Dlouhá Loučka

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 16.05.2021
Umístění: Dlouhá Loučka, vedle ZŠ
Nápis:
ČEST PADLÝM HRDINŮM
ZA NAŠI VLAST

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6650
Pomník přidal: Pavlína Koncošová