Solymár

Külsó Vásut

Hrob Henry Osbert Zetland (Jindřich Otto Ziegler)

Autor: Jiří Padevět, 08.05.2022
Umístění: Solymár, Külsó Vásut, vojenský hřbitov
Nápis:
FLYING OFFICER
H. O. ZETLAND
AIR GUNNER
ROYAL AIR FORCE
5TH MAY 1944
Poznámka:

Jindřich Otto Ziegler se narodil v roce 1903 v Praze do bohaté původem židovské rodiny, která konvertovala k luteránství. V roce 1925 získal doktorát ze sociologie na univerzitě v Heidelbergu, o dva roky později získal docenturu. V roce 1933 se vrátil do Prahy a v druhé polovině třicátých let podporoval v rámci Československa sudetoněmeckou autonomii, ale ne připojení k Německu. I přes tyto postoje odešel v roce 1939 do exilu do Londýna, kde se stýkal s Janem Masarykem. Poté, co se dozvěděl, že jeho rodina se v Protektorátu stala obětí nacistické rasové prezekuce, přihlásil se jako dobrovolník do RAF. Z třináctého operačního letu se nevrátil, jeho letoun byl 5.5.1944 sestřelen nad Budapeští.
(zdroj: https://www.pressreader.com/ , http://www.rafaci.cz/?sekce1=cs_letci&sekce2=letci_raf&pismeno=z#zakravsky_jindrich , http://www.rafcommands.com/database/wardead/details.php?qnum=50946 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, HUN853
Souřadnice: N47°36'4.19'' E18°57'26.03'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět