Telč

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 15.06.2012
Umístění: Telč, Třebíčská, pravá strana silnice před železničním přejezdem
Nápis:
OBĚTEM FAŠISTICKÉ OKUPACE
POPRAVENÝM ČLENŮM ILEGÁLNÍ
ORGANISACE II. ODBOJE V TELČI

DVOŘÁK KAREL 14.10.1944 BRANDENBURG
KHUN FRANTIŠEK 30.5.1944 -"-
MÜLLER EMANUEL 30.5.1944 -"-
NOVÁK JAN 19.12.1943 BRESLAU
NOVOHRADSKÝ VÁCLAV 30.5.1944 BRANDENBURG
SÍS BOHUMIL 30.5.1944 -"-
TOMAN FRANTIŠEK 30.5.1944 -"-

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Památník - žulový balvan s deskou uprostřed a jmény popravených členů odbojové skupiny - je postaven za železničním přejezdem u silnice z Telče do Třebíče, tj. v místě, kde stávala benzínová pumpa (čerpací stanice), v níž se scházeli členové odbojové skupiny, pracující pod heslem »Petrole] - benzin«.
Po prozrazení této skupiny v Táboře došlo v Telči ve dnech 9. 3. až 11. 3. 1943 k zatčení členů skupiny táborským gestapem. Razii ve městě dokončilo jihlavské gestapo a odvezlo 70 občanů do gestapáckého vězení v Jihlavě. Po výslechu byla většina zatčených propuštěna, ale 21 vězňů bylo převezeno k soudu do Wroclawi. Rozsudky zněly na 3 a více let, 7 na rozsudek smrti. Sedm členů ilegální odbojové skupiny bylo ihned po odsouzení sťato gilotinou.
Památník byl slavnostně odhalen v září 1980.
(zdroj: Památná místa revolučních bojů na Jihlavsku; Muzeum Vysočiny v Jihlavě, 1985)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09187
Pomník přidal: Ing. František Jedlička