Dúbravy

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.05.2021
Umístění: Dúbravy, stred obce, vpravo od vchodu do budovy Obecného úradu Dúbravy č. 196, úrad je 200 m severne od autobusovej zastávky Dúbravy, OcÚ
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝCH V DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNE Z OBCE DÚBRAVY

ŽUBRETOVSKÝ PAVEL HUKEĽ VOJTECH
MAJDÁK JOZEF SMUTNÝ JOZEF
ŠMÁL PAVEL ŠMÁLOVÁ MÁRIA
REMESELMÍK ONDREJ KLINEC MIKULÁŠ
KLINEC JURAJ KLINEC GUSTAV
KLINEC VOJTECH KLINEC KOLOMAN
KLINEC GEJZA KLINEC JURAJ
KLINEC PETER KLINEC JOZEF
KLINEC ADAM KLINEC SAMUEL
KLINEC IMRICH KLINEC JURAJ
KLINEC PAVEL KLINEC VILIAM

VENOVANÉ K 30. VÝR. OSLOBODENIA OBCE
1975.
Poznámka:

V bojoch o obec Dúbravy vo februári 1945 zahynuli nasledujúci obyvatelia obce:
Jozef Smutný, dostal guľku do čela
Pavol Šmáľ, 24-ročný, spolu s manželkou a dieťaťom, od míny , ktorá vletela do izby domu
Mária Šmáľová, 65-ročná, od míny
Ondrej Remeselník, 65- ročný, mína mu odtrhla obidve nohy
Pavel Žubretovský padol v bojoch pri Krupine
(zdroj: https://www.dubravy.sk/obec-2/kronika/1939-1953/)

Dňa 8. decembra 1944 zaistili Nemci 15 Rómov z obce Dúbravy, odvliekli ich do Detvy, neskôr do Zvolena, kde ich zastrelili na židovskom cintoríne vo Zvolene. Zahrabaní boli v masových hroboch, v marci a apríli 1945 exhumovaní.
Juraj Klinec (Plecháň), nar. 1887, 57 rokov
Mikuláš Klinec (Cvalko), nar. 1912, 32 rokov
Gustáv Klinec (Duge vasta), nar. 1910, 34 rokov
Koloman Klinec (Šmalec), nar. 1920, 24 rokov
Vojtech Klinec (Trnka), nar. 1918, 26 rokov
Gejza Klinec (Grézlik), nar. 1924, 20 rokov
Juraj Klinec (Furiak), nar. 1930, 14 rokov
Imrich Klinec (Vursalo), nar. 1904, 40 rokov
Juraj Klinec (Bapser), nar. 1923, 21 rokov
Adam Klinec (Brlíľ), nar. 1904, 40 rokov
Peter Klinec, nar. 1901, 43 rokov
Samuel Klinec, nar. 1928, 16 rokov
Jozef Klinec (Bimbó), nar. 1923, 21 rokov
Pavol Klinec (Junec), nar. 1897, 47 rokov
Viliam Klinec (Sloskáň), nar. 1928, 16 rokov
(zdroj: https://www.dubravy.sk/e_download.php?file=data/editor/86sk_1.pdf&original=publikacia.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.