Počeplice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a osvobození Rudou armádou

Autor: Arno Glaser, 02.08.2021
Umístění: Počeplice, náves
Nápis:
TĚM JEJICHŽ ŽIVOT ZHASL
V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
BYL POSTAVEN TENTO POMNÍK.
VĚČNÁ PAMÁTKA I TĚM,
KTEŘÍ ZA SPRAVEDLIVOU VĚC
V DRUHÉ VÁLCE DALI ŽIVOTY.

NA VĚČNOU PAMĚŤ
RUDÉ ARMÁDĚ
A SLOVANSKÉ KRVI
PROLITÉ ZA NÁS
A V UPOMÍNKU
NA KVĚTEN 1945.

NA PAMĚŤ PRVNÍCH ŽNÍ
NA OSVOBOZENÉ PŮDĚ
OSADNÍCI OBCE POČEPLIC
18. SRPNA 1945
PRAVDA VÍTĚZÍ

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE
S NOVÝM DOMOVEM
STRÁŽCI SLOVANSKÉ TRADICE
V PRÁCI V LÁSCE
V MÍRU I VÁLCE
VĚRNI ZŮSTANEM.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4205-536
Pomník přidal: Arno Glaser