Kiarov

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.02.2022
Umístění: Kiarov, západný okraj obce, v zákrute pred domom smútku pri miestnom cinotríne
Nápis:
AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
IPOLYKÉRI HŐSÖK
TISZTELETÉRE

IPOLYKÉR, 2003. AUGUSZTUS
Poznámka:

Překlad:
Na počesť kiarských hrdinov padlých v prvej a druhej svetovej vojne.
Kiarov, august 2003


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51609100001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.