Veľký Lom

Pomník Štefan Tuček a Pavel Križan

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 09.03.2022
Umístění: Veľký Lom, stred obce, pred domom č. 57, za cestou predajňa potravín COOP
Nápis:
VEČNÁ ČESŤ A SLÁVA HRDINOM PADLÝM ZA NAŠU SLOBODU

ŠTEFAN TUČEK Hrdina Slovenského národného
povstania. Narodený 16.12.1921
vo Veľkom Lome.
Ako slovenský vojak prešiel v
zime 1942 na stranu sovietskych
partizánov, v lete 1943 sa stal
príslušníkom 1. čs. samostatnej
brigády v SSSR. Padol hrdinský
30.11.1943 v bojoch o Kijev.

PAVEL KRIŽAN Narodený 9.10.1909 v Brusniku.
Účastník Slovenského národného
povstania, umučený v roku 1945
v koncentračnom tábore
Wolkstädte.
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1961.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51650300002
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Štefan Tuček

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 09.03.2022
Umístění: Veľký Lom, stred obce, malý parčík pri autobusovej zastávke
Nápis:
ŠTEFAN TUČEK
1921 ̶ 1943
Poznámka:

Pomník v súčasnej podobe bol postavený v roku 1979.
Štefan Tuček sa narodil 16.12.1921 v obci Veľký Lom. Pred nástupom na základnú vojenskú službu v roku 1921 pracoval ako robotník. V roku 1942 bol odvelený na východný front, kde bol príslušníkom horskej kanónovej batérie v pešom pluku 101 Zaisťovacej divízie na území dnešnej Ukrajiny. Počas vianočných sviatkov 25.12.1942 prebehol k partizánom Žigara a Ponomarenka. Slovenskí partizáni v Bielorusku ho v máji 1943 zvolili za delegáta Všeslovanského zjazdu v Moskve, kde vystúpil s výzvou na ďalší boj proti nemeckému fašizmu. Do 1. čs. samostatnej brigády v SSSR bol odvedený 10.8.1943 v Novochopersku, kmeňové číslo 3.663/M. Stal sa vodičom tanku v tankovom prápore. Zúčastnil sa bojov o oslobodenie Kyjeva. Počas útoku na Čerňachov južne od Kyjeva 9.11.1943 zahynul v horiacom tanku po zásahu nemeckým Tigrom.
(zdroj: Dejiny SNP 1944, 5. zv., M. Lacko: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943, https://www.velkylom.sk/1-a-2-svetova-vojna.html a http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)
Na pomníku v obci Veľký Lom, ale aj v obecnej kronike je uvedený dátum hrdinskej smrti Štefana Tučeka 30.11.1943. Tento dátum nájdeme aj v encyklopédii Dejiny SNP 1944, 5. zv. z roku 1984. Dátum nie je správny. V databázach padlých, ranených a nezvestných v roku 1943 vo VHÚ-VÚA Praha je zapísané úmrtie slobodníka Štefana Tučeka s dátumom 9.11.1943. Priebeh boja čs. tankistov pri Čerňachove 9.11.1943 a smrť Štefana Tučeka opísal Karel Richter v knihe Přes krvavé řeky.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51650300001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.