁK CYRIL., KATOL. SVOBODNÝ KOLÁŘ V TŘEŠTI, *1885 V MYSLIBOŘI. OD 1916 U 14. PL. STŘEL. PADL 9./9.1917 U HOJE, OKR. GORICE V PŘÍMOŘÍ.
SKOUMAL ANT., KATOL., ŽEN. ZEDNÍK V MYSLIBOŘI, *1879 V URBANOVĚ. OD 1914 U PL. ZÁKOP. PODLEHL ZRANĚNÍ DO BŘICHA 17./10.1914 V NEMOCNICI VE VIRCZAVIČI (HALIČ).
SKOUMAL FRANT., KATOL., SVOB. ROL. SYN V MYSLIBOŘI, TAM *1894. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PO PŘEVRATU U 31. ČSL. P. PL. +18./8.1919 ZÁNĚTEM PLIC V RUŽOMBERKU.
SKOUMAL FRANT., KATOL., ŽENATÝ DOMKÁŘ V MYSLIBOŘI, TAM *1894. OD 1914 U 38. PRAP. DOM. +2./9.1918 MALARIÍ V LJEŠI V ALBÁNII.
VACEK FRANT., KATOL., ŽENATÝ ŘEZNÍK V MÍSKOVICÍCH, *1880 V MYSLIBOŘI. OD 1915 U 14. PL. ZEM. PADL 12./6.1915 U SOKOLOVA, POCHOVÁN V LANCUTU U ŘEŠOVA (HALIČ).
HOLEC FRANT., KATOL., SVOB. ŠOFÉR VE VÍDNI, *1886 V ROSIČKÁCH. OD 1914 U 6. PL. DRAG. BYL 1./6.1915 NEOPATRNOSTÍ SPOLUVOJÍNA ZASTŘELEN, POCHOVÁN V NASZÓDĚ (SEDMIHRADY).
KREJČÍ CYRIL, KATOL., ŽENATÝ DEPUTÁTNÍK NA ROSIČKÁCH, *1872 V DYJICI. OD 1914 U 412. PRAP. ETAP. +4./4.1916 V NEMOCNICI V DOLINĚ (HALIČ).
BURIAN TOMÁŠ, KATOL., ŽENATÝ ŘEZNÍK V ŘÍDELOVĚ, *1883 V ŘÁSNÉ. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL 23./3.1915 V KARPATECH, POCH. U BOLIN PUSTY.
HOLEC FRANTIŠEK, KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK V ŘÍDELOVĚ, *1877 B ŘÍDELOVĚ OD 1914 U 11. PĚŠ. PL. DOM. PADL 14./6.1916 V TYROLÍCH.
ŠENIGL FRANT., KATOL., SVOB. PEKAŘ V TELČI, *1897 V ŘÍDELOVĚ. OD 1917 U 81. PĚŠ. PL. ZAJAT V ITALII VSTOUPIL 15./5.1918 DO ČSL. LEGIE, +8./12.1918 ZÁNĚTEM PLIC V PADOVĚ.
KREJČÍ FRANT., KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK VE STUDNICÍCH, TAM *1877. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PO VÁLEČNÝCH ÚTRAPÁCH +DOMA 18./11.1917, POCHOVÁN U SV. ANNY V TELČI.
PŘIBYL VOJTĚCH, KATOL., ŽENATÝ TESAŘ VE STUDNICÍCH, TAM *1877. OD 1914 U 1. PL. ZEMĚB. PODLEHL ZRANĚNÍ 13./3.1915 V CISNĚ (HALIČ).
JAROŠ JOSEF, KATOL., SVOB. ZEDNÍK VE VANOVĚ. *1897 VE VANOVĚ. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. +22./3.1916 ZÁNĚTEM MOZKU V TŘEBÍČI.
NĚMEC FRANT., KATOL., SVOBODNÝ ROL. SYN VE VANOVĚ, TAM *1893. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 22./3.1915 RANĚN V KARPATECH, +17./6.1915 V BUDAPEŠTI.
TVRZ ADOLF, ČBR, SVOBODNÝ KOLÁŘ VE VANOVĚ. *1892 V BRANDLÍNĚ. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL 25./2.1915 V KARPATECH, POCHOVÁN V ČERMENYU.
MRKVA JAN, KATOL., SVOBODNÝ DĚLNÍK VE VANŮVKU. *1883 VE VANŮVKU. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. 1915 ZAJAT V RUSKU, + 25./2.1916 V GUB. ORENBURSKÉ.
MUSIL JOSEF, KATOL., SVOBODNÝ ŘEZNÍK VE VANŮVKU. *1886 VE VANŮVKU. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 1914 UHOŘEL NA RUSKÉM BOJIŠTI.
DVOŘÁK ANT., KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK VE VOLEVČICÍCH. *1878 VE VOLEVČICÍCH. OD 1915 U 24. DOM. PL. +4./7.1915 V DEMBICI, OKR. ROPCZYCE (HALIČ)
DVOŘÁK JAN, KATOL., SVOB. ROL. SYN VE VOLEVČICÍCH. *1891 VE VOLEVČICÍCH. OD 1916 U 1. PRAP. ZÁKOP. PADL V ZÁŘÍ 1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI.
KEŠNAR FRANT., KATOL., SVOB. ZEDNÍK VE VOLEVČICÍCH, *1894 V ŽATCI. OD 1914 U 14. ZEMĚBR. PL. PADL 13./9.1915 NA RUSKÉM BOJIŠTI U MĚSTA ULYS.
ŠIMEK FRANT., KATOL., SVOB. ROL. SYN VE VOLEVČICÍCH, TAM *1877. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. ZRANĚN 9./9.1914 NA RUSKÉM BOJ. +24./9.1914 V NEM. V ARADU (UHRY).
ČECH EDUARD, KATOL., SVOB. KREJČÍ VE ZVOLENOVICÍCH, TAM *1893. OD 1916 U 11. PL. DRAG. +8./4.1917 V NEMOCNICI V BESZTERCZI (UHRY).
ČECH KAREL, KATOL., SVOB. PEKAŘ VE VÍDNI, *1890 VE ZVOLENOVICÍCH. OD 1914 U 14. ZEMĚBR. PL. PO VÁLEČNÉM STRÁDÁNÍ +DOMA SOUCHOTINAMI 18./3.1916, POCH. U SV. ANNY V TELČI.
VANÍČEK FRANT., KATOL., SVOB. TESAŘ VE ZVOLENOVICÍCH, TAM *1893. OD 1914 U ZÁKOP. PADL 7./10.1915 V SRBSKU, POCH. NA LEVÉM BŘ. DUNAJE PROTI BĚLEHRADU.
BISINGER ZDENĚK, KATOL., SVOB. LESNICKÝ PŘÍRUČÍ VE WALDENFELSU, *1892 V TELČI. OD 1913 U 15. PL. ZEMĚB. PADL 20./11.1914 U KRZYVOPLOT U WOLBROMU (RUS. POLSKO).
BRÝDA FRANTIŠEK, KATOL., SVOBODNÝ ŘEZNÍK V TELČI, *1885 V PODLAŽICÍCH U CHRUDIMĚ. OD 1914 U DĚL. HORS. PL. BOS. PADL V R. 1915 NA SÁVĚ.
BUDEK JOSEF, KATOL., SVOBODNÝ ZÁMEČNÍK V TELČI, *1891 V TELČI. OD 1913 U 81. PĚŠ. PL. ZAJAT V SRBSKU, TAM +6./6.1915 VE VALJEVU.
BUK ANTONÍN, KATOL., SVOBODNÝ ZÁMEČNÍK V TELČI, *1891 V ŽATCI. OD 1914 U 24. DOM. PL. PO 11 BITVÁCH ZAJAT 15./6.1915 V RUSKU, +11./3.1918 SOUCHOTINAMI V SAMAŘE.
BUREŠ FRANT., KATOL., SVOB. PEKAŘ VE VÍDNI, *1891 V TELČI. OD 1912 U 81. PĚŠ. PL. 1914 ZAJAT V SRBSKU, +8./2.1916 ZÁPALEM STŘEV NA OSTROVĚ ASINARO.
BUSTA JOSEF, KATOL., ŽEN. ŘEZNÍK HOSTINSKÝ V TELČI, *1869 V MARKVARTICÍCH. OD 1916 U 14. PRAP. SAP. 1916 ZRANĚN NA ITALSKÉM BOJ. +1./9.1916 V JIHLAVĚ, TAM POCHOVÁN
CEJNAR KAREL, KATOL., ŽENATÝ OBCHODNÍK V TELČI, *1882 V TELČI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. +20./1.1915 V TELČI, POCHOVÁN U SV. ANNY.
ČERNÝ ANTONÍN, KATOL., SVOBODNÝ AKT. DŮSTOJNICKÝ ZÁSTUPCE 81. PĚŠ. PL., *1885 V TELČI. PADL 2./7.1917 U KONIUCH V HALIČI.
ČERNÝ JOSEF, KATOL., ŽENATÝ EVID. GEOMETR V MOR. BUDĚJOVICÍCH, *1882 V TELČI. OD 1914 PORUČÍK 31. ZEMĚBR. PL. PADL 21./11.1914 U WOLBROMU – KALIŠE (POLSKO).
DÁŇA JOSEF, KATOL., SVOBODNÝ KNIHAŘ V TELČI, *1896 V TELČI. OD 1915 U 81. PĚŠ. PLUKU. PADL 14./8.1916 U BOŽÍKOVA V HALIČI.
DÁŇA LUDVÍK, KATOL., SVOBODNÝ ÚČETNÍ V BÍLOVCI VE SLEZSKU, *1891 V TELČI. OD 1917 U 81. PĚŠ. PL. PADL 18./11.1914 V PARKCSZOWICÍCH, GUB. PIOTROW (RUS. POLSKO).
DOSKOČIL RUD., KATOL., SVOB. ROL. SYN V TELČI, *1895 V TELČI. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. 16./5.1915 ZRANĚN NA RUS. BOJ. PADL 6./8.1916 NA ITAL. BOJIŠTI NA MONTE SABATINO.
DUŠEK FRANT., KATOL., ŽENATÝ ZEDNÍK V TELČI, *1879 V MRÁKOTÍNĚ. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PADL 21./7.1915 V TOUSTOBABY U ZLATÉ LÍPY.
DUŠEK JOSEF, KATOL., SVOB. OBUVNÍK V TELČI, *1895 V TELČI. OD 1915 U 81. PL. ZEMĚBR. 1916 ZAJAT V RUSKU, TAM +21./10.1916, POCHOVÁN V GOMELU, GUB. MOHILEVSKÁ.
DVOŘÁK VLADIMÍR, KATOL., SVOBODNÝ KNIHKUPECKÝ ÚČETNÍ V BRNĚ, *1894 V TELČI. OD 1914 U 8. PĚŠ. PL. PADL 25./5.1915 U MACHOWA (HALIČ).
FURCHT VIKTOR, ISRAEL., SVOB. OBCHOD. PŘÍRUČÍ V TELČI, *1895 V TELČI. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PADL 10./5.1916 U JANNIANA (ITALIE).
HADRAVSKÝ JOSEF, KATOL., ŽENATÝ DĚLNÍK NA PILE V TELČI, *1873 V TELČI. OD 1914 U 24. PRAP. DPMOBR. +ZÁPALEM PLIC 10./3.1918 VE VÍDNI.
HAMERNÍK ALOIS, KATOL., SVOBODNÝ NATĚRAČ V TELČI, *1891 V TELČI. OD 1912 U 14. PL. ZEMĚBR. PADL 27./8. 1914 U ZAMOŠČE.
HARTL FRANT., KATOL., ŽENATÝ DĚLNÍK NA PILE V TELČI, *1886 V TELČI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 1916 RANĚN DO BŘICHA NA RUSKÉM BOJIŠTI, +DOMA 7./9.1918, POCH. U MATKY BOŽÍ.

(pamětní deska vpravo)
HLOŽEK JAN, KATOL., ŽEN. TESAŘ V TELČI, TAM *1882, OD 1914 U 14. ZEMĚBR. PL., 10./12.1914 ZAJAT NA RUS. BOJ. +8./8.1917 SOUCHOTINAMI V NEM. V OMSKU NA SIBIŘI.
HOFBAUER JAN, KATOL., SVOB. KOVÁŘ V TELČI, TAM *1891, OD 1912 U 14. PL. ZEMĚBR., 1914 ZRANĚN NA RUSKÉM BOJIŠTI, ZEMŘEL 31./1.1915 V NEMOC. VE SVITAVÁCH U BRNA.
HOŠEK FRANT., KATOL., SVOBODNÝ KOČÍ V TELČI, U 15. PL. DRAG. PADL 1915 NA SRBSKÍM BOJIŠTI.
HRADECKÝ MARTIN, KATOL., ŽEN. DĚL. NA PILE V TELČI, *1876 V JEZOVICÍCH, OD 1914 U 35. DOM. PL., 21./12.1916 ZASYPÁN LAVINOU NA MARMOLATĚ, POCH. CAVALESE (TYROLY).
KADEŘÁVEK JOSEF, KATOL., ŽEN. TESAŘ V TELČI, TAM *1891, OD 1914 U ++. PL. DRAG. +24./10.1918 CHŘIPKOU V CAMPOROSATU, OKRES ASIAGO.
KATRNOŽKA BOHUSL., KATOL., SVOB. STUR. REÁLKY V TELČI, *1900 V MOR. BUDĚJOVICÍCH, OD 1918 U 81. PĚŠ. PL. PO ÚTRAPÁCH VÁLEČNÝCH +TYFEM 6./12.1918 V TELČI, POCH. U SV. ANNY.
KESNAR MATĚJ, KATOL., ŽENATÝ TESAŘ V TELČI, *1884 VE VANŮVKU, OD 1914 U 81. PĚŠÍHO PL. PADL 22./3.1915 VE VYSOKÝCH KARPATECH.
KOCIÁN FERDINAND, KATOL., SVOBODNÝ KOLÁŘ V TELČI, TAM *1899. OD 1917 U 14. STŘEL. PL. PADL 10./10.1917 U HOJE (TOLMÍN – PŘÍMOŘÍ).
KOCIÁN KAREL, KATOL., SVOB. UČITEL V ČUDLOVĚ OKR. UH. BROD, *1891 V TELČI, OD 1914 DŮST. ČEKATEL 14. PL. STŘEL. PADL 19./4.1915 NA VÝŠINĚ KOZIALATA, KOM. ZEMUŇ (UHRY)
KREJČÍ JOSEF, KATOL. SVOBODNÝ PEKAŘ VE STARČI, *1881 V TELČI, OD 1915 U 14. STŘEL. PLUKU. PADL 26./11.1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI.
KŘEN FRANTIŠEK, KATOL. SVOB. ČELEDÍN V KRAHULČÍ, *1895 V TELČI. OD 1915 U 14. PL. STŘEL. 1915 ZAJAT V RUSKU, TAM +1./8.1917 V CHARKOVĚ.
KŘIKAVA GABRIEL, KATOL., SVOB. KOM INÍK V OLOMOUCI, *1887 V TELČI. OD 1914 U 24. PL. ZEMĚBR. 1915 OMRZL V KARPATECH, + 31./8.1915 V TELČI, POCH. U MATKY BOŽÍ.
LAZÁREK JAN, KATOL., SVOB. TRUHLÁŘ V TELČI, TAM *1897. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PADL 30./3.1917 U BŘEŽAN V PRYSZCOVĚ, OKRES BŘEŽANY (HALIČ).
LOJDA ANTONÍN, KATOL., SVOBODNÝ PEKAŘ V TELČI, *1892 V LIPOVÉ ŘEČICI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL 19./5.1916 V JIŽNÍCH TYROLÍCH.
LUPAČ JAN, KATOL., ŽENATÝ CIHLÁŘSKÝ DĚLNÍK V TELČI, *1884 V RADKOVĚ, OD 1914 U 5. PL. HULÁNŮ. PADL 26./10.1918 NA PIAVĚ.
MACEK STANISLAV, KATOL., SVOB. KNIHAŘ V TELČI, TAM *1897. OD 1917 U 30. PL. DĚL. VRH. MIN. +TYFEM 26./7.1918 VE VIDEMU (ITALIE).
MACH JAN, KATOL., ŽEN. SOUD. KANC. POMOCNÍK V TELČI, TAM *1888. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 1914 ZAJAT V SRBSKU, TAM ONEMOCNĚL SKVRNITÝM TYFEM, KONCEM 1915 CESTOU DO ITALIE UPRCHL DO VLASTI. PADL 6./10.1916 U KOPCE LYSONIA U BŘEŽAN.
MAREK FRANTIŠEK, KATOL., ŽENATÝ DĚLNÍK V TELČI, *1877 VE VANŮVKU. OD 1914 U 14. PL. ZEMĚBR., +ÚPLAVICÍ V ZÁŘÍ 1914 V SZINNĚ (HALIČ).
MARTINŮ FRANT., KATOL., SVOB. STROJNÍK VE SLOVOTNÉ, *1891 V TELČI. OD 1911 U 81. PĚŠ. PL. 1914 ZAJAT V RUSKU, TAM +1917 V TORŠOKU.
MLEJNEK FRANT., ČBR., ŽENATÝ TESAŘ V TELČI, *1882 VE VEL. LHOTĚ. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. NEMOCEN ZE SRBSKÉHO BOJIŠTĚ +14./6.1915 V NEMOCNICI V JIHLAVĚ.
MUCHA ARNOŠT, KATOL., ŽENATÝ MALÍŘ V TELČI, *1878 V TELČI. OD 1914 U 37. PĚŠ. PRAP. ZABIT GRANÁTEM NA HOŘE KUKU (ITAL. BOJIŠTĚ).
NOVÁČEK FRANT., KATOL., SVOB. ZEDNÍK V TELČI, *1899 V TELČI. OD 1917 U ZÁKOP. PL. NA ITALSKÉM BOJIŠTI ONEMOCNĚL, +DOMA 19./5.1918, POCH. U MATKY BOŽÍ.
NOVÁČEK JOSEF, KATOL., SVOBODNÝ ZEDNÍK V TELČI, *1893 V TELČI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL 11./11.1914 U VALJEVA (SRBSKO).
NOVÁK DOMINIK, KATOL., SVOB. OBCHODNÍK V TELČI, TAM *1881, U 81. PĚŠ. PL. OTRÁVIL SE 15./2.1915 V DEN NASTOUPENÍ VOJ. SLUŽBY NA CESTĚ K NÁDRAŽÍ, POCH. U SV. ANNY.
NOVÁK EDUARD, KATOL., ŽENATÝ PROF. REÁLKY V TELČI, TAM *1882. OD 1914 NADPORUČÍK 1. PRAP. MYSL. PADL 5./5.1915 NA VRCHU ŠLISU V KARPATECH.
NOVOTNÝ CYRIL, KATOL., SVOB. PANSKÝ SLUHA VE VÍDNI, *1898 V TELČI. OD 1916 U 14. PL. STŘEL. PADL 15./6.1918 U CASA ROSTA – TREVISO (ITALIE).
PÁTEK ANTONÍN, KATOL., ŽENATÝ KREJČÍ V TELČI, *1881 VE VOLEVČICÍCH. OD 1916 U 14. PĚŠ. PL. NA ITAL. BOJIŠTI ONEMOCNĚL, +22./2.1918 V ŠOPRONI (UHRY).
PÁTEK BOHUSLAV, KATOL., SVOB. KREJČÍ V TELČI, *1894 VE VOLEVČICÍCH. OD 1914 U 25. PĚŠ. PL. 1914 ZAJAT V RUSKU, TAM STIŽEN KOSTIŽEREM, PO NÁVRATU +20./4.1919 V NEMOC. V TŘEBÍČI.
PAZOUR CYRIL, KATOL., SVOB. CUKRÁŘ V TELČI, *1878 V TELČI. OD 1915 U 81 PĚŠ. PL. +ZÁPALEM PLIC 13./11.1918 V JIHLAVĚ, POCH. U SV. ANNY V TELČI.
PETRŮ ANTONÍN, KATOL., ŽENATÝ DĚLNÍK V TELČI, *1880 V TELČI. OD 1914 U 14. PL. ZEMĚBR. PADL 17./1.1917 U BARANOVIČŮ.
PROKOP TEODOR, KATOL., SVOB. OBCH PŘÍRUČÍ V M. BUDĚJOVICÍCH, *1891 V TELČI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL ¼.1915 V KARPATECH.
PŘIBYL FRANT., KATOL., ŽENATÝ NATĚRAČ V TELČI, *1883 VE VESELÍ (ČECHY), ONEMOCNĚL NA RUS. BOJ., ZEMŘEL V TELČI 1./9.1918, POCH. U MATKY BOŽÍ.
PŘÍHODA VOJTĚCH, KATOL., ŽEN. CIHL. DĚLNÍK V TELČI, *1886 V ROTHENSTADTU (BAVORY), OD 1914 U 24. PL. ZEMĚBR. OD ZRANĚNÍ Z ITAL. BOJIŠTĚ +20./10.1918 V HUMPOLCI.
RÉDA JOSEF, KATOL., SVOB. STUDUJÍCÍ REAL. V TELČI, *1895 VE VÍDNI, OD 1915 U 1. PĚŠ. PL. BOS. PADL 24./10.1917 NA ITALSKÉM BOJIŠTI NA HOŘE MEŠNJAKU, OKRES GORICE.
REŠL KAREL, KATOL., ŽENATÝ DĚLNÍK V TELŠI, TAM *1881. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. 1917 ZRANĚN, ZAJAT V RUSKU. TAM +17./12.1916 V ARDATOVĚ (GUB. SIMBIRSKÁ).
SEDLÁČEK LEOPOLD, LKATOL., SVOB. ŘÍDÍCÍ UČITEL V RŮŽENÉ, *1885 V TELČI. OD 1914 PRAPORČÍK 81. PĚŠ. PL. PADL 28./1.1918 NA HOŘE SISEMOL SETTE COMMUNI V ITALII.
SKÁLA ANTONÍN, KATOL., SVOB. ABSOLVENT OBCHOD. AKADEMIE Z TELČE, *1895 V BUDIŠKOVICÍCH. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PADL 2./10.1916 U BŘEŽAN (HALIČ).
SKOŘEPA JAN, KATOL., ŽENATÝ DĚLNÍK V TELČI, *1871 VE VANŮVKU. OD 1914 U 14. PĚŠ. PL. PADL 26./1.1915 V KARPATECH.
SMETANA LEOPOLD, KATOL., ŽENATÝ TRUHLÁŘ V TELČI. TAM *1877. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. +6./2.1916 SOUCHOTINAMI V KŘEMŽI.
STEJNEK ANTONÍN, KATOL., SVOB. TRUHLÁŘ VE VÍDNI, *1894 V TELČI. OD 1914 U 14. PL. ZEMĚBR. 1915 ZAJAT V RUSKU. TAM TĚŽCE ZRANĚN, PO NÁVRATU +30./4.1919 V NEMOC. V BRNĚ.
ŠÁNA STANISLAV, KATOL., SVOB. UČITEL V ŽELETAVĚ. *1889 V MYSLŮVCE. OD 1914 PORUČÍK 81. PĚŠ. PL. DVAKRÁTE ZRANĚN V SRBSKU. PADL 15./10.1916 U KIRLIBABY, OKRES KIMPOLUNC. POCHOVÁN U VALEA STINA (BUKOVINA).
ŠEBESTA FRANT., KATOL. ŽEN. NÁDENÍK V TELČI, *1882 VE VÁPOVICÍCH. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. BYL V SRBSKU PORANĚN, NA ITAL. BOJIŠTI PADL 4./9.1916 V LESE LYSONIA U BŘEŽAN (HALIČ).
ŠMIKMÁTOR ALOIS, KATOL., ŽENATÝ UČITEL V PŘIBYSLAVICÍCH, *1888 V TELČI. OD 1914 PRAPORČÍK ZÁSOB. ODD. +6./11.1918 ŠPANĚL. CHŘIPKOU VE FELSÖBÖRGU (UHRY).
ŠMIKMÁTOR JAROSL., KATOL., SVOB. ŘEZNÍK V TELČI, TAM *1894. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 30./5.1915 TĚŽCE RANĚN A RUSY ZAJAT U BOLECHOVA. +TYFEM 20./7.1915 V MOSKVĚ.
ŠVÁB FRANT., KATOL., SVOB. LÁZEŇ. MISTR V BUKUREŠTI, *1887 V TELČI. OD 1914 U 81. P. PL. 16./2.1915 ZAJAT U HOMONALIGA RUSY. BYL V TAŠKENTU, 1915 VYMĚNĚN, VRÁTIL SE DOMŮ, 1917 ONEMOCNĚL NA ITAL. BOJIŠTI +RANĚN MRTVICÍ 26./7.1918 NA DOVOLENÉ V PROSTĚJOVĚ.
TERBER FRANTIŠEK, KATOL., SVOB. KOČÍ V TELČI, *1893 V NOVÉ ŘÍŠI. OD 1915 U 16. PRAP. DĚL. KOPNUT KONĚM +9./2.1918 NA ITALSKÉM BOJIŠTI.
TESAŘ VLADIMÍR, KATOL., SVOB. ÚŘEDNÍK SPOŘITELNY V TELČI, *1895 VE VEL. MEZIŘÍČÍ. OD 1917 U 14. PL. ZEMĚBR. +15./3.1917 V NEMOCNICI VE VÍDNI.
TIRAY JAN, KATOL., ŽENATÝ UČITEL VE ŠLAPÁNICÍCH, *1885 VE VEL. BYTEŠLI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. V BITVĚ NA HOŘE SV. PETRA V SRBSKU 7./11.1914 ZAJAT, TAM +13./3.1915 SKVRNITÝM TYFEM V PIROTĚ.
TRÁVNÍK JOSEF, KATOL., SVOB. MALÍŘ. POKOJŮ V TELČI. *1893 VE VÍDNI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. 1914 ZAJAT V SRBSKU, TAM 3./1.1915 +ÚPLAVICÍ VE VALJEVU
TRIPAL LEOPOLD, KATOL., ŽENATÝ MLYN. POMOCNÍK V TELČI, *1873 VE VOLEVČICÍCH. OD 1914 U 38. PRAP. DOMOBR. PADL 6./10.1916, POCH VE VICO FASSA (TYROLY).
URBÁNEK ANTONÍN, KATOL., SVOB. ZEDNÍK V TELČI, TAM *1897. OD 1915 U 81. PĚŠ. PL. PODLEHL ZRANĚNÍ 3./6.1917 VE WIELKÉM LUBIENU (RUS. POLSKO).
VALENA JOSEF, KATOL., SVOB. UČITEL VE STUDENÉ, *1892 V TELČI. OD 1915 PRAPORČÍK 81. PĚŠ. PL. PODLEHL ZRANĚNÍ DO BŘICHA 27./9.1915 V NEMOCNICI VE VOJNICI (RUSKO).
VETIŠKA JAN, KATOL., ŽENATÝ ROLNÍK V TELČI, *1881 VE STRACHOŇOVICÍCH. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. +1./9.1917 ZÁPALEM PLIC V DOLINĚ (HALIČ).
VILÍMEK ANTONÍN, KATOL., ŽENATÝ POKRÝVAČ V TELČI, TAM *1872. OD 1914 U 18. PĚŠ. PL. +25./3.1915 VE VLAKU SKVRNITÝM TYFEM, POCHOVÁN V MĚSTĚ SUCHÉ USLEZS. HRANIC.
VYHLÍDAL ANTONÍN, KATOL., SVOB. ČELEDÍN V TELČI, TAM *1890. OD 1911 U 81. PĚŠ. PL. PADL STŘELEN DO BŘICHA 6./7.1915 U DOBRDA (PŘÍMOŘÍ).
WEISEL BEDŘICH., ISRAEL, ZÁSTUPCE TOVÁRNY VE VÍDNI, *1890 V TELČI. OD 1914 PORUČÍK 81. PĚŠ. PL. BYL NA RUSKÉM A ITALSKÉM BOJ. 1916 ONEMOCNĚL, ZEMŘEL 15./2.1919 V NEM. V PRAZE.
WENIG FERDINAND, KATOL., ŽENATÝ PROF. REÁLKY V TELČI, *1890 VE VRANOVĚ (ČECHY) OD 1914 PORUČÍK 24. DOM. PL. PADL 9./9.1914 U NOWOSIÓLKI OPARSKIE, (OKR. KOMARNO HALIČ).
ZEDNÍK FRANT., KATOL., SVOB. KREJČÍ V TELČI, TAM *1899. OD 1917 U 14. PL. STŘEL. PADL NA ITAL. BOJ. 17./6.1918, POCHOVÁN V MOTTO DI LIVENZA (ITALIE).
ZEDNÍK FRANTIŠEK, KATOL., ŽENATÝ MLYN. DĚLNÍK V TRNÁVCE, *1886 V TELČI. OD 1914 U 81. PĚŠ. PL. PADL 6./7.1915 NA ITALSKÉM BOJIŠTI.
ZEDNÍK JAN, KATOL., SVOBODNÝ UČITEL V LIPNÍKU U TŘEBÍČE, *1893 V TELČI. OD 1914 JEDNOR. DOBROV. 8. P. PL. PADL NA RUS. BOJ. 18./2.1915 NA HOŘE AVĚŽONCE U KLADOŠOVA.
ZEMAN JOSEF, KATOL., ŽENATÝ KOVÁŘ V TELČI, *1872 V JAMNÉM (ČECHY). OD 1916 VE VOJ. PRÁCI. +SOUCHOTINAMI V TELČI 19./10.1917, POCH. U MATKY BOŽÍ.
Poznámka:

Šenigl František, nar. 18.9.1897, Řídelov. V RU armádě sloužil u 81. pěšího pluku jako vojín. Zajat 28.1.1918, Assiago. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 23.4.1918, Padula. Zařazen 14.5.1918 jako vojín k 34. pěšímu pluku. Zemřel 8.12.1918. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-08859
Pomník přidal: Ing. František Jedlička