Kunerad

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 10.07.2012
Umístění: Kunerad, park zámku Kunerad
Nápis:
TÁ JESEŇ PRASKLA SALVAMI
POSTOJ MÔJ ĽUDSKÝ BRAT
ZA TEBA ŠIEL SOM UMIERAŤ
A KRÁČAŤ HORAMI
Poznámka:

V Kuneradskom zámku bolo počas Slovenského národného povstania veliteľstvo partizánskej brigády M. R. Štefánika. Nemecká armáda dňa 25.9.1944 zámok vypálila.
(zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2012679/ )
Autorom reliéfu je sochár Rudolf Pribiš


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51772100011
Pomník přidal: Ladislav Barabás