Zalešany

Pamětní deska - poděkování občanům Zalešan

Autor: Jiří Maxa, 27.06.2020
Umístění: Zalešany, náves
Nápis:
ON
OBRANA NÁRODA
1939 - 1945

Poděkování občanům Zalešan
zvláště rodině Ladýřových a Zedníkových z organizace Obrana národa, kteří
za II: světové války ukrývali Marii a Zdenu, jejichž matky byly zatčeny gestapem
a otcové - bratři gen. Jan a plk. František Bernasovi - bojovali na Západní frontě.
Poznámka:

"Můj dědeček z matčiny strany a jeho bratr byli za první republiky vojáci (bratři Bernasové) a po okupaci podléhali velení pplk. Balabána, který byl jedním z velitelů odbojové organizace Obrana národa a jeden z tzv. „Tří králů“.

Po krátké době dostali bratři Bernasové rozkaz k opuštění republiky z důvodu hrozby zatčení od pplk.. Balabána.
V zahraničí potom můj dědeček bojoval jako major spíše v Africe – obrana Tobruku, jeho bratr potom u Dunkerque.

Pplk.. Balabán slíbil, že se postará o ochranu jejich rodin – manželek a jejich dcer a učinil tak prostřednictvím prap. Ladýře ze Zalešan, taktéž z Obrany národa. Když nastala gestapem nazývaná akce „E“ (emigranti) – tedy zatýkání rodinných příslušníků vojáků odešlých do zahraničního odboje – Obrany národa, děti ukryl v Zalešanech u rodin Ladýřů a Zedníků.

Chtěl jsem takto nejen zmíněným rodinám, ale všem v Zalešanům projevil dodatečně díky. Odvahu prokázala celá obec, protože o tom věděla a nikdo ani ze strachu nic neudal, přitom asi usínali s představou, že mohou dopadnout jako Lidice."
(zdroj: Jiří Maxa)

Deska byla odhalena 26.6.2020.

Další informace:
https://stisk.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=137277&setver=touch
https://uloz.to/file/q11FKJ9mAXkw/bratri-bernasove-i-v-boji-za-osvobozeni-ceskoslovenska-1939-1945-pdf
https://www.databazeknih.cz/knihy/bratri-jan-a-frantisek-bernasove-v-boji-za-osvobozeni-ceskoslovenska-1939-1945-303278


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Maxa