Lesenice

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 19.08.2021
Umístění: Lesenice, pred kostolom
Nápis:
NA POČESŤ HRDINOM OBCE PADLÝM V I. A II.
SV. VOJNE Z PRÍLEŽITOSTI 750. VÝROČIA
ZALOŽENIA OBCE.

1914 – 1919

BOHUS János, MACKO András, VARGA József, KRUZSLÍK János, DEÁK Pál, BAPKA János, DONCS János, VARGA István

1939 – 1945

KEREKES László, MACKO Vojtech, ČIERNY Samuel, ČIERNY Ondrej, MALÝ Pál, MACKO János, MICHNA József, HAMÁRÝ Ján, ČIERNY Pavel

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás