Lubeník

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Lubeník, vedľa obecného úradu
Nápis:
TÝM, ŽE TU BOLO
TÝM, ŽE SME V ŇOM BOLI
MOHLI SME SAMI SEBE
A INÝM
O SEBE
POVEDAŤ,
ŽE SA NÁM ŽIADALO
ŽIŤ VOĽNE
S VOĽNÝMI
A SLOBODNE
MEDZI
SLOBODNÝMI

NA PAMIATKU PADLÝCH
V SNP ROKU 1944-45

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás