Opava

Pamätná tabuľa Ján Kobím

Autor: Ladislav Barabás, 19.08.2021
Umístění: Opava, bývalá škola
Nápis:
NA TEJTO ŠKOLE PÔSOBIL UČITEĽ JÁN KOBÍM,
KTORÝ AKO VELITEĽ ROTY V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ PADOL HRDINSKOU
SMRŤOU V BOJI O TURIEC 7. SEPTEMBRA 1944

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

K 15 výročiu oslobodenia
našej vlasti venujú
občania Opavy
Poznámka:

pamätná tabuľa je v ÚEVH vedená pod číslom 51628700001


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás